Takaisin

Rajat ylittävä lainkäyttö tuomioistuimissa – tietoa, laatua, verkostoja

Rajat ylittävä lainkäyttö tuomioistuimissa – tietoa, laatua, verkostoja Hankkeen tavoitteena oli lisätä suomalaisten ja venäläisten tuomioistuinten tuomareiden tietämystä toisen valtion oikeusjärjestelmästä, tuomioistuinten toiminnasta, lainkäytön laadun arvioinnista tuomioistuimessa sekä luoda toimivia verkostoja molempien valtioiden tuomioistuinten tuomareiden välille. Tavoitteena oli vastata tuomareiden ja asianajajien käytännön työssä kohtaamiin toisen valtion oikeusjärjestelmää koskevan tiedon puutteeseen tai niihin lainsäädännön kysymyksiin, joista he tarvitsevat lisätietoa. Hanke on toteutettu ajalla 1.1.2010 - 31.12.2012.