Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Yleiskuvaa toimistolta.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Oikeuspsykologia PO: Uhrin asema ja oikeudet rikosprosessissa

smart for good
Päivämäärä:
1.2.2023 - 31.5.2023
Ilmoittautumisaika:
1.8.2022 - 17.8.2022
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
75 € (alv 0%)

Perehdytään rikoksen uhrin prosessuaaliseen asemaan asianomistajana rikosoikeudenkäynnissä sekä uhrin oikeuksiin rikosoikeudellisten ja vahingonkorvausoikeudellisten vaatimusten esittäjänä. Tarkastellaan erilaisia menettelyjä ja prosessuaalisia keinoja, joilla pyritään suojaamaan asianomistajia, erityisesti lapsia, rikoksen selvittämisen ja oikeudenkäynnin aikana.  Perehdytään myös vahingonkorvausten laatua ja määrää koskevaan oikeuskäytäntöön yleisimmissä rikoksissa.

Suoritustapa:  
Luennot 12 t ja omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja erikseen jaettavaan materiaaliin, itsenäistä työskentelyä 123 t. Kirjalliset harjoitustehtävät, essee ja vertaisarviointi.

Opintomateriaali:
Moodlessa jaettava materiaali. Lisäksi kurssin kirjallisissa töissä sekä esseessä käytettävää kirjallisuutta esimerkiksi: o Vuorenpää, Mikko, Asianomistajan oikeudet rikosprosessissa 2014. o Ellonen, Noora – Rantaeskola, Satu, Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa, Poliisiammattikorkeakoulu 2016. o Tuominen, Mia, Lapsen edunvalvonta esitutkinnan näkökulmasta. Poliisiammattikorkeakoulu 2014. o Kainulainen, Heini – Saarikkomäki, Elsa, Rikosprosessi väkivaltarikosten uhrien näkökulmasta 2014. o Niemi, Johanna – Kainulainen, Heini – Honkatukia, Päivi (toim.), Sukupuolistunut väkivalta. Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma 2017. o Åberg, Leena-Kaisa (toim.), Rikoksen uhrin käsikirja 2017.

Edeltävät opinnot: Oikeudellinen päätöksenteko ja todistajan kuulustelu 5 op

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opiskelija
• tuntee kokonaiskuvan asianomistajan roolista rikosoikeudenkäynnin aikana sekä asianomistajan käytettävissä olevista keinoista saavuttaa rikosoikeudenkäynnin avulla hyvitys rikoksen kohteeksi joutumisesta
• ymmärtää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin asettamat vaatimukset rikosoikeudenkäynnille ja näiden vaatimusten vaikutuksen rikoksen uhrien oikeuksien toteutumiseen käytännössä
• tuntee pääpiirteissään eurooppalaisen ja kansallisen rikoksen uhria koskevan sääntelyn tavoitteet.

5 op

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

75 euroa + alv 0 %

Oikeustieteen opiskelijoilta edellytetään Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op) -kurssin suorittamista ja psykologian opiskelijoilta Rikosoikeuden peruskurssin (5 op) suorittamista.

 Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).