Linjaopinnot

Lääketieteen koulutusohjelman linjavaihtoehdot esitellään lyhyesti alkuohjauksen yhteydessä (Johdatus akateemisiin opintoihin opintojaksolla, katso: PowerPoint) sekä myöhemmin erikseen järjestetyissä linjakohtaisissa infoissa.

 

 

  • Lääketieteen tutkijalinja 
    koordinattori yliassistentti Kirsi Rilla (anatomia)
  • Public Health Program
    koordinaattori Annika Männikkö (kansanterveystiede)