Kesälomat
ajalla 1. - 28.7. lääketieteen laitoksen kanslia on suljettuna, eikä todistushakemuksia käsitellä em. aikana.
 

Jatko- ja täydennyskoulutus

Lääketieteen laitos tarjoaa ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta henkilöille, jotka suorittavat tai ovat suorittaneet jonkin lääketieteellisen tai terveystieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon.

Tutustu laitoksen tarjoamaan tieteelliseen ja ammatilliseen jatkokoulutukseen sekä täydennyskoulutusohjelmiin; löydät koulutusvaihtoehdot sivun vasemmanpuoleisesta valikosta.

 

LÄSNÄOLOILMOITTAUTUMINEN VUOSITTAIN

Erikoistuvat lääkärit, erikoistuvat hammaslääkärit ja yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat lukuvuosittain yliopistoon ajalla 2.5.-15.9.
linkki: https://kamu.uef.fi/student-book/lukuvuosi-ilmoittautuminen

Lisäkoulutusohjelmissa olevat kirjataan kertaluontoisesti koko opiskeluajalle.

 

Erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutuksen
uudistus 2019

Valinta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen uudistuu 1.1.2019

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeutumisen uudistaminen ilmoittautumismenettelystä tarveperustaiseen valintamenettelyyn on yksi STM:n toimenpideohjelman 2017-2019 linjaamista koulutuksen kehittämistoimenpiteistä.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen ammatillista jatkokoulutusta Suomessa tarjoavat tiedekunnat ovat valmistelleet valtakunnallisessa yhteistyössä mallin opiskelijavalintojen toteuttamiseksi. Tavoitteena oli saada aikaan yhtenevä, avoin ja tasapuolinen haku- ja valintamenettely, joka ei ole toteutukseltaan liian raskas.

Tiedekunnat ovat päättäneet, että uudistetut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteet ja –menettely astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen.

Helmikuussa 2019 opiskelijavalinta pilotoidaan seuraavilla erikoisaloilla: akuuttilääketiede, fysiatria, kl. hematologia, kl. mikrobiologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, neurologia, nuorisopsykiatria, työterveyshuolto, urologia, verisuonikirurgia ja yleislääketiede. Erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinnan pilottialana on protetiikka ja purentafysiologia. Kaikille erikoisaloille ensimmäinen haku tapahtuu syyskuussa 2019. Sen jälkeen opiskelijavalinta toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.  

Tiivistelmä valintaperusteista: pdf.

Opiskelijavalintamalli kuvattuna kokonaisuudessaan: pdf.

Valintojen aikataulu ja tulokset, kevät 2019

Helmikuu

Hakuaika:1.2.2019 klo 00:00 - 28.2.2019 klo 16:15. Opintopolku.fi

Maaliskuu

  1. Hakijat, jotka eivät täytä hakukelpoisuuden ehtoja, saavat asiasta päätöksen.
  2. Hakijat, jotka karsiutuvat alkupisteytyksen jälkeen, saavat asiasta tiedon.
  3. Haastattelukutsut lähetetään Opintopolun kautta alkupisteytyksessä menestyneille

Huhtikuu

Haastattelut

Toukokuu

Valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 29.5.2019 Opintopolussa.

Kesäkuu

  1. Hyväksytyn hakijan on otettava paikka vastaan viimeistään 12.6.2019 Opintopolussa. Muutoin hän menettää opinto-oikeuden.
  2. Oikaisupyynnöt viimeistään 17.6.2019 (riippuu tulosten julkaisuajankohdasta)
  3. Asiakirjojen näyttöpäivä

Elokuu

Päätökset oikaisupyyntöihin.

 

UKK - Usein Kysytyt Kysymykset erikoislääkärikoulutuksen uudistuksesta

Haku-uudistukseen liittyviin kymyksiin löydät kattavasti vastauksia täältä

Opinto-oikeuden hakeminen vuonna 2019

Ilmoittautumiseen perustuva haku opinto-oikeuden saamiseksi päättyi kaikilla erikoisaloilla 31.12.2018 erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa. Vuonna 2019 opinto-oikeutta haetaan osallistumalla valintamenettelyyn. Haku pilotoinnissa mukana oleville erikoisaloille järjestetään helmikuussa 2019 ja kaikille erikoisaloille syyskuussa 2019.

Uusi opiskelijavalintamenettely ei viivästytä erikoislääkäriksi kouluttautumista. Laillistuksen jälkeen yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa suoritetut palvelut huomioidaan valintamenettelyn alkupisteytyksessä ja niitä voidaan hyväksyä alan vastuuhenkilön päätöksellä osaksi erikoistumiskoulutusta, mikäli ne ovat opetussuunnitelman mukaisia. Tämä koskee myös valintamenettelyyn sisältyvää koejaksoa.

Valintamenettelyn tarkoitus on varmistaa hakijan soveltuvuus ja motivaatio alalle sekä ohjata erikoislääkärien ja –hammaslääkärien kouluttautumista maantieteellisesti ja erikoisaloittain siten, että se vastaisi terveydenhuollon tarpeita.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarpeesta julkaistuja tietoja löytyy STM:n sivulta https://stm.fi/sotehenkilosto/erikoislaakarikoulutus Yliopistot julkaisevat tietoa alueellisista sisäänottomääristä heti, kun niiden määrittämiseen liittyvä prosessi on saatu sosiaali- ja terveysministeriössä päätökseen.

Infotilaisuus 15.10.2018

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen uudistusta käsittelevä infotilaisuus pidettiin 15.10.2018.
Sen videotallenne löytyy tästä linkistä.

Yleislääketiede ja työterveyshuolto mukaan uudistuneeseen valintamenettelyyn 1.1.2019

Tiedekunnat ovat hyväksyneet yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoisalojen esitykset uudistuneen valintamenettelyn valintaperusteiksi. Näiden erikoisalojen valintaperusteet ja valinnan toteuttamismalli noudattavat suurelta osin muille erikoisaloille hyväksytyn valintamallin rakennetta ja sisältöä.

Yleislääketieteen erikoisaloilla haastattelun sijasta hakija osallistuu starttiseminaariin ja laatii HOPSin, joka arvioidaan. Lisäksi koejakson arviointiteemat eroavat muista. Yleislääketieteen valintaperusteet

Työterveyshuollon erikoisaloilla valintaperusteet eroavat muista erikoisaloista koejakson arvioinnin osalta.

Työterveyshuollon valintaperusteet

Uudistetut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteet ja –menettely astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen myös yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoisaloilla.