Takaisin

Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutusohjelma (18 op), Helsinki

Laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 9001 uudistui syksyllä 2015 ja voimassaolevat ISO 9001:2008 -sertifioinnit vanhentuvat syyskuussa 2018. Uuden standardin keskeisenä teemana on yhdistää riskienhallinta ja laadunhallinnan prosessit ja noudattaa viidennen sukupolven standardien Annex SL -rakennetta. Riskienhallinnan rooli korostetuu ja riskiperustainen ajattelu on osa kaikkia laadunhallinnan prosesseja.

Kenelle?

Riskienhallinnan, turvallisuuden ja laadunhallinnan parissa työskentelevät henkilöt yksityisellä ja julkisella sektorilla. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa FERMAn Risk Manager -sertifiointi omakustanteisesti. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet toimia asiantuntijana riskienhallinnassa.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus toteutetaan kevään 2019 - kevään 2020 välisenä aikana Helsingissä. Koulutus koostuu 5 lähiopetuspäivästä ja itsenäisestä opiskelusta, sekä kehittämistehtävästä. Kehittämistehtävään saat tukea kouluttajalta. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.


KOULUTUKSEN PÄÄSISÄLLÖT

1. Liiketoiminnan ja riskienhallinnan perusteet (2 op), 14.3.2019 (1 pv)
 
 • Riskienhallinnan perusteet ja keskeiset standardit
 • ISO 9001 uudistus ja keskeiset vaatimukset riskienhallinnalle ISO 31000 -standardin mukaisesti
 • Laajennetaan osallistujien riskienhallinnan käsitettä ja siihen liittyvien viitekehysten käyttötarkoituksia

2. Riskien arviointi ja hallinta (2 op), kevät-syksy 2019 (1 pv)
 
 • Riskien arvioinnin yleiset menetelmät, riskien liittäminen organisaation kannalta merkittäviin tavoitteisiin, arvoihin ja mittareihin
 • Tarkastellaan erilaisia tapoja ja menetelmiä tehdä arvioita käytännössä
 • Käydään lävitse menetelmiä ja tapoja riskien hallitsemiseksi sekä ottamiseksi


3. Riskien kattaminen, raportointi ja katselmointi (2 op), syksy 2019 (1 pv)

 • Erilaisten rahoitustapojen hallinta ja taloudelliset seuraamukset riskien toteutuessa
 • Riskeistä raportointi määritellyille sidosryhmille
 • Käydään lävitse erilaisia malleja, tapoja ja sisältöjä siitä, miten riskihavaintojen sisältö saadaan johdon agendalle

4. Riskienhallinnan erityisosa-alueet ja integrointi liiketoimintaan (2 op), syksy 2019 (1 pv)
 
 • Riskienhallinnan integrointi liiketoimintaan ja johtamiseen sekä strategisten vaihtoehtojen arviointiin
 • Tarkastellaan erilaisia liiketoiminnan prosesseja riskienhallinnan näkökulmasta, miten varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus erilaisissa häiriötilanteissa, miten käsitellään uhkatilanteita ja -tapahtumia organisaatiossa ja miten hallitaan erilaisia kriisitilanteita

5. Riskienhallinnan kehittämisosaaminen (10 op), kevät 2020 (1 pv)
 
 • Näyttöön perustuva riskienhallinnan kehittämistehtävän purku ja palaute
 • Loppuseminaari

Hinta, osallistujamäärä

Hinta on 2 010 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 2 492,40 €, maksu kahdessa erässä. Hinta sisältää opetuksen, sähköisen luentomateriaalin ja iltapäiväkahvit.

Yhteystiedot

Suunnittelija Eeva Karttunen
050 361 9284

Koulutussihteeri Timo Hyttinen
050 520 8069

etunimi.sukunimi@uef.fi

Ilmoittautuminen

25.2.2019 mennessä.
Ilmoittaudu tästä
Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 14.

Lisätietoja

Kouluttajina toimivat Jyri Paasonen ja Lassi Väisänen, joilla on laaja-alainen työkokemus ja koulutustausta riskienhallinnasta.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.