OPETUSTARJONTA

Opetusohjelmat julkaistaan Opintopolku.fi-verkkopalvelussa, jonne myös näiden sivujen linkit sinut ohjaa. Myös ilmoittautumisohjeet löydät opetusohjelmista.

Tarjonta opetusmuodoittain

Joensuun kampuksen koordinoimat: Kuopion kampuksen koordinoimat:
- verkko-opinnot - verkko-opinnot
- itsenäiset opinnot - itsenäiset opinnot
Lähiopetus Joensuussa Lähiopetus Kuopiossa

Opintokokonaisuudet

Humanistiset alat

Englannin kielen perusopinnot Ruotsin kielen perusopinnot
Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot Ruotsin kielen aineopinnot
Historian perusopinnot Suomen historian aineopinnot
Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot
Kirjallisuuden perusopinnot Suomi toisena/vieraana kielenä -perusopinnot
Kirjallisuuden aineopinnot Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet  -perusopinnot
Kulttuuriantropologian perusopinnot Yleisen historian aineopinnot
Kulttuuriantropologian aineopinnot Yleisen teologian perusopinnot
Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot Yleisen teologian aineopinnot
Ortodoksisen teologian perusopinnot  
Ortodoksisen teologian aineopinnot  
Erilliset opintojaksot:  

Joensuussa:
Syksy 2018: Espanja 1, Ranska 3, Saksa 1, Saksa 3, Venäjä 1 (ryhmä 1), Venäjä 3
Kevät 2019Espanja 2, Ranska 4, Saksa 2, Saksa 4, Venäjä 2, Venäjä 4

Kuopiossa:
- Syksy 2018: Espanja 1, Ranska 1, Ranska 3, Saksa 1, Saksa 3, Venäjä 1, Venäjä 3
- Kevät 2019: Espanja 2, Ranska 2, Ranska 4, Saksa 2, Saksa 4, Venäjä 2, Venäjä 4

Kasvatusala

Elämänkatsomustiedon perusopinnot Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
Erityispedagogiikan perusopinnot Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot
Erityispedagogiikan aineopinnot Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot
Erityispedagogiikan syventävät opinnot Opetushallinnon perusopinnot

Kauppa ja hallinto sekä oikeustieteet

Kauppa ja hallinto

Kauppatieteen perusopinnot Johtamisen aineopinnot
Laskentatoimen aineopinnot Markkinoinnin aineopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot Urheilujohtamisen aineopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot  
Erilliset opintojaksot:  
Arvopaperimarkkinaoikeus Tilintarkastuksen opinnot
Corporate Governance Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet:
Julkisten hankintojen strateginen johtaminen - Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille
Kansainvälinen laskentatoimi - Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset
Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta Introduction to Tourism Studies

Oikeustieteet

Empiirisen oikeustutkimuksen perusopinnot Metsäoikeuden perusopinnot 
Eurooppaoikeuden perusopinnot Oikeustieteiden syventävät opinnot
Eurooppaoikeuden aineopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot
Finanssioikeuden perusopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot
Finanssioikeuden aineopinnot Siviilioikeuden perusopinnot
Hallinto-oikeuden perusopinnot Siviilioikeuden aineopinnot
Hallinto-oikeuden aineopinnot Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot
Hyvinvointioikeuden perusopinnot Valtiosääntöoikeuden perusopinnot
Informaatio- ja teknologiaoikeuden perusopinnot Venäjän oikeuden perusopinnot
Julkisten hankintojen perusopinnot Yleiset oikeusjärjestysopinnot
Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot Ympäristöoikeuden perusopinnot
Kriminologian perusopinnot Ympäristöoikeuden aineopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot Yritysjuridiikan perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot Yritysjuridiikan aineopinnot
Lainvalmistelun perusopinnot  
Erilliset opintojaksot:  

Lainsäädäntötutkimuksen perusteet

Rikos- ja prosessioikeuden perusteet
Oikeustieteen perusteet Sopimusoikeus
Oikeudellinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta Ympäristöoikeuden perusteet, kevät 2019

Luonnontieteet

Fysiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Matematiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Fysiikan aineopinnot Matematiikan aineopinnot
Kemian perusopinnot Kemian aineopinnot
Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen erilliset opintojaksot Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Erilliset opintojaksot:  
Kemian perusteet, Kuopio  

Terveys ja hyvinvointi

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot Lääketieteen perusteita
Farmasia (erillisiä opintojaksoja) Preventiivisen hoitotieteen perusopinnot, Mikkelissä ja Rovaniemellä
Gerontologian perusopinnot Ravitsemustieteen perusopinnot
Hoitotieteen aineopinnot Ravitsemustieteen aineopinnot
Ihmisen biologia Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
Hoitotyön johtamisen perusopinnot Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot
Kansanterveystieteen perusopinnot Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot
Kansanterveystieteen aineopinnot Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot Terveystaloustieteen perusopinnot
Liikuntalääketieteen perusopinnot Urheiluravitsemuksen perusopinnot
Liikuntalääketieteen aineopinnot  
Erilliset opintojaksot:  
Kuntoutujakohtainen kuntoutussuunnittelu Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä
Esteettömyys ja ICF-luokituksen käyttöönotto  

Yhteiskunnallinen ala

Filosofian perusopinnot Sosiaalipsykologian perusopinnot 
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot Sosiaalitieteiden perusopinnot
Maantieteen aineopinnot Sosiaalityön perusopinnot
Oikeuspsykologian perusopinnot Sosiaalityön aineopinnot
Psykologian perusopinnot Sosiologian perusopinnot
Psykologian aineopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot  
Erilliset opintojaksot:  
Etiikka 1, kirjatentti Tieteenfilosofia 1, kirjatentti
Johdatus filosofiaan, kirjatentti Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti
Taloustieteen perusteet