Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Yleiskuvaa toimistolta.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Oikeuspsykologian perusopinnot

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Oikeustieteet ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
-
Hinta:
375 € (alv 0%)

Oikeuspsykologian opintoihin voidaan valita 1) henkilöitä, joilla on yliopistotutkinto psykologiasta tai oikeustieteistä tai 2) työssään oikeuspsykologisista osaamista tarvitsevia (työskentelevät rikosoikeudellisten prosessien parissa), joilla katsotaan olevan aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Muut kuin Itä-Suomen yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea maksuttomiin JOO-opintoihin oman oppilaitoksen julkaisemien ohjeiden mukaisesti.

Lisäksi, jotta saat perusopinnot (30 op) valmiiksi, sinun tulee valita avoimen yliopiston tarjonnasta jompikumpi opintojakso: joko Rikosoikeuden perusteet tai Kliininen psykologia I: terveyden ja mielenterveyden psykologia.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat oikeuspsykologian keskeisimpiin kysymyksiin ja menetelmiin, sekä teoriaan että käytäntöön soveltamiseen. Jokaiseen opintojaksoon liittyy aiheen tarkastelu sekä oikeustieteen että psykologian viitekehyksestä. Tavoitteena on lisätä näiden kahden tieteenalan opiskelijoiden ymmärrystä toistensa näkökulmista ja helpottaa yhteistyötä. 

25 op

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

15 euroa/op. Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.

Oikeustieteen opiskelijoilta edellytetään Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op) -kurssin suorittamista ja psykologian opiskelijoilta Rikosoikeuden peruskurssin (5 op) suorittamista.

 Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).

Suunnittelija

Profiilikuva: Leila Saramäki

Saramäki, Leila

Suunnittelija

Koulutussihteeri

Profiilikuva: Sanna Nissinen

Nissinen, Sanna

Koulutussihteeri