Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Oikeuspsykologia PO: Rikollinen käyttäytyminen, rikostutkinta- ja todistajan psykologia

Erilliset opinnot
smart for good
Päivämäärä:
14.9.2023 - 30.11.2023
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
75 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Luennoilla ja oheiskirjallisuudessa käsitellään rikollista käyttäytymistä sen eri muodoissa (mm. väkivaltarikollisuus), psykologian sovelluksia esitutkinnassa (mm. profilointia sekä riski- ja uhka-arviointia), todistajan psykologisia erityiskysymyksiä (mm. haastattelustrategiaa) sekä rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttavia mielenterveyshäiriöitä.

Oppimateriaalit:

  • Davis, T. Forensic psychology, 2021.
  • Kaunisto, J., Hyyti, J., Koskelainen, M. & Nieminen, A. (toim.) Poliisityön psykologia, 2022.

Luennoitsijat määrittelevät kirjallisuuden osalta tarkemmin mitkä luvut tentitään. Lisäksi luennoilla ja moodlessa jaettava materiaali.

Suoritustavat: Moodle -tentti 2 t, Luennot/luentotallenteet 18 t, Itsenäistä työskentelyä 115 t

Opiskelija
• tuntee kriminaalipsykologiaan liittyviä peruskäsitteitä ja osaa analysoida rikollisuuden eri ilmiöitä,
• ymmärtää todistajanpsykologian perusteet ja osaa niitä esitutkinnan yhteydessä ja
• tunnistaa rikollisuuteen vaikuttavat persoonallisuus- ja muut mielenterveyshäiriöt.

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

75 euroa + alv 0 %

Oikeustieteen opiskelijoilta edellytetään Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op) -kurssin suorittamista.

Psykologian opiskelijoilta edellytetään Rikosoikeuden peruskurssin (5 op) suorittamista.

Oikeuspsykologian perusopintojen opiskelijan tulee suorittaa avoimen yliopiston opintoina jompikumpi opintojakso: joko Rikosoikeuden perusteet tai Kliininen psykologia I: terveyden ja mielenterveyden psykologia. Tämä jakson ja valitun avoimen jakson suoritusjärjestystä ei ole määritelty.

Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).