Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Oikeuspsykologia PO: Lapset ja perheet oikeusprosessissa

Erilliset opinnot
smart for good
Päivämäärä:
19.3.2024 - 31.5.2024
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
-
Hinta:
75 € (alv 0%)

1.8.2023 - 16.8.2023

1.11.2023 - 16.11.2023

1.2.2024 - 16.2.2024

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Luentosarja ja siihen liittyvä kirjallisuus käsittelevät lapsen asemaa eri oikeusprosesseissa ja hänen kuulemiseensa liittyviä erityisvaatimuksia. 

Aihealueita ovat mm. kehityspsykologiset teoriat ja tutkimus lapsen edellytyksistä toimia todistajana, lapsen kuulemiseen käytetyt menetelmät, suositukset oikeusprosesseja varten tehtävistä psykologisista arvioinneista ja perheeseen liittyvien tekijöiden merkitys lapsen ollessa mukana oikeusprosessissa tai vanhempien välisen huoltoriidan kohteena. Kurssilla käsitellään myös lastensuojelun näkökulmaa näihin prosesseihin liittyen ja lastensuojeluilmoituksen tekemistä. Suoritustavat: Moodle -tentti 2 t, Luennot/luentotallenteet 18 t, Itsenäistä työskentelyä 117 t. Kurssi on suoritettavana maalis-toukokuussa 2024.                                                    

Oppimateriaalit:

  • Santtila, P. Weizmann-Henelius, G. (toim.). Oikeuspsykologia, 2008: Luvut 2.5 ja 8 osasta I, luku 1 osasta II ja luku 1 osasta III.
  • Ellonen, N., & Rantaeskola, S. (toim.): Lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosepäilyjen tutkinta. Poliisiammattikorkeakoulu, 2016.
  • Hyvärinen & Pösö (toim.). Lapsen haastattelu lastensuojelussa, 2017. Kaunisto, J., Hyyti, J., Koskelainen, M., & Nieminen, A. (toim.). Poliisityön psykologia, s. 83-115, 2022.
  • Lehtinen & Rossi 2022. Käsikirja lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintoon. Saatavilla verkossa.
  • Luennoilla ja moodlessa jaettava materiaali.

Opiskelija
• tunnistaa lapsen kuulemiseen oikeusprosesseissa liittyvät erityisvaatimukset
• tuntee lapsen kuulemisen kannalta oleelliset tutkimusnäyttöön perustuvat menetelmät
• ymmärtää huoltoriitojen ja lapsiin kohdistuvien rikosten taustalla vaikuttavia tekijöitä
• tunnistaa viranomaisyhteistyön merkityksen lapsiin ja perheisiin liittyvissä oikeusprosesseissa
• osaa tehdä lastensuojeluilmoituksen
• osaa soveltaa tutkimustietoa lapsen kertomuksen luotettavuuden arviointiin.

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

75 euroa + alv 0 %

Oikeustieteen opiskelijoilta edellytetään Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op) -kurssin suorittamista.

Psykologian opiskelijoilta edellytetään Rikosoikeuden peruskurssin (5 op) suorittamista.

Oikeuspsykologian perusopintojen opiskelijan tulee suorittaa avoimen yliopiston opintoina jompikumpi opintojakso: joko Rikosoikeuden perusteet tai Kliininen psykologia I: terveyden ja mielenterveyden psykologia. Tämä jakson ja valitun avoimen jakson suoritusjärjestystä ei ole määritelty.

Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).