Jatkotutkinnon valmistuminen

Väitöskirja

Kun väitöskirja on jatko-opiskelijan ja ohjaajan mielestä valmis esitarkastukseen, opiskelija tarkastaa opinnäytteen plagiaatintunnistusohjelmalla. Kun väitöskirjan käsikirjoitus on läpäissyt plagiaatintarkastuksen, jatko-opiskelija hakee väittelylupaa. Dekaani määrää ohjaajan esityksen perusteella käsikirjoitukselle esitarkastajat, joiden annettua lausuntonsa, jatko-opiskelijalla on mahdollisuus antaa niihin vastine. Dekaani päättää väitösluvan myöntämisestä sekä määrää vastaväittäjän/vastaväittäjät sekä kustoksen, minkä jälkeen väitöskirja julkaistaan. Väitöstilaisuuden jälkeen vastaväittäjän annettua lausuntonsa ja jatko-opiskelijan annettua mahdollisen vastineensa siihen tiedekunta päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja mahdollisesta arvosanasta. Jatko-opiskelija voi hakea tutkintotodistusta, kun kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja opinnäyte on hyväksytty.

Lisensiaatintutkimus

Kun lisensiaatintutkimuksen käsikirjoitus on läpäissyt plagiaatintarkastuksen, jatko-opiskelija tekee esityksen lisensiaatintutkimuksen tarkastamisesta. Dekaani määrää ohjaajan esityksen perusteella käsikirjoitukselle tarkastajat, joiden annettua lausuntonsa, jatko-opiskelijalla on mahdollisuus antaa niihin vastine. Dekaani päättää lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä sekä mahdollisesta arvostelusta, minkä jälkeen lisensiaatintutkimus julkaistaan. Jatko-opiskelija voi hakea tutkintotodistusta, kun kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja opinnäyte on hyväksytty