Lukiolaisille

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa opiskelusta  maksutta Avoimessa yliopistossa. Kysy mahdollisuudesta omassa lukiostasi!

Haluaako lukiosi tehdä yhteistyötä kanssamme? Tutustu toimintamalliimme. Otathan yhteyttä: 

Leila Saramäki
No image.
Nimike
Suunnittelija, opinto-ohjaaja
Nimikeen lisätietoja
- opinto-ohjaus, lukioyhteistyö (sopimukset ja vierailut)
Sähköposti
leila.saramaki@uef.fi
GSM-numero
0405162572
Suora numero
0294457027
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Opetustarjonta sopimuslukioiden opiskelijoille

Tervetuloa opiskelemaan Avoimeen yliopistoon!

  • Kun suunnittelet omaa kurssitarjotinta ja haluat saada syventävää tietoa jostain Itä-Suomen yliopiston tieteenalasta tai oppiaineesta, voit valita opintojaksoja Avoimen yliopiston tarjonnasta.
  • Avoimen yliopiston opinnot ovat osa yliopistotutkintoa ja saat opiskeltua yliopiston opintopisteitä jo lukio-opiskelun aikana.
  • Opinnot Avoimessa yliopistossa ovat joko verkko-opintoja tai osallistut yliopiston perusopiskelijoiden päiväopetukseen. Opintojaksojen suoritustavat ja aikataulut vaihtelevat, joten tutustu huolellisesti opintojaksojen kuvauksiin. Apua ja neuvoja opintojaksojen valintaan saat omalta opinto-ohjaajaltasi.
  • Opintojaksojen työmäärä määritellään opintopisteinä. Yksi opintopiste on noin 27 tuntia opiskelua. Huomioi tämä opintojaksoa valitessasi. Erityisesti verkko-opinnoissa opiskelun aikataulutus on tärkeää, jotta sinulla on lukujärjestyksessä riittävästi aikaa opintojakson suorittamiseen.
  • Kun olet tutustunut opetustarjontaan ja löytänyt sieltä sopivan opintojakson, varaa aika omalle opinto-ohjaajallesi. Sovi hänen kanssaan opintojakson sijoittuminen lukujärjestykseen. Opinto-ohjaaltasi saat myös tarkemmat ilmoittautumisohjeet.
  • Jos haluat tietää tarkemmin opiskelusta Avoimessa yliopistossa tai opintojakson suorittamisesta, niin voit olla yhteydessä Avoimen yliopiston opinto-ohjaajiin, katso yhteystiedot.

Opetustarjonta, lukuvuosi 2019-2020

Opintojaksot 1-3 op, verkko- ja monimuoto-opintoina

Tarjonta pdf-tiedostona.

Humanistiset alat

Luonnon- ja metsätieteet

Oikeustieteet

Terveystieteet

Yhteiskunnallinen ala

Filosofian yleisopintojaksot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot

Opintojaksot laajuus 4-6 op

Humanistiset alat

Historian perusopinnot

Yleisen teologian perusopinnot

Ortodoksisen teologian perusopinnot 

Kasvatusala

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 

Erityispedagogiikan perusopinnot

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Kauppatieteen perusopinnot:

Kansantaloustiede: Taloustieteen perusteet 6 op

Luonnontieteet

Terveystieteet

Gerontologian perusopinnot : Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op

Kansanterveystieteen perusopinnot: Johdatus epidemiologiaan ja biostatistiikkaan 4 op

Lääketieteen perusteita, perusopinnot

Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot

Ravitsemustieteen perusopinnot

Terveysliikunnan perusopinnot

Yhteiskunnallinen ala

Filosofian perusopinnot: Filosofian perusteet 6 op

Psykologian perusopinnot 

Sosiaalitieteiden perusopinnot ja Sosiaalipedagogiikan perusopinnot: Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op 

Sosiaalitieteiden perusopinnot ja Sosiaalipsykologian perusopinnot: Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus 5 op

Sosiaalitieteiden perusopinnot ja Sosiologian perusopinnot: Sosiologian perusteet 5 op 

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot: Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op