Linjaopinnot

Lääketieteen koulutusohjelman linjavaihtoehdot esitellään lyhyesti alkuohjauksen yhteydessä (Johdatus akateemisiin opintoihin opintojaksolla, katso: PowerPoint) sekä myöhemmin erikseen järjestetyissä linjakohtaisissa infoissa.

  • Kliininen linja 
    koordinaattori opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Seppä
  • Kliinis-teoreettinen linja
    koordinaattori opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Seppä
  • Lääketieteen tutkijalinja 
    koordinattori yliassistentti Kirsi Rilla (anatomia)