Kokonaisuuksia työelämän osaamistarpeisiin

Monitieteelliset ja eri laajuiset osaamiskokonaisuudet muodostuvat eri oppiaineiden yksittäisistä opintojaksoista. Opintojaksot ovat tutkinnon osia ja tarvittaessa jatkossa hyödynnettävissä mahdolliseen yliopistotutkintoon. Opintokokonaisuus ei sellaisenaan ole sivuaineeksi soveltuva opintokokonaisuus.

Tutustu osaamiskokonaisuuksimme:

Henkilöstötyön orientoivat opinnot 30 op

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskokonaisuus 25-26 op

Innostu ikääntymisestä - asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen 15 op - yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa