Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Oikeuspsykologia PO: Rikollinen käyttäytyminen, rikostutkinta- ja todistajan psykologia

smart for good
Päivämäärä:
14.9.2023 - 30.11.2023
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
75 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Luennoilla ja oheiskirjallisuudessa käsitellään rikollista käyttäytymistä sen eri muodoissa (mm. väkivaltarikollisuus), psykologian sovelluksia esitutkinnassa (mm. profilointia sekä riski- ja uhka-arviointia), todistajan psykologisia erityiskysymyksiä (mm. haastattelustrategiaa) sekä rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttavia mielenterveyshäiriöitä.

Oppimateriaalit:

  • Davis, T. Forensic psychology, 2021.
  • Kaunisto, J., Hyyti, J., Koskelainen, M. & Nieminen, A. (toim.) Poliisityön psykologia, 2022.

Luennoitsijat määrittelevät kirjallisuuden osalta tarkemmin mitkä luvut tentitään. Lisäksi luennoilla ja moodlessa jaettava materiaali.

Suoritustavat: Moodle -tentti 2 t, Luennot/luentotallenteet 18 t, Itsenäistä työskentelyä 115 t

Opiskelija
• tuntee kriminaalipsykologiaan liittyviä peruskäsitteitä ja osaa analysoida rikollisuuden eri ilmiöitä,
• ymmärtää todistajanpsykologian perusteet ja osaa niitä esitutkinnan yhteydessä ja
• tunnistaa rikollisuuteen vaikuttavat persoonallisuus- ja muut mielenterveyshäiriöt.

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

75 euroa + alv 0 %

Oikeustieteen opiskelijoilta edellytetään Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op) -kurssin suorittamista ja psykologian opiskelijoilta Rikosoikeuden peruskurssin (5 op) suorittamista.

Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).