MAVY 2.0 JATKAA HANKEN, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, LAPIN YLIOPISTO, TAMPEREEN YLIOPISTO, TURUN YLIOPISTO, KATSO OPETUSTARJONTA JA OHJEET OMAN YLIOPISTON SIVUILTA JA

http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/matkailuopinnot

 

 

MAVY 1.0  (1994 - 2016) OPETUS PÄÄTTYNYT 31.7.2017

Matkailualan opinnot monitieteisessä verkostossa

MAVY:n jäsenyliopistojen tutkinto-opiskelijana voit suorittaa matkailualan monitieteiset perus- ja aineopinnot joko  kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon liitettävinä sivuaineopintoina tai eri oppiaineisiin integroitavina opintoina. MAVY:n opetus on jokaisen jäsenyliopiston omaa opetusta, jonka yliopistot toteuttavat yhdessä ja yhteisin resurssein. Laajimmillaan MAVY:n verkostoon on kuulunut 17 suomalaista yliopistoa.

Jäsenyliopistot 2012-2016:

  •     Aalto-yliopisto
  •     Helsingin yliopisto
  •     Itä-Suomen yliopisto (koordinaatioyliopisto)
  •     Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  •     Lapin yliopisto
  •     Oulun yliopisto
  •     Svenska handelshögskolan
  •     Tampereen yliopisto
  •     Turun yliopisto

 

(3.9.2017)