Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin, syksy 2023

Avoin yliopisto
smart for good
Päivämäärä:
29.8.2023 - 30.10.2023
Laajuus:
5 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
-
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Etäopetus
Hinta:
75 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö: Asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet ja toimijat sekä ohjaava kansallinen ja kansainvälinen sääntely. Turvallisen hoidon, hoivan ja palvelujen elementit. Vaaratapahtumien tunnistaminen, ennaltaehkäisy, tilanteessa toimiminen, käsittely ja jälkihoito. Asiakas- ja potilasturvallisuuden erityistilanteet/haasteet.

Tavoitteet:

Opiskelija

  • ymmärtää asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet ja sitä ohjaavan lainsäädännön ja keskeiset toimijat
  • soveltaa asiakas- ja potilasturvallisuuskulttuurin ja systeemiajattelun perusperiaatteita kuvatessaan sosiaali- ja terveystoimen turvallisen hoivan ja hoidon elementtejä
  • arvioi inhimillisten tekijöiden, tiimityön ja kompleksisten organisaatioiden vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen
  • soveltaa oppimaansa tietoa vaaratapahtumien ennaltaehkäisyyn ja niistä oppimiseen.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

  • Kansainvälisyys
  • Kriittinen ajattelu
  • Oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen
  • Vuorovaikutus ja viestintä

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat erinomaisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden parissa työskenteleville ammattiryhmille, kuten sairaanhoitajille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille, hammaslääketieteen ja hammashoidon ammattilaisille, farmaseuteille ja proviisoreille, oikeustieteen toimijoille, asiakas- ja potilasturvallisuudesta vastaaville, yksiköiden johtajille, sekä kaikille asiakas- ja potilasturvallisuudesta kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat ammatillisen osaamisen täydentämiseen tai osaksi tutkintoa muun muassa sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille.

Opetusaika: Verkko-opinnot ajalla 29.08.2023 - 30.10.2023. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä. Kirjaudu Moodleen heti opintojakson alkaessa. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.


Suoritustapa: Orientaatioluento verkossa 3 h. Verkko-opetus 132 h: videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtävät.
Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Arviointi:

Aktiivinen osallistuminen verkko-oppimisympäristössä. Oppimistehtävät hyv/hyl.

Opettajat:
Apulaisprofessori Marja Härkänen, Yliopisto-opettaja Tiina Syyrilä

Kirjallisuus:

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset julkaisut. Muu Moodlessa ilmoitettava oppimateriaali.

- Härkänen M, Haatainen K, Vehviläinen-Julkunen K, Miettinen M. (2021). Artificial intelligence for identifying the prevention of medication incidents causing serious or moderate harm: An analysis using incident reporters’ views. International Journal of Environmental Research and Public Health,18, 9206.

- Härkänen M, Murrells T, Rafferty AM, Franklin BD, Vehviläinen-Julkunen K. (2020). Factors contributing to reported medication administration incidents in patients’ homes – A text mining analysis. Journal of Advanced Nursing, 76(12):3573–3583.

- Kuntaliitto. (2019). Terveydenhuollon laatuopas. https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2019/1996-terveydenhuollon-laatuopas

- Lehtonen L, Lohiniva-Kerkelä M & Pahlman I. (2014). Terveysjuridiikka. Talentum Fokus, Helsinki.

- Liukka M, Steven A, Vizcaya Moreno F, Sara-aho A, Khakurel J, Pearson P, Turunen, H & Tella S. (2020). Action after Adverse Events in Healthcare: An Integrative Literature Review. Int J Environ Res Public Health, 2020 Jun 30;17(13):4717.

- Mönkkönen K, Kekoni T & Pehkonen A. (toim.). 2019. Moniammatillinen yhteistyö: vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla.

- Roine R & Kaila M. (2014). Hoidon vaikuttavuus on tärkein osa potilasturvallisuutta. Duodecim 130(17), 1740–1741.

- Sahlström M, Partanen P, Azimirad M, Selander T & Turunen H. (2019). Patient participation in patient safety - An exploration of promoting factors. Journal of Nursing Management, 27(1), 84–92. DOI: 10.1111/jonm.12651

- STM. (2022). Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022–2026. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163858

- Syyrilä T, Vehviläinen-Julkunen K, Härkänen M. (2021). Healthcare professionals’ perceptions on medication communication challenges and solutions – text mining and manual content analysis - cross-sectional study BMC Health Services Research 21 (1226).

- Wu AW, Shapiro J, Harrison R, Scott SD, Connors C, Kenney L & Vanhaecht K. (2020). The impact of adverse events on clinicians: What's in a name? Journal of patient safety 16(1), 65-72.

- WHO. (2021). Global Patient Safety Action Plan 2021–2030 Towards eliminating avoidable harm in health care. https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan


Mahdolliset lainaus- ja kirjallisuuden hankintakulut eivät sisälly opintomaksuun.
Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Lisätietoja:
Opintojakso on osa Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintokokonaisuutta 25 op. Opintojakson Moodle-alustalle tulee kirjautua ensimmäisen viikon aikana. Kirjautumisohjeet lähetetään opiskelijasähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä.

Mikäli olet suorittanut opintojakson Potilasturvallisuus 4op aiemmin esimerkiksi hoitotieteen opinnoissa, tätä opintojaksoa ei tarvitse tehdä uudelleen asiakas- ja potilasturvallisuuden opintoihin. Opintojaksosta on kuitenkin haettava korvaavuutta. (Huom! aikaisempi suoritus ei saa olla yli 5 vuotta vanha!) Korvaavuuden käsittely edellyttää aina voimassa olevaa opinto-oikeutta, eli muistathan hakea mahdollista korvaavuutta ennen kuin opinto-oikeutesi avoimen yliopiston opintoihin päättyy.

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Kellonajasta riippumaton
Suomi

Ilmoittaudu

I Ilmoittautumaan pääset "Ilmoittaudu koulutukseen"-linkistä. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä ostoskoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan.

II Maksa opinnot. Saat sähköpostiisi maksulinkin. Maksamalla vahvistat ilmoittautumisen. Maksulinkki on aktiivinen 24 tuntia. Maksun jälkeen saat kaksi erillistä vahvistusviestiä, yksi ilmoittautumispalvelusta ja toinen Paytrail-palvelusta.

III Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opinto-oikeuden alkaessa.

Mikäli et saa maksulinkkiä tai muita viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio.

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-08-01 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2023-08-31 23:59