Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Peltoa ja maatilan pihapiiri.

Paikallisten kokemukset oikeudenmukaisuudesta on huomioitava maaseutujen luonnonvarojen käytössä

Maaseuduille kohdistuu merkittävä paine hyödyntää vihreässä siirtymässä tarvittavia luonnonvaroja, ja niiden asema energiatuotannon raaka-aineiden ja uusiutuvan energian tuotannossa muuttuu entistä keskeisemmäksi. Samaan aikaan vihreän siirtymän oikeudenmukaisuus ja siihen liittyvien erilaisten näkökulmien yhteensovittaminen on noussut tärkeäksi kysymykseksi. Maaseuduilla asuvien arvojen, tiedon ja näkemysten huomioiminen ja maaseutujen moninaisuuden ymmärtäminen hanke- ja politiikkatason päätöksenteossa ovat keskeisessä roolissa oikeudenmukaisemman vihreän siirtymän edistämiseksi.

Tämä selviää Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden YHYKE - Yhteistä ja yksityistä hyvää. Tutkimus luonnonvaroihin liittyvistä oikeudenmukaisuuksista ja niiden yhteensovittamisesta maaseudulla -hankkeen tuloksista. Hankkeessa tutkittiin luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvää ympäristöoikeudenmukaisuutta erilaisilla maaseuduilla. 

– Kokemukset vihreän siirtymän hyötyjen, haittojen ja vastuiden epäsuhtaisesta ja epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta lisäävät todennäköisesti vastustusta siirtymiin liittyviä luonnonvarahankkeita, kuten malminetsintä- ja tuulivoimahankkeita, kohtaan. Vihreän siirtymän hankkeisiin liitetään paikallisesti sekä odotuksia että uhkakuvia maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämisestä, minkä huomioonottaminen on tärkeää oikeudenmukaisemman päätöksenteon edistämiseksi, kertoo väitöskirjatutkija Johanna Leino.

Vihreän siirtymän vaikutukset kasautuvat tietyille seuduille

Tutkijat ovat laatineet hankkeen tulosten perusteella politiikkasuosituksia, joiden mukaan maaseutujen näkökulma tulisi sisällyttää vihreän siirtymän luonnonvarahankkeiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Tutkijat esittävät, että sosiaalisten vaikutusten ja yhteisvaikutusten arviointi tuodaan luonnonvarahankkeiden suunnitteluvaiheissa ympäristövaikutusten arvioinnin rinnalle. Suosituksissa kehotetaan myös edistämään paikkaperustaista kehittämistä ja päätöksentekoa vihreän siirtymän suunnittelussa ja toteutuksessa sekä vahvistamaan kansalaistoiminnan paikallisia edellytyksiä.

– Vihreän siirtymän luonnonvarahankkeet voivat kasautua samoille seuduille, jolloin myös niiden vaikutukset kasautuvat. Tulostemme mukaan etenkin luonnonvaroja koskevan päätöksenteon vaikutusmahdollisuuksiin liittyi verrattain kielteisiä kokemuksia kaikissa kohdekunnissa. Kuntien paikallisia yhdistää laajalti kokemus siitä, että luonnonvarahankkeista päätettäessä paikallisia ”kuullaan, muttei kuunnella”, sanoo Leino.

YHYKE on Maa- ja metsätalousministeriön Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista rahoitettu tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimus perustuu Ajassa muuttuva maaseutu 2021–2027-kokonaisohjelman kirjaukseen, jonka mukaan yksi ohjelman keskeinen tavoite on luonnonvarojen kestävän sekä sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisen käytön edistäminen maaseuduilla. Tulokset perustuvat kunnissa (Forssa, Heinävesi, Ii, Inari, Kaustinen, Sodankylä ja Tammela) toteutettuun kyselyyn ja asiantuntijahaastatteluihin.