Takaisin

Oivalluksia! Ratkaisukeskeinen valmennus

3 HYÖTYÄ

  • Uusia ideoita ja näkökulmia ongelmien ratkaisemiseen
  • Uskon vahvistusta tavoitteiden saavuttamiseen
  • Tukea omaan toimintaan ja jaksamiseen

Valmennuksessa keskustellaan asiakkaan esille tuomista asioista, joiden käsittelemisen hän kokee hyödylliseksi. Valmennuskeskustelun tarkoituksena on tukea asiakasta löytämään ratkaisu käsillä olevaan ongelmaan tai oivaltamaan mitä tavoitteen saavuttaminen edellyttää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valmentaja esittää kysymyksiä (joskus myös eri vaihtoehtoja) ja asiakas miettii niihin vastauksia. Parhaimmillaan valmennuskeskustelun jälkeen asiakas on löytänyt ratkaisun ja innostus on herännyt.

Keskustelu voi liittyä ongelmaan, johon asiakas toivoo löytävänsä ratkaisun.Valmennuskeskustelua käytetään myös silloin, kun asiakkaalla on haastava tavoite saavutettavaan ja hän kaipaa keskustelukumppania ideoimaan kuinka tavoite saavutetaan. Keskustelun aiheena voi olla myös mieltä painava huoli tai murhe, joka kaipaa selvittämistä. Valmennusta käytetään myös erilaisten työyhteisöjen pulma- tai ongelmatilanteiden käsittelemiseen.

Kenelle?

Valmennus on tarkoitettu ryhmille (esimies- ja työtekijäasemassa oleville henkilöt), jotka kaipaavat uusia näkökulmia työhön liittyviin ongelmiin tai tavoitteisiin.

Kesto, laajuus ja rakenne

Ryhmävalmennuskeskustelun pituus noin 2 tuntia. Suositellaan vähintään kolmen valmennuskeskustelun sarjaa.

Hinta, osallistujamäärä

Ryhmävalmennus (enintään 7 henkilöä) 390 €/tapaaminen + alv 24 %, verollinen myyntihinta 483,60 €.

Fasilitointi (isot ryhmät) 490 €/tapaaminen + alv 24 %, verollinen myyntihinta 607,60 €.

Kouluttajan matka- ja/tai majoituskustannukset lisätään hintaan.

Yhteystiedot

Arttu Puhakka
Ratkaisukeskeinen työyhteisö -kouluttaja
arttu.puhakka@uef.fi
050 406 4310

Lisätietoja

"Esimiehenä toimiva Antti koki työntekijöidensä muutosvastarinnan
voimakkaana. Ryhmävalmennukseen
tulleessaan hän pohti useita eri vaihtoehtoja kuinka
saisi työntekijät mukaan muutoksen toteuttamiseen.
Valmentajan kysymyksiä pohtimalla Antti oivalsi kuinka
hän voisi hieman muuttaa toimintaansa ja siten saada
työntekijät mukaan muutokseen."

"Työyhteisössä tuntui olevan luottamus kadonnut. Luottamuspula
otettiin esille ryhmän valmennuskeskustelussa.
Valmentajan esittämien kysymyksien avulla ryhmä
suunnitteli mitä ovat ensimmäiset askeleet luottamuksen
rakentamiseksi ja kuinka luottamuksen vahvistumista
juhlitaan."