Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot, verkko-opinnot, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Sosiaali- ja terveysala, Ravitsemus ja lääkeala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Etäopetus
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojen sisältö: Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintokokonaisuus on monitieteinen opintokokonaisuus, jossa perehdytään laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon ja palveluihin eri organisaatioissa ja organisaatiotasoilla. Opinnoissa perehdytään asiakas- ja potilasturvallisuuden käsitteistöön, osa-alueisiin ja toimijoihin, sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseen. Kokonaisuuteen kuuluvien opintojen avulla opit selittämään ja arvioimaan asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvien tekijöiden ja osa-alueiden vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen, toteuttamaan ja soveltamaan asiakas- ja potilasturvallisuuden hyviä käytänteitä ja velvoitteita moniammatillisesti, sekä kehittämään asiakas- ja potilasturvallisuutta kokonaisuutena systeemisesti. Opintojaksoilla kuullaan useiden asiakas- ja potilasturvallisuuden kärkiosaajien asiantuntijaluentoja sekä työskennellään moniammatillisesti käytännöllisten esimerkkien parissa. Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintokokonaisuus on kehitetty Itä-Suomen yliopistossa viiden laitoksen monitieteisenä yhteistyönä vastaamaan käytännön työstä nousseeseen tarpeeseen kehittää systemaattisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamista moniammatillisissa toimintaympäristöissä.

Tavoitteet:

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

  • selittää asiakas- ja potilasturvallisuuden kokonaisuuteen liittyvät käsitteet, toimijat, rakenteet, sääntelyn ja kulttuurin
  • selittää ja arvioida kokonaisuuteen liittyvien tekijöiden ja osa-alueiden vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen
  • toteuttaa ja soveltaa asiakas- ja potilasturvallisuuden hyviä käytänteitä ja velvoitteita
  • kehittää asiakas- ja potilasturvallisuutta kokonaisuutena systeemisesti

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat erinomaisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden parissa työskenteleville ammattiryhmille, kuten sairaanhoitajille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille, hammaslääketieteen ja hammashoidon ammattilaisille, farmaseuteille ja proviisoreille, oikeustieteen toimijoille, asiakas- ja potilasturvallisuudesta vastaaville, yksiköiden johtajille, sekä kaikille asiakas- ja potilasturvallisuudesta kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat ammatillisen osaamisen täydentämiseen tai osaksi tutkintoa muun muassa sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille.


Opintokokonaisuuteen liittyvä neuvonta ja lisätiedot: Opintokokonaisuuksille on omat Moodle-ympäristöt, joihin on koottu tietoa opinnoista ja opintojaksoista, ja ne toimivat myös tiedotuskanavina opintoihin liittyvissä asioissa. Opintojen suunnitteluun ja aikataulutukseen saat apua oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä (ks. yhteystiedot).

Huom! Ilmoittautumisessa on järjestelmävaihdoksen vuoksi lyhyt katko. Ilmoittautuminen sulkeutuu perjantaina 17.11.2023 klo 15.00 ja avautuu jälleen torstaina 30.11.2023 klo 9.00.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintojen 25 op opintojaksot:

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Suunnittele opintosi huolella. Saat aina apua opintojen suunnitteluun ja aikataulutukseen oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä (ks. yhteystiedot).

Suoritustapa: Verkko-opinnot. Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opintojaksojen sisällä voi olla viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia sekä ryhmätyöskentelyä. Kirjaudu opintojaksokohtaisiin Moodle-ympäristöihin hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Opiskelija voi valita vuoden tai puolentoista vuoden toteutuksen: kaksi opintojaksoa ensimmäisenä syksynä, sekä vaihtoehtoisesti kaksi opintojaksoa keväällä jolloin yksi jakso suoritetaan seuraavana syksynä, tai kolme opintojaksoa keväällä. Opintojakson Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta voi suorittaa myös kesällä. Opintojaksot suositellaan suoritettavaksi em. järjestyksessä. Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot on sivuaine Itä-Suomen yliopistossa.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Kellonajasta riippumaton

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Opintoihin tulee ilmoittautua erikseen kullekin opintojaksolle. Huomioithan, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumiseen tai opintomaksun suorittamiseen liittyen, ota yhteyttä koulutussihteeriin (ks. yhteystiedot alla).