Erikoislääkärikoulutus, yleislääketiede

Yleislääketieteen erikoislääkärin työssä yhdistyvät  monipuolinen kliininen osaaminen, potilas- ja väestökeskeinen työote ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön hyvä tuntemus. Terveydenhuollon etulinjassa työskentelyssä korostuvat hoidon jatkuvuus ja potilaan hoidon koordinointi. Koulutus antaa hyvät valmiudet myös preventiiviseen työhön sekä toiminnan ja toimintaympäristön kehittämiseen. Työllisyysnäkymät yleislääketieteen erikoislääkäreille ovat hyvät.

Koulutusohjelma on 6 vuoden mittainen, ja se koostuu runkokoulutuksesta (2 v; YEK) ja eriytyvästä koulutuksesta (4 v). Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja sisällöt on kuvattu tarkemmin opinto-oppaassa ja lokikirjassa.

Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)

Erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas

Hakemuslomake erikoistumiskoulutukseen

Ajankohtaista

Erikoislääkärikoulutukset, kevätlukukausi 2018

21.2.2018   Kuntoutuminen (Snellmania SN201)
27.3.2018   Starttiseminaari (MS400 ja Ca 104)
15.5.2018   Ajankohtaista antibiooteista, antikoagulanteista ja analgeeteista (TietoTeknia Auditorio)

21.-22.5.2018  Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä (16 tuntia) (kuuluu YEK:iin)

 

Koulutusyhteistyösseminaari
30.5.2018 järjestetään perusopetuksen ja jatkokoulutuksen haasteita ja mahdollisuuksia käsittelevä seminaari, johon kutsutaan terveyskeskusten johtavat lääkärit, lääkärikoulutuksen eri vaiheissa ohjaajina toimivat lääkärit sekä SOTE-organisatiossa perus- ja jatkoulutuksesta vastaavat tahot.  Tervetuloa keskustelemaan ja ideoimaan uusia mahdollisuuksia muuttuviin rakenteisiin.

 

Kouluttajakoulutukset:

Onnistu Ohjaajana -kouluttajakoulutuksen kolmen lähiopetusjakson koulutuskokonaisuus järjestetään seuraavasti:
1. jakso: Oppimisen olemus, 14.-15.2.2017
2. jakso: Dialoginen ohjaus vai kiireinen konsultaatio  6.-7.11.2017
3. jakso: Osaamisen arviointi ja ohjaajan vastuu  6.-7.2.2018

Seuraava kolmen jakson Onnistu Ohjaajana-koulutus käynnistyy syksyllä 2018.

Kouluttajaoikeushakemus, yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus


Muut koulutustapahtumat:

MONITIETEISET PERUSTERVEYDENHUOLLON TUTKIMUKSEN PÄIVÄT järjestetään seuraavan kerran Oulussa 19.-20.4.2018. Yleislääketieteeseen erikoistuvalle lääkärille osallistuminen antaa teoreettiseen koulutukseen kuuluvan kongressin, joka on 1.8.2015 jälkeen opinto-oikeuden saaneilla pakollinen.

 

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö/Perusterveydenhuolto
PL 1627, 70211 Kuopio

Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, B-rappu, 2. kerros

Henkilöstö

Pekka Mäntyselkä, Professori
+358 50 449 9436, pekka.mantyselka(at)uef.fi
Canthia 2055

Nina Tusa, Kliininen opettaja
+358 46 922 0643, nina.tusa(at)uef.fi
Canthia 2052

Siku Kosonen, Opintoamanuenssi
+358 40 722 3278, siku.kosonen(at)uef.fi