Erikoislääkärikoulutuksen opas 2017-19 (klikkaa otsikkoa)
(voimassa 1.8.2017 lukien opinto-oikeuden saaville)
Aiemmat opinto-oppaat:MOJO-koulutuksen ohjeistus täältä !

Tiedekuntaneuvoston myöntämät poikkeukset "puolet säännölle"

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on myöntänyt asetuksen 401/2007 mukaiset poikkeukset yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta (terveyskeskuksessa suoritettavaa palvelua lukuunottamatta):

 

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO        
         
Poikkeusluvat 50-50 -sääntöön         
         
Erikoisala Ajanjakso Jatko Pituus Huom!
Anestesiologia ja tehohoito 14.12.2010-13.12.2013 - 3 v  
Fysiatria 15.6.2009-14.6.2012 19.6.2012-18.6.2015 3 v  
Ihotaudit ja allergologia 14.12.2009-13.12.2012 - 3 v  
Kliininen hematologia 15.6.2009-14.6.2012 - 3 v  
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 18.6.2007-17.6.2010 - 3 v  
Lastenneurologia 18.6.2007-17.6.2010 23.6.2010-22.6.2013 3 v  
Lastenpsykiatria 16.6.2008-15.6.2011 21.6.2011-16.12.2017
20.12.2017-19.12.2019
2 v enintään 3 v keskussair, väh. 1 v yo-sairaala
Lastentaudit 18.6.2007-17.7.2010 23.6.2010-22.6.2013 3 v  
Naistentaudit ja synnytykset 21.1.2008-20.1.2011 14.12.2010-13.12.2012 2 v  
Neurologia* 19.6.2012-18.6.2015 16.6.2015-15.6.2018 3 v (väh. 1 v keskussair, väh. 1 v yo-sair.)
Nuorisopsykiatria 16.6.2008-15.6.2011 21.6.2011-20.6.2014
16.6.2015-15.6.2018
3 v enintään 3 v nuorpsyk kes, väh 1 v yo-sairaala
Patologia 23.8.2017-22.8.2019   2 v  
Psykiatria 21.6.2011-20.6.2014 16.6.2015-15.6.2018 3 v  
Radiologia 16.12.2015-15.12.2018   3 v väh 2 v ei-yliop.sairaalassa, väh 2 v yo-sairaalassa

* Neurologia seuraavin reunaehdoin: vähintään 1 v keskusairaalapalvelua, vähintään 1 vuosi yliopistosairaalapalvelua. Reunapalvelut lasketaan siihen osioon (keskukssairaala/yo-sairaala), missä ne on todellisuudessa suoritettu