Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Oikeuspsykologia PO: Psykologinen arviointi, interventiot ja eettiset kysymykset oikeuspsykologiassa

Erilliset opinnot
smart for good
Päivämäärä:
1.10.2023 - 31.12.2023
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
75 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Kurssilla käsitellään

  1. mielentilatutkimukseen ja vaarallisuuden arviointiin,
  2. oikeuspsykiatrian alan sekä vankeinhoidon psykososiaalisiin interventioihin, ja
  3. oikeuspsykologian eettisiin erityispiirteisiin liittyviä teemoja. 

Suoritustapa: Luennot/verkkoluennot (15h), itsenäinen työskentely 118 t ja Luento- ja kirjallisuus kuulustelu 2 t.

Opintomateriaali:

  • Haapasalo, J. Kriminaalipsykologia. 2008 tai uudempi painos (2017).
  • Santtila, P. & Weizmann-Henelius, G. (toim.). Oikeuspsykologia. 2008. Soveltuvin osin.
  • Luennolla jaettava materiaali. 

Opiskelija

  • tuntee keskeisimmät psykologisen arvioinnin menetelmät mielentilatutkimuksessa sekä vaarallisuuden arvioinnissa
  • osaa kuvata erilaiset keskeisimmät psykologiset hoitomuodot oikeuspsykiatriassa ja vankeinhoidossa
  • tunnistaa oikeuspsykologian erityisalaan liittyvät eettiset kysymykset ja erityispiirteet.

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

75 euroa + alv 0 %

Oikeustieteen opiskelijoilta edellytetään Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op) -kurssin suorittamista.

Psykologian opiskelijoilta edellytetään Rikosoikeuden peruskurssin (5 op) suorittamista.

Oikeuspsykologian perusopintojen opiskelijan tulee suorittaa avoimen yliopiston opintoina jompikumpi opintojakso: joko Rikosoikeuden perusteet tai Kliininen psykologia I: terveyden ja mielenterveyden psykologia. Tämä jakson ja valitun avoimen jakson suoritusjärjestystä ei ole määritelty.

Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).