Saksan kieli

Saksan kielen perusopinnot 30 op lähiopintoina

Osaamistavoite Saksan kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija on omaksunut yleiskuvaa saksan kielestä ja sen asemasta, saksankielisestä kirjallisuudesta ja kulttuurialueesta ja on tutustunut alan työllistymisvaihtoehtoihin ja hankkinut yleiskielen perusviestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon.

Opintojaksot

Johdanto saksan kielen opintoihin 5 op
Tekstityöpaja I (saksa) 5 op
Saksan kielioppi I 5 op
Käännösviestinnän perusteet 5 op
Kulttuurityöpaja 5 op
Johdanto saksankielisen kirjallisuuden analyysiin 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Perusopintoihin hakeutuville opiskelijoille oppilaitoksen tulee järjestää itsenäisesti sivuainekoe, jonka opiskelijan on hyväksytysti läpäistävä, jotta hän voi aloittaa opinnot. Sivuainekokeen laatii oppilaitoksen oma opettaja. Yliopistolta ei ole saatavissa mallia kokeeseen. 

Opettaja/tuutori

Opettajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen opettajan pätevyyttä. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa järjestämisoikeutta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Edeltävät opinnot Perusopintoihin osallistumisen edellytys on hyväksytysti suoritettu sivuainekoe. Koe edellyttää saksan kielen B2- tai B3-oppimäärän (ns. lyhyen oppimäärän) tai sitä vastaavien tietojen hyvää hallintaa. Kokeeseen voi valmistautua kertaamalla saksan kielioppia ja sanastoa.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 029 445 7068