Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lastenvaunut

Ilmaston lämpeneminen ja saasteet uhkaavat jo vastasyntyneiden sydänterveyttä

Ilmastonmuutos ja ympäristöaltisteet voivat haitata lasten sydänterveyttä jo sikiöajasta alkaen, todetaan Yhdysvaltain sydänjärjestön AHA:n juuri julkaisemassa tieteellisessä asiantuntijalausunnossa. Lausunnossa tarkastellaan erityisesti raskausajan äärihelteiden sekä ilmansaasteille, lyijylle ja hormonitoimintaa häiritseville yhdisteille altistumisen yhteyksiä sydänterveyteen.

Dosentti Andrew Agbaje Itä-Suomen yliopistosta osallistui Circulation-tiedelehdessä julkaistun lausunnon laatimiseen. 

Onko teollistuminen ja nopea teknologinen kehitys lisännyt sydän- ja verisuonitautien riskejä? Epäilemmekö edelleen ilmastonmuutoksen, maapallon lämpenemisen ja kemikaalipäästöjen seurauksia? Millä tavalla ympäristöaltisteet vaikuttavat vauvojen ja lasten sydänterveyteen? 

– Näihin kysymyksiin asiantuntijalausunnossa otetaan kantaa, toteaa Agbaje, joka on lääkäri ja Itä-Suomen yliopiston kliinisen epidemiologian ja lasten terveyden dosentti.

Lausunto kokoaa tutkimusnäyttöä, jonka mukaan esimerkiksi ilmastonmuutoksella on yhteys synnynnäisten sydänvikojen – erityisesti konotrunkaalivikojen sekä väliseinien aukkojen – ilmaantuvuuden kasvuun, minkä ajatellaan suurelta osin johtuvan äidin raskaudenaikaisesta altistumisesta korkeille lämpötiloille. Lisäksi ilman hiukkaspäästöt voivat lisätä pienten lasten verisuonitulehdustaudin, Kawasakin taudin esiintyvyyttä ja nostaa synnynnäisten sydänvikojen riskiä. Vauva- ja lapsuusiän altistuminen lyijylle voi puolestaan nostaa kohonneen verenpaineen ja munuaishaittojen riskiä. Altistuminen hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille, kuten ftalaateille, voi lisätä kohonneen verenpaineen tai poikkeavien rasva-arvojen riskiä. Erilaisissa hylkivissä pinnoitteissa yleiset PFAS-yhdisteet on myös yhdistetty veren poikkeaviin rasva-arvoihin.

Lausunnon kirjoittajat  toteavat, että ilmastonmuutoksen, ympäristöaltisteiden ja sydäntautien välisestä yhteydestä tarvitaan edelleen lisää tutkimusta. Tietoa tarvitaan sekä terveydenhuollossa että päästöjen ja altisteiden rajoittamiseen tähtäävien toimien pohjaksi.

– Päättäjien tietoisuutta ilmansaasteiden ja ilmastonmuutoksen haitoista lasten sydänterveydelle on lisättävä. Lasten elinympäristöihin eri puolilla maailmaa päätyviä kemikaalien päästöjä tulisi säännellä ankarasti. Me yksilöinä ja yhteiskuntina voimme yhdistää voimamme lasten sydänterveyden suojelemiseksi, Agbaje toteaa. 

Alla AHA:n julkaisema video lausunnon aihepiiristä.

Dosentti Andrew Agbaje ja työryhmän puheenjohtajana toiminut apulaisprofessori Justin Zachariah Texasin yliopistollisesta lastensairaalasta keskustelevat videolla ympäristöaltisteiden yhteydestä lasten sydänterveyteen.