Takaisin

Riskienhallinnan erityisosaaminen (18 op) -täydennyskoulutus, Helsinki 2020

Perinteinen riskiajattelu on muuttanut muotoaan. Yksittäisten epävarmuustekijöiden sijasta tänä päivänä organisaatiot joutuvat hallitsemaan niitä koskettavia riskejä systemaattisesti. Riskienhallinnan vaatimukset tulevat jo eri lakien, standardien ja kumppaneiden vaatimuksista. Jokaisen organisaation tärkeä tehtävä on hallita riskejä.

Kenelle?

Riskienhallinnan, turvallisuuden ja laadunhallinnan parissa työskentelevät henkilöt yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa FERMAn Risk Manager -sertifiointi omakustanteisesti.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus toteutetaan  2020 aikana. Koulutus sisältää lähiopetusta (5 päivää) ja itsenäistä opiskelusta. Oppiminen tapahtuu riskienhallintaan liittyvissä tehtävissä osallistujan omassa työympäristössä. Kouluttaja toimii oppimisen tukena ja ohjaa kehittämistehtäviä tarpeen mukaan.

Koulutukseen sisältyy neljä kahden opintopisteen teemakohtaista opintojaksoa ja oman organisaation riskienhallinnan kehittämistehtävä (10 op). Oman organisaation kehittämistä toteutetaan koulutuksen aikana käytännönläheisesti ja ohjatusti. Asiakokonaisuudet puretaan vuorovaikutuksellisesti lähiopetuspäivillä tavoitteena parhaiden toimintamallien leviäminen käytäntöön. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet toimia asiantuntijana riskienhallinnassa. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen pääsisällöt ovat:

1. Liiketoiminnan ja riskienhallinnan perusteet (2 op), 25.8.2020 klo 9-15

 • Riskienhallinnan perusteet ja keskeiset standardit sekä vaatimukset
 • Riskienhallintamallit ja kypsyystasot
 • Riskienhallinta osana johtamisjärjestelmää
 • Laajennetaan osallistujien riskienhallinnan käsitettä ja siihen liittyvien viitekehysten käyttötarkoituksia


2. Riskien arviointi ja hallinta (2 op), 6.10.2020 klo 9-15

 • Riskien arvioinnin yleiset menetelmät, riskien liittäminen organisaation kannalta merkittäviin tavoitteisiin, arvoihin ja mittareihin
 • Tarkastellaan erilaisia tapoja ja menetelmiä tehdä arvioita käytännössä
 • Käydään lävitse menetelmiä ja tapoja riskien hallitsemiseksi sekä ottamiseksi


3. Riskien kattaminen, raportointi ja katselmointi (2 op), 3.11.2020 klo 9-15

 • Erilaiset rahoitustavat hallinta taloudellisia seuraamuksia riskien toteutumisesta
 • Riskeistä raportointi määritellyille sidosryhmille
 • Käydään lävitse erilaisia malleja, tapoja ja sisältöjä, miten riskihavaintojen sisältö saadaan johdon agendalle


4. Riskienhallinnan erityisosa-alueet ja integrointi liiketoimintaan (2 op), 15.12.2020 klo 9-15

 • Riskienhallinnan integrointi liiketoimintaan ja johtamiseen sekä strategisten vaihtoehtojen arviointiin
 • Tarkastellaan erilaisia liiketoiminnan prosesseja riskienhallinnan näkökulmasta, miten varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus erilaisissa häiriötilanteissa, miten käsitellään uhkatilanteita ja -tapahtumia organisaatiossa ja miten hallitaan erilaisia kriisitilanteita


5. Riskienhallinnan kehittämisosaaminen (10 op), tammikuu 2021 klo 9-15

 • Riskienhallinnan kehittämistehtävän purku ja palaute
 • Loppuseminaari
   

Hinta, osallistujamäärä

Koulutuksen hinta on 2450 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3 038 €. Laskutus yhdessä erässä ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen tai pyydettäessä sopimuksen mukaan useammassa erässä. Hinta sisältää opetuksen, sähköisen luentomateriaalin ja iltapäiväkahvit.

Yhteystiedot

Suunnittelija Anne Keränen
anne.keranen@uef.fi
050 309 2839

Koulutussihteeri Timo Hyttinen
timo.hyttinen@uef.fi
050 520 8069

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen viimeistään 11.8.2020.
Ilmoittaudu elomakkeella

Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 10.
 

Muutokset koulutuksen aikatauluihin pidätetään.
Aducatessa kaikki lähijaksot, seminaarit ja muu opetus  yliopiston omissa ja ulkopuolisissa tiloissa pyritään järjestämään etäopetuksena tai sovimme opiskelijoiden ja tilaajien kanssa niiden siirtämisestä myöhempään ajankohtaan. Muutos on voimassa toukokuun loppuun. www.uef.fi/koronavirus

 

Lisätietoja

Koulutuksen toteuttaa Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä Suomen Riskienhallintayhdistyksen kanssa.

OTT Jyri Paasonen toimii Itä-Suomen yliopistossa turvallisuustutkimuksen dosenttina. Hänellä on monipuolinen työkokemus riskienhallinta- ja turvallisuustehtävistä sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Hän on myös kirjoittanut useita oppikirjoja ja kirjoittaa suosittua alan tutkimusblogia: https://jyripaasonen.fi/blogi/

Lassi Väisänen toimii Suomen Riskienhallintayhdistyksessä toiminnanjohtajana. Hän on alansa johtavia asiantuntijoita, joka auttaa määrittämään yrityksesi riskien- ja muutoksenhallinnan tavoitteet.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE
on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.