Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Haavoittuvien ryhmien asiakas- ja potilasturvallisuus, kevät 2024

Avoin yliopisto
smart for good
Päivämäärä:
9.1.2024 - 3.3.2024
Laajuus:
5 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Sosiaali- ja terveysala, Liiketalous ja kansainvälisyys, Ravitsemus ja lääkeala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Etäopetus
Hinta:
75 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö: Haavoittuvien ryhmien tunnistaminen, tarpeet sekä oikeudelliset ja eettiset kysymykset.
Asiakas- ja potilasturvallisia palveluja ja hoitoa tukeva toiminta ja sääntely sekä lääkitys- ja laiteturvallisuus.
Esimerkkejä tilanteista ja tapahtumista, jolloin asiakas- ja potilasturvallisuus voi vaarantua sekä
menetelmiä ja menettelyjä vaaratilanteiden tunnistamiseksi ja välttämiseksi. Asiakkaan ja omaisten osallisuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen ja vahvistaminen.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa asiakas- ja potilasryhmät, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa asiakas- ja
  potilasturvallisuuden näkökulmasta
 • tuntee potilaan oikeudet ja terveydenhuollon henkilöstöä koskevan sääntelyn haavoittuvien ryhmien näkökulmasta
 • tunnistaa haavoittuvien ryhmien hoitoon (mukaan lukien lääkitys- ja laiteturvallisuus) liittyviä
  pääperiaatteita ja niiden merkityksen asiakas- ja potilasturvallisuudessa
 • saa valmiuksia tarkastella asiakas- ja potilasturvallisuutta asiakkaan näkökulmasta käsin ja arvioida
  käytännön esimerkkien kautta asiakas- ja potilasturvallisen toiminnan toteutumista
 • tunnistaa keinoja, joilla haavoittuvien ryhmien asiakas- ja potilasturvallisuutta voidaan edistää.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

 • Etiikka
 • Kansainvälisyys
 • Kestävyys ja vastuullisuus
 • Kriittinen ajattelu
 • Vuorovaikutus ja viestintä

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat erinomaisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden parissa työskenteleville ammattiryhmille, kuten sairaanhoitajille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille, hammaslääketieteen ja hammashoidon ammattilaisille, farmaseuteille ja proviisoreille, oikeustieteen toimijoille, asiakas- ja potilasturvallisuudesta vastaaville, yksiköiden johtajille, sekä kaikille asiakas- ja potilasturvallisuudesta kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat ammatillisen osaamisen täydentämiseen tai osaksi tutkintoa muun muassa sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille.

Opetusaika: Verkko-opinnot ajalla 9.1.-3.3.2024. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä. Kirjaudu Moodleen heti opintojakson alkaessa. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Suoritustapa: Verkko-opetus 135 h: videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtävät. Opintojaksolla on ryhmätehtävä, opiskelijat jaetaan ryhmiin heti jakson alkaessa Moodleen kirjautuneiden perusteella. Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen verkko-oppimisympäristössä. Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin
aikana monitieteisesti käsiteltävien case-tapausten kautta ryhmätehtävillä ja oppimispäiväkirjalla. Oppimistehtävät hyv/hyl.

Opettaja: Professori Jarmo Jääskeläinen

Kirjallisuus: Opintojakson Moodle-ympäristössä ilmoitettu oppimateriaali.

Mahdolliset lainaus- ja kirjallisuuden hankintakulut eivät sisälly opintomaksuun.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Lisätietoja: Opintojakso on osa Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintokokonaisuutta 25 op. Opintojakson Moodle-alustalle tulee kirjautua ensimmäisen viikon aikana. Kirjautumisohjeet lähetetään opiskelijasähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä.

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Kellonajasta riippumaton
Suomi

Ilmoittaudu

Ilmoittautumisohje

I Ilmoittautumaan pääset oheisesta painikkeesta. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä opintokoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan.

II Siirry tunnistautumaan Suomi.fi-palveluun, täydennä omat tietosi ilmoittautumislomakkeelle, vahvista ilmoittautuminen ja maksa opinnot.

Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu- ja perumisehtoihin.

III Ilmoittautumisesi käsittelyaika on pääasiallisesti 2-5 arkipäivää, maksimissaan 10 arkipäivää. Käsittelyajan jälkeen saat järjestelmän lähettämän viestin, joka sisältää linkin opintojen aloitusohjeisiin. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-12-08 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2024-01-02 23:59