Hyppää pääsisältöön
EMBA-koulutukseen osallistuvia henkilöitä koulutustilassa

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

UEF EMBA // Executive MBA -asiantuntijaohjelma

Uudenlainen liiketoiminta edellyttää uutta ajattelua johtajalta.
Helpota käytännön johtamistyötäsi, kehitä itseäsi sekä organisaatiotasi vastaamaan tulevaisuuden liiketoiminnan haasteisiin.
smart for good
 • EMBA
 • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
 • Kansainvälisyys
 • Yrityksen kasvu ja kehittyminen
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
jatkuva
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
37820 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Johtaminen ja liiketoiminta ovat jatkuvassa muutoksessa ja uuden oppimisen, luovuuden ja kokonaisuuksien hahmottamisen merkitys kasvaa. UEF EMBA tukee valmentavan johtamisen keinoin henkilökohtaisen asiantuntijuuden ja johtajuuden kehittymistä ja kasvua, pohjaten ajankohtaiseen tutkittuun tietoon. Se on suunnattu niin johtamisuran alkuvaiheessa oleville kuin kokeneille johtajille. Uudenlainen liiketoiminta edellyttää uudenlaista ajattelua – EMBA antaa ituja ajattelun uudistamiselle.

UEF-EMBA koulutusohjelma:

 • tukee valmentavan johtamisen keinoin henkilökohtaisen johtajuuden kasvua uran eri vaiheissa
 • pohjautuu tuoreeseen tutkimustietoon ja parhaimpiin oppimisratkaisuihin
 • vahvistaa kestävää johtajuutta ja hyvinvoivien työyhteisöjen rakentumista
 • mahdollistaa toimialoja ylittävien verkostojen kasvattamista
 • syventää tietoista johtamisotetta henkilökohtaisen valmennuksen avulla

  Uudenlainen liiketoiminta edellyttää uudenlaista ajattelua - EMBA oivalluttaa ja kehittää henkilökohtaisten taitojen lisäksi koko yritystä. Omaan yhteisöön sovellettavat oppimistehtävät ka kehittämistyö hyödyntävät välittömästi organisaatiota ja liiketoimintaa.

  Tutustu EMBA-asiantuntijaohjelmaan ja sen sisältöihin.

Koulutuksen myötä opiskelija tunnistaa organisaation johtamisen lähtökohdat, ymmärtää johtamisen lähtökohdat, ymmärtää johtamiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa toimintaympäristöjä sekä niiden muutoksia. Opiskelija saa eväitä analysoida niin omaa johtamistaan kuin organisaation johtamista. EMBA-ohjelman aikana ei kehity pelkästään yksilö, vaan koulutuksessa kehittyy koko organisaatio.

EMBA-ohjelman keskeisinä sisältöinä ovat mm. strateginen ajattelu, talouden, asiakkuuksien ja myynnin johtaminen, ymmärrys organisaatioiden dynamiikasta, omasta johtamistyylistä ja muutosjohtamisesta.

100 op

Yritysten ja organisaatioiden johtotehtävissä, esimiesasemassa tai asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt. 

Suomi

100 op = 30 500 € + alv 24 % (7 320 €), verollinen myyntihinta 37 820 €

Verollinen koulutuspalvelu, AVL 39 §.

Itä-Suomen yliopistosta, Joensuun ja Kuopion yliopistosta valmistuneet saavat 15 % alennuksen Executive MBA -kursseista sekä koko 100 op UEF EMBA -asiantuntijaohjelmasta kesäkuun 2023 loppuun saakka. Alennus edellyttää alumniverkostoon liittymistä. Lisätietoja verkostosta ja liittyminen verkostoon tästä: https://www.uef.fi/fi/alumni

Koko EMBA:n sekä Moduulin perumisehto: UEF EMBA -koulutukseen hyväksymisen jälkeen opiskelijaa pyydetään vahvistamaan opiskelupaikan vastaanottaminen. Mikäli vahvistettu opiskelupaikka perutaan opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen, on perumismaksu 500 € + alv. Mikäli osallistuja keskeyttää koulutuksen sen alkamisen jälkeen, ei siihen mennessä laskutettuja maksuja palauteta.

Varaa maksuton 20 minuutin keskusteluaika

Keskustellaan sinun johtamispolustasi ja asiantuntijuutesi kehittämisestä.

Mikko Satuli

Räätälöityä EMBA-koulutusta yrityksille

Avaintehtävissä toimiville tai niihin suuntautuville tarkoitetun EMBA-koulutuksen kautta haemme varmistusta kulttuurinmuutokselle. Jatkuvan oppimisen keskus oli valmis tekemään liike-elämälähtöistä koulutusta yrityksemme lähtökohdista käsin sekä tutustumaan toimintakulttuuriimme ja liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin, Lujabetonin henkilöstöjohtaja Mikko Satuli kertoo.