Green Office -yhteistyösopimus


Työpaikoilla on lukemattomia mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä ja tehdä ympäristöystävällisiä ratkaisuja. WWF Green Office on käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä toimistoille. Sen avulla voidaan työpaikoilla pienentää niiden ekologista jalanjälkeä sekä vähentää hiilidioksidi- ja kasvihuonepäästöjä.   
Se soveltuu niin pieniin kuin suuriinkin toimistoihin ja niin yrityksiin kuin julkishallintoon ja järjestöihinkin.

WWF Suomi käynnisti Green Office -ohjelman vuonna 2002 ja sen verkostossa on tällä hetkellä Suomessa 409 toimistoa 154 eri organisaatiossa ja niissä työskentelee noin 58 900 työntekijää. Myös muissa maissa ympäri maailman on Green Office -toimistoja.

Itä-Suomen yliopisto ja Maailman Luonnon Säätiö WWF ovat tehneet sopimuksen yliopistopalvelujen Green Office -yhteistyöstä ja kestävän kehityksen edistämiseen sitoutumisesta.  Sopimuksen päämääränä on toimistotyöstä ja -toiminnoista aiheutuvan ympäristökuormituksen ja luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen.  Green Officen periaatteita noudatetaan koko Itä-Suomen yliopistolla yliopistopalveluiden lisäksi kaikissa sen yksiköissä.

Itä-Suomen yliopiston yliopistopalvelut on saanut oikeuden käyttää Green Office -merkkiä vuodesta 2012. Oikeuden myönsi WWF Suomi, ja se on voimassa kolme vuotta kerrallaan. WWF Green Office -merkin käyttöoikeuden saaneet toimistot ovat velvollisia raportoimaan indikaattoreiksi valitut tietyt vuosittain seurattavat kulutuslukunsa vuosittain WWF:lle ilmastolaskuriin (wwf.fi/Ilmastolaskuri) ja kulutustapamittariin (wwf.fi/kulutustapamittari).  Vuosiraportoinnin avulla seurataan Green Office - verkoston ympäristötoiminnan tuloksia ja niistä laaditaan  vuosiraportoinnin raportointiyhteenveto.

Vastuullisuus on erottamaton osa Green Officea. Ympäristöohjelman avulla toimistot / organisaatiot  voivat vastata moniin YK:n asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals). Tavoitteet koskevat kaikkia maita ja niiden eteen voidaan tehdä tekoja myös toimistoissa / julkisissa organisaatioissa.
Suurella osalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteista on suora yhteys Green Office - ohjelmaan. Käytännön toimenpiteissä näkyvät etenkin ympäristöön ja hyvinvointiin liittyvät tavoitteet, kuten ilmastonmuutoksen hidastaminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kestävien elinkeinojen edistäminen.
WWF Green Officen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet löydät tästä.

Green Office toiminnan vaikuttavuudesta esimerkiksi päästöihin on vuosiraportoinnin tietojen pohjalta kerättyä tietoa jo kymmenen vuoden ajalta. Lisää tietoja Green Office toiminnan keskeisimpien Suomessa seurattavien indikaattorien vaikutuksista löydät tästä linkistä.  

Lisää monipuolista tietoa Green Office -toiminnasta löydät WWF Green Office -sivuilta