Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet, verkko-opinnot, lv. 2021-2022

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Monimuoto-opetus, Itseopiskelu
Hinta:
60 € (alv 0%)

Mitä mielenterveys on? Miten stressi liittyy mielenterveyteen? Millaisia osa-alueita mielenterveystyö sisältää? Opintojaksolla tutustutaan myös mielenterveyden häiriöihin, niiden luokitteluun ja hoitoon.

Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä tai verkkotentillä (2 op ja 3 op).

Opintojakson kirjallisuus vaihtelee hieman suoritustavasta ja tehtävävaihtoehdosta riippuen.

Kirjallisuus valitaan seuraavista tehtävänannon ja/tai valitun verkkotentin perusteella:

1) Barlow D.H. (toim.) 2014. The Oxford handbook of clinical psychology. (myös e-kirjana)
2) Broberg, A., Almqvist, K. & Tjus, T. Kliininen lapsipsykologia. 2005. (myös e-kirjana)
3) Friedman H.S. (toim.) 2011/2012. The Oxford handbook of health psychology. 
4) Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. 2016.
5) Kendall, P. Childhood Disorders. 2000.
6) Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. Psykiatria. 2014 tai uudempi painos. (myös e-kirjana)
7) Ogden J. 2012. Health Psychology. (myös e-kirjana)
8) Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. 2005.
9) Toivio, T. & Nordling, E. Mielenterveyden psykologia. 2013.
10) Aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys. 4.-8. painos. 2015.) sekä Aducate Moodlessa oleva oheismateriaali.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija mielenterveyden keskeisiin lähestymistapoihin ja peruskäsitteisiin. Opintojaksossa perehdytään keskeisimpiin mielenterveyden häiriöihin, niiden esiintymiseen sekä mielenterveyden häiriöiden erilaisiin selitysmalleihin ja luokitusjärjestelmiin. Opintojakso tutustuttaa opiskelijan myös keskeisimpiin terveyden ja mielenterveyden alan interventioihin. 

5 opintopistettä

Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opinnoilla voi monipuolistaa työelämäosaamista ja kehittää ammattitaitoa. Ne antavat myös hyvän mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin ja ne sopivat täydentämään muita opintoja.

Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle: 14.12.2021 klo 9:00 - 30.6.2022 klo 15:00.

Opinnot ovat ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Oppimistehtävät ja verkkotenttipäivät löytyvät Moodle-oppimisympäristöstä.

Opintojakson suoritusaika (opinto-oikeus) on voimassa 31.7.2022 saakka.

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.  Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2021-2022. 

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

 

Yleinen opintojen suunnittelu
Suunnittelija Tiina Immonen
tiina.immonen@uef.fi, 050 493 0323
Varaa tästä aika opinto-ohjaukseen.

Ilmoittautumiset, maksut, opintosuoritukset, todistukset
Koulutussihteeri Kati Hietava
kati.hietava@uef.fi, 050 432 4797

Tutustu tästä psykologian koulutusalan käytäntöihin.