Takaisin

7.11.2019 - Tutkittavan rekrytointi ja tietoon perustuva suostumus uuden lainsäädännön valossa, Tampere

Miten rekrytoida eettisesti? Miten tietosuoja suojaa tutkittavaa? Mitä eroa on tietoon perustuvalla suostumuksella ja suostumuksella henkilötietojen käsittelyyn? Kuka on rekisterinpitäjä ja miten valitaan käsittelyperuste? Miten rekrytointi ja tietoon perustuva suostumus toteutuvat käytännössä? Miten lainsäädännön muutokset mahdollistavat onnistuneen tutkittavien rekrytoinnin?

Koulutuksen tavoite:

Syventää osaamistasi tutkittavan rekrytointiprosessista ja tietoon perustuvasta suostumuksesta (IC) käytännönläheisesti sekä siitä, miten muuttunut lainsäädäntö huomioidaan. Erityisesti paneudutaan siihen, miten tietosuoja-asetuksen vaatimukset otetaan huomioon tiedotteessa ja suostumusprosessissa.

Koulutuspäivän jälkeen osaat

  • nimetä uuden lainsäädännön tuomat keskeiset muutokset
  • kuvata, miten muutokset vaikuttavat tutkittavien rekrytointiin ja tietoon perustuvaan suostumusprosessiin
  •  kuvata, miten kliininen tutkimus toteutuu sairaalaympäristössä eettisesti
  • tunnistaa ja arvioida muutosten vaikutusta omaan työhösi

Koulutuksessa käydään läpi osallistujien ennakkokysymyksiä ja iltapäivän työpajassa etsitään ratkaisuja rekrytointiin ja suostumusprosessiin liittyviin käytännön haasteisiin.

Koulutuksen hyödyt osallistujalle:

  • sinulla on selkeä käsitys tutkittavan rekrytointi- ja suostumusprosessista
  • ymmärrät paremmin muun muassa mitä eroa on tietoon perustuvalla suostumuksella ja suostumuksella henkilötietojen käsittelyyn, kuinka tietosuoja suojaa tutkittavaa ja miten suostumus pyydetään eettisesti ja oikeaoppisesti
  • olet saanut käytännön esimerkkejä siitä, miten toimia, kun suostumusta pyydetään erityisryhmiin kuuluvilta henkilöiltä sekä vinkkejä hyvistä tietosuojaan liittyvistä materiaaleista

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu lääke - ja terveysteknologiayritysten henkilökunnalle sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioissa toimiville. Se sopii erityisesti kliinisten tutkimusten parissa toimiville tutkijoille, tutkimushoitajille, tutkimuskoordinaattoreille, CRAille, tutkittavien rekrytointiin osallistuville ja suostumusasiakirjojen kanssa työskenteleville, eettisten toimikuntien jäsenille sekä muulle aihepiiristä kiinnostuneelle tutkimuskeskusten, toimeksiantajien tai palveluyritysten henkilöstölle.

Kesto, laajuus ja rakenne

Paikka:
Kokouskeskus Puistotorni, Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere

Ohjelma:

08.30 - 09.00 Ilmoittautuminen ja aloituskahvit

09.00 - 09.10 Kurssin avaus ja tavoitteet, tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

09.10 - 09.50 Ajankohtaista tutkimuslainsäädännöstä, lakimies Paavo Autere, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

09.50 - 10:25 Ajankohtaista lasten lääketutkimuksista – lapset erityisryhmänä kliinisissä (lääke)tutkimuksissa
- suostumusprosessin erityispiirteet
- nykyiset ja uudet tulevat yhteiset käytännöt sekä toimintamallit, toiminnanjohtaja Pirkko Lepola, Finpedmed, HUS

10.25 - 10.40 Jaloittelutauko

10.40 - 11.15 Ajankohtaista tietosuojasta – miten huomioida tietosuojan vaatimukset rekrytoinnissa ja tietoon perustuvassa suostumuksessa, tietosuojavastaava Helena Eronen, UEF

11.15 - 11.50 Miten varmistetaan eettisesti kestävä kliininen tutkimus sairaalassa, kehittämispäällikkö Sanna-Maria Nurmi, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja tutkimus- ja opetuskoordinaattori Kati Helleharju, Tays Sydänsairaala

11.50 - 12.00 Työpajan ohjeistus, Kirsi Luoto

12.00 - 12.45 Lounastauko (omakustanne)

12:45 - 14.15 Työpajat: Haasteet rekrytoinnissa ja tietoon perustuvassa suostumuksessa – miten uudistunut lainsäädäntö vaikuttaa?
- Käytännönläheistä työpajatyöskentelyä pienryhmissä: a) tietosuoja ja lainsäädäntö, b) lapset ja muut erityisryhmät, vetäjinä aamupäivän kouluttajat.

14.15 - 14.45 Kahvitauko

14:45 - 15:45 Työpajatyöskentely jatkuu

15:45 - 16.00 Yhteenveto ja päivän päätös, puheenjohtaja

Hinta, osallistujamäärä

398 euroa + alv 24 %, verollinen myyntihinta 493,52 euroa.

Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit.

Yhteystiedot

Suunnittelija Riitta Sutinen
riitta.sutinen@uef.fi

050 341 8524

Ilmoittautuminen

23.10.2019 mennessä.

Ilmoittaudu tästä

Minimi osallistujamäärä 28 hlöä.

Lisätietoja

Ennakkotehtävä:
Tavoite: Lisätä koulutuspäivästä saamaasi hyötyä ja virittää sinua päivän teemaan. Koota koulutuspäivää varten kysymyksiä aiheeseen liittyen ja auttaa kouluttajia räätälöimään koulutus osallistujien tarpeita vastaavaksi.
A) Tutustu ennakkomateriaaliin (saatavilla 15.9.2019 jälkeen) B) Täytä ennakkokysely ja palauta se viimeistään 28.10.2019.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.