Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

EMBA-koulutukseen osallistuvia henkilöitä koulutustilassa

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

UEF EMBA // Executive MBA -asiantuntijaohjelma

Helpota käytännön johtamistyötäsi, kehitä itseäsi sekä organisaatiotasi vastaamaan tulevaisuuden liiketoiminnan haasteisiin.
smart for good
  • EMBA
  • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
  • Kansainvälisyys
  • Yrityksen kasvu ja kehittyminen
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
jatkuva
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
37820 €

Johtaminen ja liiketoiminta ovat jatkuvassa muutoksessa ja uuden oppimisen, luovuuden ja kokonaisuuksien hahmottamisen merkitys kasvaa. UEF EMBA tukee valmentavan johtamisen keinoin henkilökohtaisen asiantuntijuuden ja johtajuuden kehittymistä ja kasvua, pohjaten ajankohtaiseen tutkittuun tietoon. Se on suunnattu niin johtamisuran alkuvaiheessa oleville kuin kokeneille johtajille. Uudenlainen liiketoiminta edellyttää uudenlaista ajattelua – EMBA antaa ituja ajattelun uudistamiselle.

EMBA on valmennusta, joka kehittää omien taitojen lisäksi koko yritystä. Se edistää vastuullista johtajuutta ja hyvinvoivien työyhteisöjen rakentumista. 

UEF EMBA tukee sinua kehittämään analyyttista ajattelua ja liiketoimintataitoja. Henkilökohtaisen valmennuksen avulla syvennät asiantuntijuuttasi omaan johtamistyöhösi. Mahdollistamme uusien moniammatillisten verkostojen syntymistä osallistujien kohtaamisten kautta, myös sujuvasti verkossa.  

UEF EMBA -koulutusohjelma kehittää johtamistaitoja, tarjoaa uusinta tutkimustietoa, ohjaa kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun sekä tiedon käsittelyyn. 

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuksen myötä opiskelija tunnistaa organisaation johtamisen lähtökohdat, ymmärtää johtamisen lähtökohdat, ymmärtää johtamiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa toimintaympäristöjä sekä niiden muutoksia. Opiskelija saa eväitä analysoida niin omaa johtamistaan kuin organisaation johtamista. EMBA-ohjelman aikana ei kehity pelkästään yksilö, vaan koulutuksessa kehittyy koko organisaatio.

EMBA-ohjelman keskeisinä sisältöinä ovat mm. strateginen ajattelu, talouden, asiakkuuksien ja myynnin johtaminen, ymmärrys organisaatioiden dynamiikasta, omasta johtamistyylistä ja muutosjohtamisesta.

100 op

Yritysten ja organisaatioiden johtotehtävissä, esimiesasemassa tai asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt. 

Suomi

100 op = 30 500 € + alv 24 % (7 320 €), verollinen myyntihinta 37 820 €

Verollinen koulutuspalvelu, AVL 39 §.

Koko EMBA:n sekä Moduulin perumisehto: UEF EMBA -koulutukseen hyväksymisen jälkeen opiskelijaa pyydetään vahvistamaan opiskelupaikan vastaanottaminen. Mikäli vahvistettu opiskelupaikka perutaan opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen, on perumismaksu 500 € + alv. Mikäli osallistuja keskeyttää koulutuksen sen alkamisen jälkeen, ei siihen mennessä laskutettuja maksuja palauteta.

Varaa maksuton 20 minuutin keskusteluaika

Keskustellaan sinun johtamispolustasi ja asiantuntijuutesi kehittämisestä.

Mikko Satuli

Räätälöityä EMBA-koulutusta yrityksille

Avaintehtävissä toimiville tai niihin suuntautuville tarkoitetun EMBA-koulutuksen kautta haemme varmistusta kulttuurinmuutokselle. Jatkuvan oppimisen keskus oli valmis tekemään liike-elämälähtöistä koulutusta yrityksemme lähtökohdista käsin sekä tutustumaan toimintakulttuuriimme ja liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin, Lujabetonin henkilöstöjohtaja Mikko Satuli kertoo.

Suunnittelija

Profiilikuva: Anna Hartikainen

Hartikainen, Anna

Suunnittelija

Profiilikuva: Pauli Kallio

Kallio, Pauli

Suunnittelija

Profiilikuva: Annamari Lastunen

Lastunen, Annamari

Suunnittelija

Koulutussihteeri

Profiilikuva: Katja Koukkari

Koukkari, Katja

Suunnittelusihteeri