Laboratoriotilat

Metsätieteellisen osaston laboratoriotiloissa on varusteltuna mm. näytteiden esikäsittely- ja jauhatustilat, kylmätutkimuslaboratorio, ICP-laboratorio, boorilaboratorio, mikrobiologian laboratorio, puuteknologian laboratorioita, kasvatuskaappeja ja -huoneita, steriilityöskentelytila sekä useita kylmäsäilytystiloja ym. varastoja.

Borealis-rakennuksessa sijaitsevat laboratoriotilat:

Tila

Sijainti

Borealis

Lisätietoja ja/tai mahdollinen vastuuhenkilö
Varastot
Kasvihuoneen etuhuone 173 Taimien kasvatukseen ja laboratorion näytteenottoon liittyvät välineet, Maini Mononen
Kenttävälinevarastot 119, 120, 121, 122  
Laitevarasto 163 Harvemmin käytettävät laitteet, Maini Mononen
Tarvikevarasto 277B  
Tarvikevarasto 278A  
Lasivarasto 277A  
Metsäeläintieteen näytevarasto 119 Eläinnäytteet
Metsäeläintieteen välinevarasto 119 Metsäeläintieteen maastovälineet
Näytevarasto 165 Kuivanäytevarasto
Puhdasviljelyvarasto 272  
Kylmiöt ja pakastimet
Kylmähuoneet 168, 210, 258, 279  
Pakastimet 168A, 224, 258A, 279A  
Syväjääpakastin -80 °C 296, käytävä  
Esikäsittelytilat
Esikäsittelyhuone 160 mm. seulonta ja lämpökaappeja
Jauhatushuoneet 169, 170 Myllyt
Näytteiden kuivaushuone 164 mm. lämpökaappeja, huoneen lämpötilaa voi nostaa
Laboratoriot
AAS-laboratorio 208 mm. muhveliuunit, AAS
     
Metsäekologian laboratorio 252  
Dendrokronologian laboratorio 266 Pentti Zetterberg
ICP-laboratorio 264 ICP, Leena Kuusisto
ITRAX-laboratorio 263B ITRAX, Heli Peltola
Juuristolaboratorio 171  
Karkeakäsittelylaboratorio 161 mm. vannesahat ja oikotasohöylät
Kuidutuksen laboratorio 162  
Kylmätutkimuslaboratorio 270 Pakkaskaapit
Maakemian laboratorio 209 mm. typentislaus, painelevylaitteisto, ominaispinta-ala- ja pH-analysaattorit, palavien aineiden varasto, happo-emäskaapit, kemikaalivarasto, Leena Kuusisto ja Maini Mononen
Metsäbiotekniikan laboratoriot 255, 256, 257  
Mikrobiologian laboratorio 253 mm. laminaarit ja autoklaavit, Maini Mononen
Opetuslaboratorio 201 Opetusvälineistö, hiekkahaude
Paperinvalmistuslaboratorio 176  
Uuttolaboratorio 265 Mikroaaltomärkäpolttolaite, pH, Leena Kuusisto
Muut tilat
Kasvihuone 173 Maini Mononen
Kasvatushuoneet (3 kpl, GR 77, Conviron Controlled Environments) 260 Maini Mononen
Kasvatushuoneiden ohjaustietokoneet 263A Urho Kettunen, Metla
Kasvatuskaapit (6 kpl, PGW Conviron Controlled Environments) 293 Maini Mononen
Metsänsuojelun työtila 262 mm. neljä työpistettä, mikroskooppeja, Markku Ropo
Steriilityöskentelytila 254 Maini Mononen
Solukkoviljelmien kasvatushuone 259 Maini Mononen
Vakioilmastointihuone 274B Puuteknologiaan liittyviä laitteita, Heli Peltola
Välinehuolto 261 mm. astianpesu, puhdasvesiyksikkö