Helsingissä järjestettävät koulutukset

Viimeksi muokattu näkyy ensin:
Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutusohjelma (18 op), Helsinki Laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 9001 uudistui syksyllä 2015 ja voimassaolevat ISO 9001:2008 -sertifioinnit vanhentuvat syyskuussa 2018. Uuden standardin keskeisenä...
24.1.2019 - Terveysportin tietokannat, Helsinki Päivässä tutustutaan Rationaalista lääkehoitoa tukeviin tietokantoihin ja niiden hyödynnettävyyteen lääkehoidon arvioinneissa Kenelle? Koulutus on suunnattu...
30.11.2018 - Lääkkeiden yhteisvaikutukset, Helsinki Paikka: Helsingin yliopisto, Minerva-rakennus, Siltavuorenpenger 5 A   Koulutuspäivässä käsitellään lääkkeiden farmakokineettisiä ja farmakodynaamisia...
15.3.2019 - Iäkkäiden munuaisten vajaatoiminta ja lääkehoidot, Helsinki Paikka: Helsingin yliopisto, Athena-rakennus, Siltavuorenpenger 3 A.   Koulutuspäivässä käsitellään ikääntymisen tuomia muutoksia munuaisten toimintaan, sekä...
14.3.2019 - Iäkkäiden psykiatriset lääkehoidot, Helsinki Paikka: Helsingin yliopisto, Athena-rakennus, Siltavuorenpenger 3 A.   Koulutuspäivässä käsitellään iäkkäiden psykiatristen sairauksien lääkehoitoja, kuten...
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki 2018-2019 Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistui EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä ja siinä huomioidaan uudet vaatimukset henkilötietojen käsittelylle ja...
Future Leadership - henkilöstöjohtamisen koulutusohjelma (10 op) OPH Future Leadership -koulutus toteutetaan kaksi kertaa, kerran Joensuun seudulla ja kerran Kuopion seudulla. Koulutus sisältää viisi jaksoa, joissa osallistujat tutustuvat...
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2019-2022 (60 op) Koulutus järjestetään Itä-Suomen yliopiston ja Lyhytterapiainstituutin yhteistyönä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus on valtioneuvoston...
Uudistuva venäjän opetus 10 op, Helsinki ja Joensuu Miten innostaa oppilaita venäjän opiskeluun? Miten huomioida kielitaidoltaan eri tasoiset oppilaat ryhmässä? Onko some-venäjä tuttua? Kaipaatko ideoita digitaalisten...
11.10.2018 - Lääkehoidon arviointi, Helsinki Lääkehoidon arviointi on asiantuntijakoulutus, jonka käytyään asiantuntija osaa arvioida potilaan lääkehoidon rationaalisuutta ja tuoda farmaseuttisia huomiota...
1.9.2018 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille Haluatko kouluttautua farmasian erityisosaajaksi? Tule hakemaan uutta vauhtia urallesi erikoistumiskoulutuksesta! Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus...
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op) Koulutus järjestetään yhteistyössä Lyhytterapiainstituutin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa Helsingissä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus on...