Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Oikeuspsykologia PO: Oikeudellinen päätöksenteko ja todistajan kuulustelu

Erilliset opinnot
Oikeudenkäyntien lajit, oikeudessa asioivien ja oikeuden roolit, oikeudellisen päätöksenteon rakenne, perustelujen rakenne ja merkitys, todistelu, asiantuntijat, todistajan kuulustelu.
smart for good
Päivämäärä:
1.2.2024 - 30.4.2024
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
-
Hinta:
75 € (alv 0%)

1.8.2023 - 16.8.2023

1.11.2023 - 16.11.2023

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Oikeudenkäyntien lajit, oikeudessa asioivien ja oikeuden roolit, oikeudellisen päätöksenteon rakenne, perustelujen rakenne ja merkitys, todistelu, asiantuntijat, todistajan kuulustelu.

Suoritustavat: Luennot tai luentotallenteet 8 h ja itsenäinen työskentely 127 h. Kurssi suoritetaan Moodlessa ja oppimistehtävillä. Opetus helmi-maaliskuu 2024.

Opiskelija
• osaa selittää oikeudellisen päätöksenteon rakenteen,
• tunnistaa keskeiset oikeudelliset menettelyt ja erityisesti todistajien ja asiantuntijoiden roolin oikeudenkäynnissä ja
• osaa soveltaa kattavasti todistajan kuulustelua sääntelevää normistoa.

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

75 euroa + alv 0 %

Oikeustieteen opiskelijoilta edellytetään Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op) -kurssin suorittamista.

Psykologian opiskelijoilta edellytetään Rikosoikeuden peruskurssin (5 op) suorittamista.

Oikeuspsykologian perusopintojen opiskelijan tulee suorittaa avoimen yliopiston opintoina jompikumpi opintojakso: joko Rikosoikeuden perusteet tai Kliininen psykologia I: terveyden ja mielenterveyden psykologia. Tämä jakson ja valitun avoimen jakson suoritusjärjestystä ei ole määritelty.

Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).