Takaisin

Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki 2018-2019

Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistui EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä ja siinä huomioidaan uudet vaatimukset henkilötietojen käsittelylle ja rekisterinpidolle.

EU:n uutta tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa EU:n jäsenvaltioissa 25.5.2018. Ennen ko. ajankohtaa julkisen hallinnon rekisterinpitäjien on varmistuttava, että viranomaisia koskevat velvoitteet hoidetaan asetuksen mukaisesti 25.5.2018 alkaen.

Viranomaisten on nimettävä tietosuojavastaava hoitamaan asetuksessa säädettyjä tehtäviä. Tietosuojavastaavan tulee olla tehtävässään, kun asetusta aletaan soveltaa. Tietosuojavastaavalla on oltava mm. riittävä osaaminen tietosuojalainsäädännöstä ja alan käytänteistä sekä valmiudet asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamiseen.

Osaava tietosuojavastaava 15 op – täydennyskoulutusohjelma luo valmiuksia julkisen hallinnon tietosuojavastaaville hankkia riittävä pätevyys tietosuoja-asetuksessa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

Kenelle?

Tietosuojavastaavan tehtäviin aikovat ja tietosuojavastaavina toimivat sekä rekisterinpidosta vastaavat henkilöt.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutusohjelma koostuu kolmesta kahden päivän lähijaksosta, asiantuntija-alustuksista sekä itsenäisestä työskentelystä (kehittämistehtävä ja hyvät käytänteet).

1. Tiedonhallinnan lainsäädäntö tietosuojavastaaville (3 op), 4.-5.6.2018

Miten tiedonhallinnasta ja tietosuojasta on säädetty ja miten lainsäädäntöä tulisi tulkita? Mitä lainsäädäntöä tietosuojavastaavan tulisi tuntea tehtäviään hoitaessa? Mitkä ovat rekisterinpitäjän ja tietojenkäsittelijöiden vastuut ja velvollisuudet sekä rekisteröidyn oikeudet? Kenellä on oikeus tietoon ja miten tietojen käsittelyoikeuksia on rajoitettu lainsäädännössä? Miten tietosuojavaatimukset tulisi huomioida erilaisissa palvelusopimuksissa?

Kouluttaja: HTT, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen
 

2. Tietosuojavastaavan asema ja tehtävät (3 op), Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä (3 op), Kehittämistehtävän tuki, 28.-29.8.2018

a. Tietosuojavastaavan asema ja tehtävät, 28.8.2018,
Kouluttaja: HTT, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen

b. Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä, 29.8.2018 (5 h), Kouluttaja: OTT, Jyri Paasonen

Kuka johtaa ja ohjaa tietosuoja ja tietoturvakäytäntöjä? Miten kansalaisten katseluoikeus ja sähköistyvät palvelut muuttavat toimintatapoja vai muuttavatko? Mitkä tekijät vaikuttavat hyvän tietosuojatason toteutumiseen? Kuinka ennakoivilla toimilla voidaan varmistaa hyvän tietosuojan toteutuminen? Perehdymme mm. asiakastietojen käsittelyn valvontatapoihin mm. lokitietojen seuranta, asiakkaiden informointiin ja tietosuojapolitiikkojen sisältöön.

c. Kehittämistehtävän tuki ja ohjeistus, 29.8.2018 (2 h), Kouluttaja: TtM, Ritva Karjalainen-Jurvelin
 

3. Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä (3 op), Tietosuojavastaavana julkisella sektorilla, Kehittämistehtävän purku, kevät 2019 (2 pv)

a. Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä jatkuu, to 24.1.2019 (3 h, klo 8.30-11.30), Kouluttaja: OTT, Jyri Paasonen

b. Tietosuojavastaavana julkisella sektorilla, to 24.1.2019 (4 h, klo 12.15-16.15), FM, tietosuojavastaava Helena Eronen

c. Kehittämistehtävän purku, palaute ja koulutuksen päätös, pe 25.1.2019, klo 9.00–15.00, Kouluttaja: TtM Ritva Karjalainen-Jurvelin

 

Suorittamistapa; Luennot, itsenäinen opiskelu ja työelämälähtöiset oppimistehtävät

Hinta, osallistujamäärä

3 100 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3 844 € (sis. luennot, sähköinen luentomateriaali, tehtävän ohjaus, lounaat ja iltapäiväkahvit koulutuspäivinä).

Yhteystiedot

Eeva Karttunen, suunnittelija
050 361 9284


Karitta Hartikainen, suunnittelija
050 358 9239


Senni Pykäläinen, koulutussihteeri
050 597 3936

etunimi.sukunimi@uef.fi.

Lisätietoja

Katso myös Kirkon henkilöstökoulutustarjonta http://sakasti.evl.fi

Referenssit

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatella on vankka kokemus tietosuojavastaavien kouluttamisesta. Olemme kouluttaneet mm. sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaavia vuodesta 2007. Osaava tietosuojavastaava – täydennyskoulutusohjelmassa kouluttavat kokeneet laajan alan asiantuntemuksen omaavat henkilöt.

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilaisella on mm. laaja-alainen asiantuntemus julkisuus- ja tietosuojalainsäädännöstä sekä julkisista hankinnoista julkisessa hallinnossa. Hän on asiantuntija ja kokenut kouluttaja, joka on kouluttanut mm. noin 550 sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaavaa vuodesta 2008 lähtien.

OTT Jyri Paasosella on laaja-alainen asiantuntemus turvallisuus- ja riskienhallintaan liittyvästä sääntelystä. Hän on työskennellyt vuosia alan tehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä toiminut alan kouluttajana ja asiantuntijana.

TtM Ritva Karjalainen-Jurvelin on alkuperäisen Osaava tietosuojavastaava- koulutusohjelman suunnittelija, kouluttaja ja käytännön asiantuntija. FM, tietosuojavastaava Helena Eronen toimii tietosuojavastaavana Itä-Suomen yliopistossa ja hänelle on erittäin laaja käytännönkokemus ao. tehtävistä julkisella sektorilla.