Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Oikeuspsykologia PO: Uhrin asema ja oikeudet rikosprosessissa

smart for good
Päivämäärä:
15.2.2024 - 31.5.2024
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
75 € (alv 0%)

1.8.2023 - 16.8.2023

1.11.2023 - 16.11.2023

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Perehdytään rikoksen uhrin prosessuaaliseen asemaan asianomistajana rikosoikeudenkäynnissä sekä uhrin oikeuksiin rikosoikeudellisten ja vahingonkorvausoikeudellisten vaatimusten esittäjänä. Tarkastellaan erilaisia menettelyjä ja prosessuaalisia keinoja, joilla pyritään suojaamaan asianomistajia, erityisesti lapsia, rikoksen selvittämisen ja oikeudenkäynnin aikana.  Perehdytään myös vahingonkorvausten laatua ja määrää koskevaan oikeuskäytäntöön yleisimmissä rikoksissa.

Suoritustavat: Kirjalliset ja verkko-oppimistehtävät. Luennot 12 t ja omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja erikseen jaettavaan materiaaliin, itsenäistä työskentelyä 123 t. Kurssi opetetaan helmi-toukokuussa 2024.

Opiskelija
• osaa selittää keskeisiltä osin asianomistajan roolin rikosprosessissa ja sen aikana käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä mahdollisuudesta saada vahingonkorvauksia.
• ymmärtää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin asettamat vaatimukset rikosoikeudenkäynnille ja näiden vaatimusten vaikutuksen rikoksen uhrien oikeuksien toteutumiseen käytännössä.
• tunnistaa pääpiirteissään asianomistajaa koskevan sääntelyn tavoitteet sekä erityisen haavoittuvan uhrin asemaan liittyvät haasteet ja suojelun tarpeen.

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

75 euroa + alv 0 %

Oikeustieteen opiskelijoilta edellytetään Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op) -kurssin suorittamista ja psykologian opiskelijoilta Rikosoikeuden peruskurssin (5 op) suorittamista.

Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).