Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Sanna Iskanius.

Sanna Iskanius.

Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen: Talent Hub Eastern Finland -yhteistyö pohjautuu yhteisiin arvoihin

Syksyllä 2023 käynnistyi laajuudessaan ainutlaatuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Itä-Suomessa. Talent Hub Eastern Finland on kuuden oppilaitoksen vetämä yhteistyöverkosto, joka kutsuu laajasti mukaan työnantajat ja kansainväliset opiskelijat.

Inklusiivisuus, vuorovaikutteisuus, vaikuttavuus ja jatkuvuus – nämä sanat määrittelevät yhteistyöverkoston tekemistä ja konkretisoivat tapaa, jolla se kohtaa työelämän moninaisuuteen liittyvät haasteet.

Inklusiivisuus: Tervetuloa osaksi itäsuomalaista elämänmenoa

Inklusiivisuus kutsuu kaikki mukaan rakentamaan yhteistä tulevaisuutta Itä-Suomessa. Se on osa laajempaa visiota monimuotoisemmasta ja avoimemmasta työelämästä.

Vuorovaikutteisuus: Yhdessä saavutamme enemmän

Luomme kohtauspaikkoja vuoropuhelulle ja yhteistyölle, joka rakentaa siltoja eri ryhmien välille. Vuorovaikutuksen kautta opimme tuntemaan toisemme, ja kun tunnemme toisemme, kynnys yhteistyöhön madaltuu.

Vaikuttavuus: Muutos alkaa yhteisestä tahdosta

Vaikuttavuus ei synny yksin, vaan se vaatii tiivistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Vain yhdessä tehden saamme muutettua asenteita ja ilmapiiriä myönteisemmiksi työelämän moninaistumiselle.

Jatkuvuus: Matka kohti kestävää muutosta

Talent Hub Eastern Finland ei rakenna siltoja vain hetkeksi, vaan se luo perustan kestävälle toiminnalle, joka kantaa tulevaisuudessakin. Jatkuvuus tarkoittaa sitä, että hankkeen toimenpiteet juurtuvat osaksi oppilaitosten ja työelämän arkea.

Näytämme esimerkkiä muille

Talent Hub -yhteistyöverkostolla on yksi yhteinen tavoite, johon kaikki mukana olevat ovat sitoutuneet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sekä yksilöt että oppilaitokset näyttävät toiminnallaan esimerkkiä muille.

– Hankehenkilöstön on huomioitava arvot jokapäiväisissä valinnoissaan. On mietittävä, johtaako tekemiseni pysyvään toimintaan, mahdollistaako se vuorovaikutuksen ja tukeeko inklusiivisuutta, paaluttaa hankejohtaja Sanna Iskanius.

– Kuuden oppilaitoksen yhteistyö vaatii meiltä kaikilta uudenlaista vaikuttavuuteen tähtäävää ekosysteemiajattelua. Emme ole siis vain yhden oppilaitoksen edustajia, vaan osa laajempaa verkostoa.

Arvojen merkitys toiminnan tukirankana korostuu esimerkiksi silloin, kun hankkeen asiantuntijat kuvailevat työnantajille, miten organisaatiot pystyvät edistämään työelämän moninaisuutta ja millaista tukea ne siihen Talent Hub -palveluista saavat.

Arvot toimivat hyvänä ohjenuorana myös silloin, kun puhutaan asenneilmapiiristä laajemmin. Itä-Suomi menestyy vain, kun otamme kaikki mukaan yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen.

Talent Hub Eastern Finland on Itä-Suomen yliopiston, Karelian, Savonian, Riverian, Sakkyn ja YSAOn yhteistyöverkosto. Tavoitteemme on, että alueellemme saapuneet kansainväliset opiskelijat löytävät paikkansa, työllistyvät ja kotoutuvat Itä-Suomeen. Autamme kansainvälisiä opiskelijoita konkreettisesti tutustumaan suomalaiseen työelämään, rakentamaan verkostoja, oppimaan kieltä ja löytämään harjoittelu- ja työpaikkoja sekä mahdollisuuksia yritystoimintaan. Työnantajille tarjoamme tukea ja työkaluja kansainvälisten työntekijöiden rekrytointiin, perehdyttämiseen ja kielen oppimiseen työpaikalla sekä suomalaiseen työkulttuuriin sopeutumiseen. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Voit lukea lisää sivuiltamme.