Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Yleiskuvaa toimistolta.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Oikeuspsykologia PO: Psykologinen arviointi, interventiot ja eettiset kysymykset oikeuspsykologiassa

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
1.8.2022 - 17.8.2022
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
75 € (alv 0%)

Kurssilla käsitellään
1) mielentilatutkimukseen ja vaarallisuuden arviointiin
2) oikeuspsykiatrian alan sekä vankeinhoidon psykososiaalisiin interventioihin
3) oikeuspsykologian eettisiin erityispiirteisiin liittyviä teemoja. 

Suoritustapa: Luennot/verkkoluennot (15h), itsenäinen työskentely 118 t ja Luento- ja kirjallisuus kuulustelu 2 t. Opintomateriaali:
1) Haapasalo, J. Kriminaalipsykologia. 2008 tai uudempi painos (2017).
2) Santtila, P. & Weizmann-Henelius, G. (toim.). Oikeuspsykologia. 2008. Soveltuvin osin.
3) Luennolla jaettava materiaali. 

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opiskelija
• tuntee keskeisimmät psykologisen arvioinnin menetelmät mielentilatutkimuksessa sekä vaarallisuuden arvioinnissa
• oppii erilaiset keskeisimmät psykologiset hoitomuodot oikeuspsykiatriassa ja vankeinhoidossa
• tunnistaa oikeuspsykologian erityisalaan liittyvät eettiset seikat ja erityispiirteet.

5 op

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

75 euroa + alv 0 %

Oikeustieteen opiskelijoilta edellytetään Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op) -kurssin suorittamista ja psykologian opiskelijoilta Rikosoikeuden peruskurssin (5 op) suorittamista.

Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).