Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Yleiskuvaa toimistolta.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Oikeuspsykologia PO: Lapset ja perheet oikeusprosessissa

smart for good
Päivämäärä:
1.3.2023 - 30.4.2023
Ilmoittautumisaika:
1.8.2022 - 17.8.2022
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
-
Hinta:
75 € (alv 0%)

Luentosarja ja siihen liittyvä kirjallisuus käsittelevät lapsen asemaa eri oikeusprosesseissa ja hänen kuulemiseensa liittyviä erityisvaatimuksia. 

Aihealueita ovat mm. kehityspsykologiset teoriat ja tutkimus lapsen edellytyksistä toimia todistajana, lapsen kuulemiseen käytetyt menetelmät, suositukset oikeusprosesseja varten tehtävistä psykologisista arvioinneista ja perheeseen liittyvien tekijöiden merkitys lapsen ollessa mukana oikeusprosessissa tai vanhempien välisen huoltoriidan kohteena. Suoritustapa: Luennot 16 t, Itsenäistä työskentelyä 117 t, Luento- ja kirjallisuuskuulustelu 2 t. Opintomateriaali: 1) Santtila, P. Weizmann-Henelius, G. (toim.). Oikeuspsykologia, 2008. Korkmanin, Lahtisen, Karttusen ja Finnilä-Tuohimaan osuudet sekä kirjan viimeinen luku s. 551–568. 2) Ellonen, N., & Rantaeskola, S. (toim.): Lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosepäilyjen tutkinta. Poliisiammattikorkeakoulu 2016. 3) Hyvärinen & Pösö (toim.).  Lapsen haastattelu lastensuojelussa, 2017. 4) Moodlessa jaettava materiaali.

 

Luennot (tallennetaan ja voi osallistua myös etänä):

  • 6.4. klo 9-15
  • 7.4. klo 12-15
  • 11.4. klo 12-16
  • 12.4. klo 8-12
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opiskelija

• tunnistaa lapsen kuulemiseen oikeusprosesseissa liittyvät erityisvaatimukset
• tuntee lapsen kuulemisen kannalta oleelliset kehityspsykologiset teoriat ja tieteellisen tutkimuksen kentän
• ymmärtää huoltoriitojen ja lapsiin kohdistuvien rikosten taustalla vaikuttavia tekijöitä.
• tunnistaa viranomaisyhteistyön merkityksen lapsiin ja perheisiin liittyvissä oikeusprosesseissa
• osaa arvioida lapsen oikeutta varten antamaa kertomusta ja tuntee siihen tarvittavia menetelmiä.

5 op

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

75 euroa + alv 0 %

Oikeustieteen opiskelijoilta edellytetään Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op) -kurssin suorittamista ja psykologian opiskelijoilta Rikosoikeuden peruskurssin (5 op) suorittamista.

Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).