Takaisin

Ohjausta työhön ja elämään (OTE -hanke 2012-2014)

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ohjaustoimintaa sekä ohjaus- ja tukipalvelujen laatua perus- ja toisella asteella. Hankkeen koulutusten kautta vahvistettiin ohjaajien, opettajien ja rehtoreiden ohjauksellista osaamista siten, että holistisen ohjauksen mallin mukaiset opiskelun ja urasuunnittelun tukipalvelut sekä elinikäisen ohjauksen strategiassa esitetty tahtotila toteutuvat. Hanke on toteutettu 2012 - 2014.