Gerontologian aineopinnot 35-37 op

Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen avointen yliopistojen yhteiset gerontologian aineopinnot käynnistyvät!

Katsele opiskeluinfo sekä infon tiivistelmät (pdf-tiedosto)

Aineopinnoissa pääset syventämään gerontologian perusopintojen osaamista alan keskeisistä ja ajankohtaisista aiheista. Kahden yliopiston asiantuntijuutta hyödyntäen opinnoissa tarkastellaan vanhuutta ja ikääntymistä monipuolisesti eri näkökulmista. Opinnot ovat suoritettavissa joustavasti etänä ja ne sisältävät sekä aikataulutettuja että itsenäisessä aikataulussa suoritettavia opintojaksoja.

Opintojen sisältö

Aineopinnot koostuvat kaikille yhteisistä sisältöopinnoista (27 op) sekä valinnaisista opinnoista (8-10 op), jotka voivat olla sisältöopintoja tai tutkielmaopintoja. Valinnaiseksi jaksoksi tulee valita sellainen opintojakso, jota opiskelija ei ole aiemmin suorittanut, eikä siten jo perusopinnoissa suoritettua jaksoa voi käyttää uudelleen aineopinnoissa. Tutkielmaopinnot (kandidaattiseminaari ja -tutkielma) on suunnattu niille, joiden tavoitteena on tutkintoon johtavat opinnot Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. 

Opintokokonaisuuden kaikille yhteiset sisältöopinnot (27 op)

TGEA1001 Elämänkulku ja vanhuuden ennakointi 2 op (JYU), syksy 2019. Ilmoittautuminen 1.10.2019 alkaen.

AY7020612 Vanhuuden lääketieteellisiä erityiskysymyksiä 5 op (UEF), syksy 2020. Ilmoittautuminen 7/2020 (tarkentuu myöhemmin).

TGEA1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 2 5 op (JYU), kevät 2020 . Ilmoittautuminen 1.4.2020 alkaen.

TGEA1003 Iäkkäiden ihmisten terveyden edistäminen 5 op (JYU), syksy 2019. Ilmoittautuminen 1.11.2019 alkaen.

AY7020613 Sosiaaliset suhteet vanhuudessa 5 op (UEF), syksy 2020. Ilmoittautuminen 7/2020 alkaen (tarkentuu myöhemmin).

TGEA1004 Asumisen ja hoivan paikat ja politiikat 5 op (JYU), kevät 2020. Ilmoittautuminen 1.3.2020 alkaen.

 

Valinnaiset opintojakso 8-10 op (valitse joko sisältöopinnot tai tutkielmaopinnot):
Sisältöopinnot: Tutkielmaopinnot:

TGEA1005 Gerontologiseen tutkimukseen perehtyminen 4 op (JYU), kevät 2020. Ilmoittautuminen 1.12.2019 alkaen.

Valitse yksi seuraavista:  

KTEY016 Kandidaattiseminaari 2 op (JYU), syksy 2020
KTEY017 Kandidaattitutkielma 6 op (JYU). Ilmoittautuminen 1.8.2019 alkaen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä. Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille - ei kokonaisuuteen.

Aineopintojen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritetut gerontologian perusopinnot.  Kokonaisuudet ovat rakenteeltaan erilaiset Itä-Suomen yliopistossa (UEF) ja Jyväskylän yliopistossa (JYU). Tutustu UEFin gerontologian perusopintojen  ja JYU:n gerontologian perusopintojen rakenteeseen.

Opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan jakso kerrallaan siihen avoimeen yliopistoon, joka vastaa opintojaksosta (lyhenne UEF tai JYU). Opintojakson hinta, opinto-oikeusaika ja perumisehdot määrittyvät vastuuyliopiston ohjeiden mukaisesti.

Itä-Suomen avoimessa yliopistossa opintojaksojen hinta on 12 euroa/opintopiste. Itä-Suomen avoimen yliopiston tiedot maksuista, opinto-oikeuksista sekä maksu- ja perumisehdot. Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksot julkaistaan opintopolku.fi-verkkopalvelussa. Opetusohjelmasta löydät myös jakson ilmoittautumis/hakulinkin. 

Jyväskylän avoimessa yliopistossa opintojaksojen hinta on 15 euroa/opintopiste. Jyväskylän avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeet, perumisehdot sekä tiedot maksuista. Jyväskylän avoimen yliopiston opintoihin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä. Katso tarkemmat tiedot gerontologian opinnoista Jyväskylän yliopiston Avoimessa yliopistossa.  

Kysy lisää

Itä-Suomen yliopisto, suunnittelija Leea Huusko, leea.huusko@uef.fi, 050 511 9468

Jyväskylän yliopisto, yliopisto-opettaja Päivi Eskola, paivi.eskola@jyu.fi, 040 576 7771