Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Hammaslääkäriopiskelijat opetusklinikalla

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen oppimisympäristöt

Käden taitojen harjoittelua simulaatiosalissa.

Simula eli taitopaja on ajanmukainen oppimisympäristö, joka tarjoaa autenttisen ympäristön eri oppialojen käden taitojen harjoitteluun. Hoitoyksiköt ovat identtiset suu- ja leukasairauksien opetusyksikön kanssa, joka edesauttaa saumattomaan siirtymiseen potilastyöhön.

Simulassa harjoitellaan hammaslääkärille tärkeitä taitoja ja sovelletaan teoriatietoa käytännön toimenpiteisiin. Käden taitojen lisäksi opitaan ergonomiaa, aseptiikkaa sekä kehitetään vuorovaikutustaitoja ja kollegiaalisuutta ryhmätöiden, vertaispalautteen ja reflektion avulla.

Hammaslääketieteen opiskelijat harjoittelevat simulassa anatomisilla harjoitusnukeilla eri toimenpiteitä koko opintojen ajan, mutta erityisesti kolmannen ja neljännen vuosikurssin aikana. Simulaatio-opetusta sisältyy myös ensimmäisen ja toisen vuoden opintoihin. Harjoittelu tapahtuu pääasiassa pareittain, jolloin toisen opiskelijakollegan tuki ja vertaisoppiminen on mahdollista. Opiskelija voi kerrata ja harjoitella simulassa myös omatoimisesti opintojen aikana.

Kolmannen vuoden opetusyksikössä tapahtuvan potilastyön kanssa samanaikaisesti opiskelijat jatkavat simulaharjoittelua sekä teoriaopintoja.

Työskentelyä opetusklinikalla.

Pohjois-Savon hyvinvointialue vastaa Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen koulutuksen kliinisestä opetuksesta vuonna 2013 valmistuneella hammaslääketieteen opetusklinikalla. Opiskelijat pääsevät opettelemaan hoitotyötä ensin aitoa ympäristöä vastaavassa simulaatioharjoitustilassa ja opintojen edetessä potilasvastaanotolla. 

Kuopiossa hammaslääketieteen opetuksessa painotetaan potilaan terveydentilan ja terveystarpeiden kokonaisvaltaista hahmottamista ja niiden huomioimista hoidon kaikissa vaiheissa. Opiskelijan kehittyminen kumppanuuteen muiden lääketieteen erikoisalojen kanssa on keskeinen tavoite. Hyvä yhteistyö Kuopion yliopistollisen sairaalan yksiköiden ja Itä-Suomen yliopiston muiden tiedekuntien kanssa tukee opiskelijan kasvua suu- ja leukasairauksien asiantuntijaksi.

Kuopiolainen hammaslääkärikoulutus painottaa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Tulevat hammaslääkärit oppivat nykyaikaisimmat tekniikat ja teknologiat sekä toimenpidekeskeisen ja tarkkuutta vaativan työn kaikki ulottuvuudet. Keskeistä koulutuksessa on kokonaisvaltainen asennoituminen potilaan hoitoon ja hänen vointinsa.

Potilaat tulevat hoitoon opetusyksikköön oman terveyskeskuksen hammaslääkärin lähetteellä Pohjois-Savon hyvinvointialueen alueelta. Opiskelijat vastaavat omien potilaidensa kokonaishoidosta, joka alkaa perusteellisella potilaan haastattelulla ja kliinisellä tutkimuksella. Suun ja purentaelimen tutkimusta täydennetään tarvittaessa kuvantamistutkimuksin, minkä jälkeen laaditaan hoitosuunnitelma yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Haastavimmat kokonaishoitosuunnitelmat laaditaan useiden eri oppialojen yhteisissä hoitosuunnitelmakokouksissa ja vaativimmat hoidot myös toteutetaan yhteistyössä erikoistuvan tai erikoishammaslääkärin kanssa. Kun hammaslääkäri hahmottaa potilaan terveydentilan kokonaisuutena, hän osaa ohjata potilaan tarvittaessa myös toisen erikoisalan lääkärin tutkimuksiin ja hoitoon.

Potilaaksi opetusyksikköön

Simodont harjoittelua.

Simondont on virtuaali-haptinen laite ja sitä käytetään hammaslääketieteen opetuksessa, jossa yhdistetään 3D virtuaalinen koulutusympäristö haptiseen tuntemuspohjaiseen kokemukseen. Haptiset laitteet voivat vastaanottaa ja lähettää liikesignaaleja parantamaan käyttäjän todellisuuden tunnetta. Tieteellisen ja teknologisen kehityksen myötä virtuaali-haptiset laitteet ovat pystyneet tarjoamaan opiskelijoille yksilöllistä oppimisapua ja ne soveltuvat hyvin prekliiniseen koulutukseen.

Tervetuloa Kuopion kampukselle!

Ilmakuva Kuopion kampusalueesta Savilahdesta.

Opiskelijan Kuopio

Savilahden kampusalueelle rakennetaan elävää kaupunginosaa, jossa on mahdollisuus opiskella, tehdä töitä ja asua.

Hammaslääketiede, Kuopio

Hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

Siirtohaku: Hammaslääketiede, Kuopio

Hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)