Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Yleiskuvaa toimistolta.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Oikeuspsykologia PO: Rikollinen käyttäytyminen, rikostutkinta- ja todistajan psykologia

smart for good
Päivämäärä:
1.9.2022 - 31.10.2022
Ilmoittautumisaika:
1.8.2022 - 17.8.2022
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
75 € (alv 0%)

Luennoilla ja oheiskirjallisuudessa käsitellään rikollista käyttäytymistä sen eri muodoissa (mm. väkivaltarikollisuus), psykologian sovelluksia esitutkinnassa (mm. profilointia sekä riski- ja uhka-arviointia), todistajan psykologisia erityiskysymyksiä (mm. haastattelustrategiaa) sekä rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttavia mielenterveyshäiriöitä.

Suoritustapa: Luennot/verkkoluennot 18 t, Itsenäinen työskentely 115 t ja Luento- ja kirjallisuuskuulustelu 2 t. Opintomateriaali:
1) Santtila, P. Weizmann-Henelius, G. (toim.) Oikeuspsykologia, 2008.
2) Häkkänen-Nyholm, H.: Psykopatia, 2009 tai Moodlessa ilmoitettu vaihtoehtoinen materiaali.
3) Moodlessa jaettava muu materiaali.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opiskelija
• tuntee kriminaalipsykologiaan liittyviä peruskäsitteitä ja osaa analysoida rikollisuuden eri ilmiöitä
•tuntee todistajanpsykologian perusteet ja osaa arvioida niitä esitutkinnan yhteydessä
• tunnistaa rikollisuuteen vaikuttavat persoonallisuus- ja muut mielenterveyshäiriöt. 

5 op

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

75 euroa + alv 0 %

Oikeustieteen opiskelijoilta edellytetään Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op) -kurssin suorittamista ja psykologian opiskelijoilta Rikosoikeuden peruskurssin (5 op) suorittamista.

Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).