Takaisin

Mitä tietosuoja-asetus edellyttää henkilöstöhallinnolta? (1 op) 14.5.2020 Tampere

Koulutuksessa perehdytään henkilöstöhallinnon työn kannalta merkittäviin EU-tietosuoja-asetuksen lainsäännöksiin. Vuonna 2019 voimaan tullut EU-tietosuoja-asetus ei kuulu vain tietosuojavastaaville, vaan asetus korostuu erityisesti henkilötietoja käsittelevien ja hr-prosessien parissa työskentelevien toiminnassa.  

1.1.2020 voimaan tulleen työaikalain mahdollistama laajempi etätyö ja digitalisaation myötä jatkuvasti kehittyvät työnteon muodot edellyttävät tarkempaa huomiota henkilötietojen suojaamiseen. Toisaalta digitalisaatio mahdollistaa myös tiedolla johtamisen, jolloin nousee kysymys työntekijöiden yksityisyyden suojasta. Muun muassa nämä ovat ajankohtaisimpia asioita, joihin henkilöstöhallinnossa työskentelevien on hyvä perehtyä.

Tampere 14.5.2020 klo 9-15, kouluttaja OTL, tietosuojajohtaja  Leena Alapuranen

 

Katso koulutuksen teemat >>
 • Mikä tietosuoja-asetuksessa muuttui?
 • Työelämän tietosuojan erityispiirteet
 • Henkilöstöhallinnon roolit henkilötietojen käsittelyssä
 • Rekisteripitäjä ja henkilötietojen käsittelijä
 • Henkilöstöhallinnon järjestelmät
 • Mitä tietosuoja edellyttää järjestelmiltä?
 • Mitä tulee dokumentoida?
 • Miten huomioida oletusarvoinen ja sisäänrakennettu tietosuoja henkilöstöhallinnon järjestelmissä?
 • Rekrytointi ja henkilötietojen käsittely
 • Mitä tietoja saa kerätä, mitä tietoja saa kysyä, miten tietoja käsitellään?
 • Työntekijän terveydentilatiedot
 • Erityisesti suojattavat tiedot
 • Sairauspoissaolot
 • Huumausainetestit
 • Tietojen luovutus työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän välillä
 • Rekisteröidyn oikeudet
 • Tietopyynnöt
 • Informointi
 • Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi?
 • Milloin henkilöstöhallinnossa vaikutustenarviointi on tehtävä?
 • Miten arviointi tehdään?
 • HR-tiedot ja digitalisaatio
 • Muuttuvat työnteon muodot ja henkilötietojen suoja
 • Uudet mahdollisuudet kerätä ja käsitellä tietoa
 • Analytiikka ja tiedolla johtaminen vs. työntekijän yksityisyys

Kenelle?

Koulutus soveltuu eri tehtävänimikkeillä henkilöstöhallinnon asioista vastaaville tai tehtäviä hoitaville: hr- ammattilaiset, pk-yritysten johtajat, esimiehet, hallintosihteerit ja muut henkilöstö,- talous- ja palkka-asioita työssään hoitavat.

Hinta, osallistujamäärä

Yksittäisen koulutuspäivän hinta 470,00 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 582,80 €.

Koulutus on osa HR-lainsäädännön täydennyskoulutusohjelmaa (5 op). Koko täydennyskoulutusohjelman hinta on 2450,00 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3038,00 € (sis. 5 koulutuspäivää, sähköinen luentomateriaali, kehittämistehtävän ohjaus ja palaute ja kahvit koulutuspäivinä).

Yhteystiedot

Suunnittelija Anne Keränen 050 309 2839, anne.keranen@uef.fi
koulutussihteeri Timo Hyttinen  050 520 8069, timo.hyttinen@uef.fi

Ilmoittautuminen

Sähköisesti viimeistään 9.4.2020.
Ilmoittaudu eLomakkeella

Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ryhmäkoko vähintään 14.


Muutokset koulutuksen aikatauluihin pidätetään.
Aducatessa kaikki lähijaksot, seminaarit ja muu opetus  yliopiston omissa ja ulkopuolisissa tiloissa pyritään järjestämään etäopetuksena tai sovimme opiskelijoiden ja tilaajien kanssa niiden siirtämisestä myöhempään ajankohtaan. Muutos on voimassa toukokuun loppuun. www.uef.fi/koronavirus

 

Lisätietoja

OTL, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen
Leena Alapuranen toimii tietosuojavastaavana Suomen Terveystalo Oy:ssä. Alapurasen lisensiaatintutkielma (2016) käsitteli Työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelyedellytyksiä. Hän on muun muassa yksi Henkilötietojen käsittely työelämässä -kirjan kirjoittajista.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE
on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.