Takaisin

Riskienhallinnan erityisosaaminen (18 op) -täydennyskoulutus, Helsinki 2019-2020

Perinteinen riskiajattelu on muuttanut muotoaan. Yksittäisten epävarmuustekijöiden sijasta tänä päivänä organisaatiot joutuvat hallitsemaan niitä koskettavia riskejä systemaattisesti. Riskienhallinnan vaatimukset tulevat jo eri lakien, standardien ja kumppaneiden vaatimuksista. Jokaisen organisaation tärkeä tehtävä on hallita riskejä.

Kenelle?

Riskienhallinnan, turvallisuuden ja laadunhallinnan parissa työskentelevät henkilöt yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa FERMAn Risk Manager -sertifiointi omakustanteisesti.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus toteutetaan syksyn 2019–syksyn 2020 välisenä aikana. Koulutus sisältää lähiopetusta (5 päivää) ja itsenäistä opiskelusta. Oppiminen tapahtuu riskienhallintaan liittyvissä tehtävissä osallistujan omassa työympäristössä. Kouluttaja toimii oppimisen tukena ja ohjaa kehittämistehtäviä tarpeen mukaan.

Koulutukseen sisältyy neljä kahden opintopisteen teemakohtaista opintojaksoa ja oman organisaation riskienhallinnan kehittämistehtävä (10 op). Oman organisaation kehittämistä toteutetaan koulutuksen aikana käytännönläheisesti ja ohjatusti. Asiakokonaisuudet puretaan vuorovaikutuksellisesti lähiopetuspäivillä tavoitteena parhaiden toimintamallien leviäminen käytäntöön. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet toimia asiantuntijana riskienhallinnassa. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen pääsisällöt ovat:

1. Liiketoiminnan ja riskienhallinnan perusteet (2 op), 13.11.3019

 • Riskienhallinnan perusteet ja keskeiset standardit sekä vaatimukset
 • Riskienhallintamallit ja kypsyystasot
 • Riskienhallinta osana johtamisjärjestelmää
 • Laajennetaan osallistujien riskienhallinnan käsitettä ja siihen liittyvien viitekehikkojen käyttötarkoituksia


2. Riskien arviointi ja hallinta (2 op), kevät 2020 (1 pv)

 • Riskien arvioinnin yleiset menetelmät, riskien liittäminen organisaation kannalta merkittäviin tavoitteisiin, arvoihin ja mittareihin
 • Tarkastellaan erilaisia tapoja ja menetelmiä tehdä arvioita käytännössä
 • Käydään lävitse menetelmiä ja tapoja riskien hallitsemiseksi sekä ottamiseksi


3. Riskien kattaminen, raportointi ja katselmointi (2 op), kevät 2020 (1 pv)

 • Erilaiset rahoitustavat hallinta taloudellisia seuraamuksia riskien toteutumisesta
 • Riskeistä raportointi määritellyille sidosryhmille
 • Käydään lävitse erilaisia malleja, tapoja ja sisältöjä, miten riskihavaintojen sisältö saadaan johdon agendalle


4. Riskienhallinnan erityisosa-alueet ja integrointi liiketoimintaan (2 op), syksy 2020 (1 pv)

 • Riskienhallinnan integrointi liiketoimintaan ja johtamiseen sekä strategisten vaihtoehtojen arviointiin
 • Tarkastellaan erilaisia liiketoiminnan prosesseja riskienhallinnan näkökulmasta, miten varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus erilaisissa häiriötilanteissa, miten käsitellään uhkatilanteita ja -tapahtumia organisaatiossa ja miten hallitaan erilaisia kriisitilanteita


5. Riskienhallinnan kehittämisosaaminen (10 op), syksy 2020 (1 pv)

 • Riskienhallinnan kehittämistehtävän purku ja palaute
 • Loppuseminaari
   

Hinta, osallistujamäärä

Koulutuksen hinta on 2450 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3 038 €, maksu kahdessa erässä. Hinta sisältää opetuksen, sähköisen luentomateriaalin, ja iltapäiväkahvit.

Yhteystiedot

Suunnittelija Eeva Karttunen
eeva.karttunen@uef.fi
050 361 9284

Koulutussihteeri Timo Hyttinen
timo.hyttinen@uef.fi
050 520 8069

 

Ilmoittautuminen

viimeistään 28.10.2019
Ilmoittaudu tästä

Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 16.

Lisätietoja

Koulutuksen toteutuksesta vastaa Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja opetuksesta Jyri Paasonen ja Lassi Väisänen, joilla on laaja-alainen työkokemus ja koulutustausta riskienhallinnasta.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE
on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.