Takaisin

Uraohjaus – urasuuntia yläkoulusta (10 op)

Koulutuksen osaamistavoite
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa ja vahvistaa omaa rooliaan ohjaajana, tutustuu erilaisiin ohjauksen teorioihin sekä ohjausmetodeihin ja kokeilee niitä omassa työssään yläkouluikäisten uraohjauksessa. Opiskelija hahmottaa yläkouluikäisten uraohjauksen erityispiirteitä ja harjaantuu arvioimaan uraohjauksen vaikuttavuutta asiakaslähtöisyyden näkökulmasta.

Toteutus

Koulutuksen lähiopetusryhmä kokoontuu Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Lisäksi koulutukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta. Lähipäivät toteutetaan noin kuukauden välein yksipäiväisenä opetuksena. Lähiopetusryhmään mahtuu enintään 15 opiskelijaa ja kokonaisuudessaan koulutukseen otetaan 35 opiskelijaa.

Lähi- / etäopetuspäivien lisäksi opiskelijat suorittavat ennakko- sekä oppimistehtäviä luentopäivien välissä joiden palautuspäivä on viimeistään seuraavan luentopäivän yhteydessä. Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty-hylätty-täydennettävä. Oppimistehtävät ovat soveltavia omaan työhön liittyviä kokeiluja tai reflektoitavaa sisältöä, jolla tähdätään oman työn kehittämiseen joko yksilötasolla tai työyhteisössä.

Koulutuksessa on läsnäolovaatimus ja poissaolot korvataan koulutuksen järjestäjän antamilla tehtävillä. Koulutuksesta voi olla perustellusta syystä poissa 1 kerran, jotta koulutuksesta voidaan antaa todistus.

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu suorittamaan koko koulutuksen 10 opintopistettä.

Kenelle?

Koulutus on OPH:n linjauksen mukaisesti suunnattu työssäkäyville yläkoulujen opetuksen ja ohjauksen asiantuntijoille. Osallistujat voivat olla opettajia, aineenopettajia, opoja, erityisopettajia, koulupsykologeja ja muita oppilaitosten toimijoita, joiden työssä ura- ja työelämäohjaus on osana työnkuvaa tai jonka tarve on lisääntymässä osana opetusta ja ohjausta.

Kesto, laajuus ja rakenne

Paikka

Koulutuksen lähiopetuspaikkakunta on Kuopio, Itä-Suomen yliopisto, Aducate, Kuopion kampus ja etäosallistujat osallistuvat omilta koneiltaan.

 

Koulutuspäivät
 

I koulutuspäivä, torstai 14.11.2019 klo 9:00 – 16:00

Lähijakso 1 Ohjauksellinen työote 2 op

Ohjauksen lehtori Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto

 

II koulutuspäivä, torstai 12.12.2019 klo 9:00 – 16:00

Lähijakso 2 Yläkouluikäisten uraohjaus ja Kipinä-uraohjausmalli 2 op

Opinto-ohjaaja, yrittäjä Minna Kattelus

 

III koulutuspäivä, torstai 16.1.2020 klo 9:00 – 16:00

Lähijakso 3 Ratkaisukeskeinen ohjaus ja Goaling 2 op

Suunnittelijat Sanna Soppela ja Arttu Puhakka, Aducate

 

IV koulutuspäivä, keskiviikko 12.2.2020 klo 9:00 – 16:00

Lähijakso 4 Tulevaisuuden osaamisvaatimukset ja osaamisen tunnistaminen,
Erityisryhmien uraohjaus 2 op

Uraohjaaja Janne Saarela, Opinto-ohjaaja Tiina Juurela, Aducate

 

V koulutuspäivä, tiistai 10.3.2020 klo 9:00 – 16:00

Lähijakso 5 Uraohjaus digitalisoituvassa oppimis- ja työympäristössä 2op

Ohjauksen lehtori Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto

 

Kouluttajamuutokset voivat olla mahdollisia.

Hinta, osallistujamäärä

Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse koulutukseen mahdollisesti liittyvistä majoitus- ja matkakustannuksista.
 

Yhteystiedot

Suunnittelija Marika Tuupainen
marika.tuupainen@uef.fi
050 341 4170

Projektisihteeri Katja Peltoniemi
katja.peltoniemi@uef.fi
040 355 3905

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset sitovasti 27.10.2019 klo 23:59 mennessä.

Ilmoittaudu tästä

 

Lisätietoja

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat Aducaten kouluttajat, Jyväskylän yliopiston ohjauksen koulutuksen lehtori sekä ulkoiset luennoitsijat.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen