Tutkimuksen arviointi 2019, UEFRAE2019

Itä-Suomen yliopisto arvioi tutkimustoimintaansa vuonna 2019 tehtävän tutkimuksen arvioinnin kautta (UEFRAE2019). Arviointi keskittyy yliopiston tutkimustoimintaan vuosina 2015–2018 ja sen tarkoituksena on tunnistaa tutkimuksen vahvuuksia yliopiston tulevaa, vuosille 2021–2030 ajoittuvaa strategiaa varten.

Arviointikriteerit

UEFRAE2019-arviointi tarkastelee yliopiston tutkimuksen nykytilaa sekä tulevaisuuden potentiaalia ja uusiutumismahdollisuuksia. Arvioinnissa tarkastellaan seuraavia kokonaisuuksia kansainvälisestä näkökulmasta:

A. Huippututkimus ja tutkimuksen laatu
B. Tutkimusyhteistyö
C. Tutkimustoiminnan uutuus, yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus
D. Toimintaympäristö
E. Strategiset visiot
F. Toimintasuunnitelma

Arvioitavat yksiköt

UEFRAE2019-arvioinnissa arvioitavat yksiköt ovat tutkimusyhteisöjä. Arviointi ei siis kohdistu yliopiston organisatorisiin yksiköihin, kuten laitoksiin tai osastoihin. Tutkimusyhteisöt ovat tietyn teeman ympärille rakentuneita monitieteisiä ja kansainvälisesti verkostoituneita yhteisöjä, joilla on selkeä tutkimusfokus.

Arviointiprosessi

Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat voineet ehdottaa tutkimusyhteisöjä UEFRAE2019-arviointiin. Yliopiston rehtorit ja dekaanit arvioivat ehdotukset ja tekivät valinnat. UEFRAE2019-arviointiin valitut tutkimusyhteisöt suorittavat itsearvioinnin kevään 2019 aikana. Yliopiston ulkopuolinen asiantuntijapaneeli arvioi tutkimusyhteisöt niiden tuottamien itsearviointiraporttien perusteella syksyllä 2019. 

UEFRAE2019-arviointidokumentteja:

 

UEFRAE2019-arvioinnissa arvioitavat tutkimusyhteisöt

 • Bioeconomy Research
 • Multidisciplinary Cancer Research
 • Climate Forcing, Ecosystems and Health
 • Interdisciplinary Study of Borders, Mobilities and Cultural Encounters
 • Basic, Translational and Clinical Cardiovascular Medicine
 • Learning, Teaching, Support and Working in Digital Society
 • Effectiveness of Social and Health Services
 • Minerals, Energy and Circular Economy in Sustainable Transitions
 • Metabolic Diseases
 • Micro-scale Agency in Sustainability Transformations
 • Multifunctional Use and Management of Boreal forests 
 • Neurosciences
 • Drug Discovery and Delivery Technologies
 • Photonics
 • Musculoskeletal Diseases
 • Sustainable Co-management of Water Resources and Aquatic Environments