Takaisin

Kokonaisarkkitehtuurin osaaminen hyvinvointipalveluissa 2012-2014

Kokonaisarkkitehtuurin (enterprise architecture) avulla ohjataan organisaation toiminnan kehittämistä ja organisaation tuottaman tai käyttämän tiedon hallintaa sekä sitä, millä tietoteknisillä ratkaisuilla toimintaa ja tiedon hallintaa tuetaan. Kokonaisarkkitehtuurin osaamista tarvitaan erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen ja niitä tukevien tietojärjestelmäkokonaisuuksien kehittämisessä, joka muodostaa suuren osan julkisen hallinnon ja kansantalouden toiminnasta. Hanke on toteutettu ajalla 1.9.2012 - 31.12.2014.