Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

projektiryhmä

Projektiryhmän yhteistyövalmennus -tilauskoulutus

Tilauskoulutus ja valmennus
Valmennus vahvistaa projektiryhmän sujuvaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta suurissa hankkeissa.
smart for good
 • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
 • Yrityksen kasvu ja kehittyminen
Laajuus:
0
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Valmennuksessa projektiryhmä

 • tunnistaa yhteistyön ydintekijät projektin eri vaiheissa
 • oppii määrittelemään projektin tilannekuvan, työskentelyn taustatekijät, raamit, tavoitteet, ydinkriteerit ja mittarit
 • omaksuu projektin työskentelymallin: elinkaaren, työroolit sekä tunnistaa monimuotoisuuden ja ryhmädynamiikan ilmiöitä
 • kehittää tiimivuorovaikutuksen, yhteistyön ja ongelmanratkaisun taitoja
 • arvioi yhteistyön onnistumista, vahvuuksia, kehittämistarpeita ja tulevaisuuden suuntia

A. TYÖPAJAT, á ½ pv

1. Tilanne

 • tilannennekuvan analyysi: työskentelyn tausta- ja olosuhdetekijät
 • projektin ja valmennuksen tavoitteet
 • onnistumisen ydinkriteerit ja mittarit
 • swot-analyysi

2. Työmalli

 • elinkaari, työroolit, yhteistyön käytännöt ja rakenteet
 • monimuotoisuuden hallinta
 • yhteistyön dynamiikka: vahvuudet, mahdollisuudet ja haasteet

3. Työkalut

 • sujuvan yhteistyön ja vuorovaikutuksen menetelmät
 • projektiviestintä
 • kriisinhallinta

4. Case-työpaja

 • fasilitoitu tilannetyöpaja
 • aito projektityötilanne (esim. projektiryhmän kokous tms)
 • simulaatio, joka kohdistuu esim. kriittisiin onnistumistekijöihin
 • tavoitesuuntautunut kehityspalaute

B. ARVIOINTI

 • projektityöskentelyn arviointi
 • tavoitteiden toteutuminen: onnistumiset, kehitettävät osa-alueet, mahdollisuudet, projektin johtaminen

Osallistujat oppivat ja kehittävät näitä taitoja simulaatio-harjoituksina ja aidoissa tilannetyöpajoissa.

Valmennuksen toteutus perustuu simulaatio-menetelmään ja kokemukselliseen oppimiseen. Osallistujat tunnistavat ja analysoivat näitä kokemuksia asiantuntijoiden tuella. Omakohtaisen kokemuksen kautta osallistujat voivat yhä paremmin tehdä sujuvaa projektiyhteistyötä ja ratkoa yhteistyön pulmia. Projektiryhmien johtajat saavat tietoa ja välineitä vaativien yhteistyöprosessien johtamiseen.

Suurten yhteistyöhankkeiden projektiryhmät, erityisesti rakennusalan allianssi- ja hybridihankkeet.

Räätälöimme tilauskoulutuksia ja valmennuksia yrityksissä ja yhteisöissä toteutettavaksi tarpeidenne mukaan. Ota yhteyttä ja suunnitellaan juuri teille sopiva kokonaisuus.

Verollinen koulutuspalvelu, AVL 39 §.

Suomi