MAVY:n toiminta ja opetus uudistuvat 1.8.2017 alkaen, katso www.funts.fi > Ajankohtaista opetuksesta, ja etusivu

Matkailualan aineopinnot
monimuoto-opintoina

Syyslukukausi 2016 ja osin kevätlukukausi 2017

Aineopinnot vahvistavat asiantuntijuuttasi oman pääaineesi ja matkailun yhdistelmässä ja tarjovat pääaineopintojen rinnalla tiedolliset ja taidolliset valmiudet matkailuilmiön ymmärtämiseen. Osaamistavoitteenasi on kriittinen ja uutta etsivä näkökulma matkailuilmiöön sekä avaimet matkailun kehittämiseen monitieteisestä näkökulmasta. Näihin kuuluvat alueellinen suunnittelu, kannattava liiketoiminta, tutkimusosaaminen ja vetovoimatekijöiden monitieteinen hallinta.

Voit suorittaa aineopinnoista myös 35 opintopistettä pienempiä, oman tutkinnon kannalta tavoitteellisia kokonaisuuksia, mikäli oma laitoksesi hyväksyy näiden opintojen liittämisen tutkintoosi.

Aineopintojen opintojaksot sisältävät verkkokurssin Moodlessa ja itsenäistä opiskelua tukevan intensiivikurssin (2-3 vrk), joiden aikana verkostoidut ja tutustut toisiin opskelijoihin, opettajiin sekä yrityksiin ja niiden asiantuntijoihin.

Opinto-oikeus aineopintoihin

Mikäli teet oman pääaineen gradun matkailua käsittelevästä aihepiiristä  ja  haluat  pitää MAVY:n opinto-oikeuden voimassa, laita asiasta huomautus selvityspyynnön lisätietoihin hakiessasi aineopintojen koostamista tai ota yhteyttä mavytoimisto@uef.fi.

 

Opintojen käytännöt

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opintojaksoille Itä-Suomen yliopiston WebOodi -järjestelmässä UEF-tunnuksillasi.

Oppimisympäristönä toimii Itä-Suomen yliopiston Moodle.  Saat kunkin opintojakson Moodlekurssin avaimen WebOodi -järjestelmän kautta ko. opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä, jakson verkkokurssin avautuessa.

Opintojaksolta poisjääminen
Monimuoto-opintoina toteutettaviin aine- ja syventävien opintojen opintojaksoihin sisältyy verkkokurssin  lyhyt intensiivijakso (2-3 vrk). Majoitus- , ruokailu- yms. järjestelyjen vuoksi opintojaksolle ilmoittautumisesi on sitova.  Muista perua ilmoittautumisesi sähköpostilla MAVY:n opintotoimistoon ehdottomasti viimeistään, kun  ilmoittautumisaika päättyy WebOodissa ja saat UEF-sähköpostiin Moodlekurssin avaimen.  Tämän jälkeen osallistumisensa peruneilta tai ilmoittamatta opintojaksolta poisjääneiltä meillä on oikeus periä majoitus-, ruokailu- ja ohjelmapalveluvarauksista aiheutuvat kustannukset. Poikkeuksena on sairaustapaus, jolloin sinun tulee toimittaa todistus sairaudesta MAVYtoimistoon.

Kustannukset
Opetuksemme Matkailualan verkostoyliopistossa on jäsenyliopistojen tutkinto-opetusta ja sinulle maksutonta. Intensiivijaksojen yhteydessä järjestämme tarvittaessa majoituksen (2 hh). Omavastuusi majoituksesta on 18–20 euroa/vrk (sisältää aamiaisen). Matkakustannuksista intensiivijakson paikkakunnalle vastaat itse. Ruokailut järjestämme opiskelijahintaan noin 3 euroa/ateria.

Opintojaksot ja opetuksen aikataulu

Syksy 2016 (pdf-tiedosto), opetussuunnitelma ja aikataulu