Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Oikeuspsykologian perusopinnot

smart for good
Laajuus:
25 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
-
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Oikeuspsykologian opintoihin voidaan valita 1) henkilöitä, joilla on yliopistotutkinto psykologiasta tai oikeustieteistä tai 2) työssään oikeuspsykologisista osaamista tarvitsevia (työskentelevät rikosoikeudellisten prosessien parissa), joilla katsotaan olevan aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Muut kuin Itä-Suomen yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea maksuttomiin JOO-opintoihin oman oppilaitoksen julkaisemien ohjeiden mukaisesti. Jos olet toisen yliopiston opiskelija ja haet JOO-opinto-oikeutta, katso ohjeet Kamusta.

Osana Oikeuspsykologian perusopintoja (30 op) sinun tulee myös suorittaa avoimen yliopiston opintoina jompikumpi opintojakso: joko Rikosoikeuden perusteet tai Kliininen psykologia I: terveyden ja mielenterveyden psykologia. JOO-opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin suoraan Peppi-järjestelmässä. Tämän jakson voi suorittaa haluamassaan kohdassa perusopintoja.

Huomaa että jos aiot hakea aineopintoihin elokuussa, perusopintojen ml. tämä opintojakso tulee olla suoritettuna toukokuun loppuun mennessä.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat oikeuspsykologian keskeisimpiin kysymyksiin ja menetelmiin, sekä teoriaan että käytäntöön soveltamiseen. Jokaiseen opintojaksoon liittyy aiheen tarkastelu sekä oikeustieteen että psykologian viitekehyksestä. Tavoitteena on lisätä näiden kahden tieteenalan opiskelijoiden ymmärrystä toistensa näkökulmista ja helpottaa yhteistyötä. 

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

15 euroa/op. Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.

Oikeuspsykologian perusopintojen opiskelijan tulee suorittaa avoimen yliopiston opintoina jompikumpi opintojakso: joko Rikosoikeuden perusteet tai Kliininen psykologia I: terveyden ja mielenterveyden psykologia. Valitun avoimen jakson ja muiden jaksojen suoritusjärjestystä ei ole määritelty.

 Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).