Erikoislääkärikoulutus, yleislääketiede

Yleislääketieteen erikoislääkärin työssä yhdistyvät  monipuolinen kliininen osaaminen, potilas- ja väestökeskeinen työote ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön hyvä tuntemus. Terveydenhuollon etulinjassa työskentelyssä korostuvat hoidon jatkuvuus ja potilaan hoidon koordinointi. Koulutus antaa hyvät valmiudet myös preventiiviseen työhön sekä toiminnan ja toimintaympäristön kehittämiseen. Työllisyysnäkymät yleislääketieteen erikoislääkäreille ovat hyvät.

Koulutusohjelma on 6 vuoden mittainen, ja se koostuu runkokoulutuksesta (2 v; YEK) ja eriytyvästä koulutuksesta (4 v). Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja sisällöt on kuvattu tarkemmin opinto-oppaassa ja lokikirjassa.

Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)

Erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas

Hakemuslomake erikoistumiskoulutukseen

Ajankohtaista

Erikoislääkärikoulutukset, lukuvuosi 2018-2019

24.10.   Starttiseminaari (MS401 ja Ca 103). Ilmoittautuminen on päättynyt.
1.11.     Kansansairauksista erikoisaloittain ja yhdessä (TietoTeknia, Auditorio)
16.11.   Perusterveydenhuollon tutkimuksen päivä (Medistudia MS304)
20.2.     Ihminen näkyvissä (TietoTeknia, Auditorio)
22.5.     Erikoislääkärikoulutus (TTA)

Edellä mainitut koulutustilaisuudet ovat ns. oman yksikön järjestämiä teoreettisia koulutuksia, joita koulutusvaatimusten mukaan tulee olla vähintään 50 tuntia teoreettisten koulutusten kokonaistuntimäärän ollessa 100 tuntia.

 

Koulutusyhteistyösseminaari
Vuosittain (toukokuussa) järjestetään perusopetuksen ja jatkokoulutuksen haasteita ja mahdollisuuksia käsittelevä seminaari, johon kutsutaan terveyskeskusten johtavat lääkärit, lääkärikoulutuksen eri vaiheissa ohjaajina toimivat lääkärit sekä SOTE-organisatiossa perus- ja jatkoulutuksesta vastaavat tahot. 

 

Kouluttajakoulutukset:

Onnistu Ohjauksessa -kouluttajakoulutuksen kolmen lähiopetusjakson koulutuskokonaisuus järjestetään seuraavasti.
1. jakso: Oppimisen olemus, 30.-31.10.2018, Puijonsarvi, Kuopio
2. jakso: Dialoginen ohjaus vai kiireinen konsultaatio  (viikko 6, 2019)
3. jakso: Osaamisen arviointi ja ohjaajan vastuu  (viikko 44, 2019)

Kouluttajakoulutukseen haetaan kaikkiin kolmeen jaksoon samalla lomakkeella 9.9. 2018 mennessä, ja valituille ilmoitetaan 21.9. mennessä. Hakemuslomake löytyy tästä linkistä: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/20248/lomake.html

 

Työyhteisötaso ohjauksessa - miten sitä voi hyödyntää?   Jatkotason koulutus Onnistu Ohjauksessa - koulutuksen käyneille ja konkarikouluttajille 21.-22.11.2018 Järvisydämessä, Rantasalmella. Ilmoittautuminen 31.10.2018 mennessä.

 

Kouluttajaoikeushakemus, yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus


Muut koulutustapahtumat:

MONITIETEISET PERUSTERVEYDENHUOLLON TUTKIMUKSEN PÄIVÄT järjestetään seuraavan 9.-11.5.2019. Yleislääketieteeseen erikoistuvalle lääkärille osallistuminen antaa teoreettiseen koulutukseen kuuluvan kongressin, joka on 1.8.2015 jälkeen opinto-oikeuden saaneilla pakollinen. Vuoden 2018 alusta alkaen valtakunnallisia Yleislääkäripäiviä ei hyväksytä erl-koulutukseen kuuluvaksi tieteelliseksi kongressiksi.

 

 

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö/Perusterveydenhuolto
PL 1627, 70211 Kuopio

Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, B-rappu, 2. kerros

Henkilöstö

Pekka Mäntyselkä, Professori
+358 50 449 9436, pekka.mantyselka(at)uef.fi
Canthia 2055

Nina Tusa, Kliininen opettaja
+358 46 922 0643, nina.tusa(at)uef.fi
Canthia 2052

Siku Kosonen, Opintoamanuenssi
+358 40 722 3278, siku.kosonen(at)uef.fi