Takaisin

Ennakkotietoja kesän 2020 opetustarjonnasta

Opetustarjonta täydentyy vielä kevään aikana.

Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu opintoihin! Ilmoittautumisohjeet löydät opetusohjelmista, katso linkit alla. Ilmoittautuminen kesäopintoihin päättyy viimeistään torstaina 26.6. klo 15:00.

Humanistinen ala

Nimi Suoritustapa Ajankohta
Diakonia ja jumalanpalveluselämä 4 op        oppimistehtävät 31.7.2020
Dogmatiikka ja dogmihistoria 5 op oppimistehtävät 31.7.2020
Ekumeniikka 2 op oppimistehtävät 31.7.2020
Etiikka ja asketiikka 2 op    oppimistehtävät 31.7.2020
Euroopan uskonnollinen kenttä 3 op oppimistehtävät     31.7.2020
Ikoniteologia 2 op    oppimistehtävät 31.7.2020
Johdatus käytännölliseen teologiaan 2 op oppimistehtävät 31.7.2020
Johdatus liturgiseen teologiaan 5 op oppimistehtävät 31.7.2020
Johdatus ortodoksisuuteen ja Venäjän kirkon historiaan 4 op oppimistehtävät   31.7.2020 
Johdatus reformaation ja modernin ajan teologiaan 3 op   oppimistehtävät     31.7.2020
Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op oppimistehtävät 31.7.2020 
Johdatus opin historiaan 3 op oppimistehtävät 31.7.2020
Kirkkomusiikin slaavilainen perinne 2 op oppimistehtävät 31.7.2020
Kristinuskon historia keskiajalta nykypäivään 4 op oppimistehtävät 31.7.2020
Maailman uskonnot 4 op   oppimistehtävät 31.7.2020 
Moderni uskonnollisuus 3 op  oppimistehtävät 31.7.2020
Ortodoksisuus Karjalassa ja Suomessa 3 op oppimistehtävät 31.7.2020 
Pastoraaliteologia 2 op oppimistehtävät 31.7.2020 
Patristiikka 3 op   oppimistehtävät 31.7.2020
Raamatuntutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2 op oppimistehtävät     31.7.2020
Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op  oppimistehtävät 31.7.2020
Suomen kirkkohistoria 3 op oppimistehtävät 31.7.2020
Teologinen etiikka 2 op oppimistehtävät 31.7.2020
Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op oppimistehtävät 31.7.2020
Uskontokasvatuksen perusteet 3 op    oppimistehtävät  31.7.2020
Uskonnonpedagogiikka ja homiletiikka 5 op oppimistehtävät 31.7.2020
Uuden testamentin tutkimus 5 op oppimistehtävät 31.7.2020
Vanhan testamentin tutkimus 4 op oppimistehtävät 31.7.2020 
Varhaiskristillisen kauden ja Bysantin kirkkomusiikki 3 op oppimistehtävät 31.7.2020

Kasvatusala

Opetustarjonta tarkentuu myöhemmin.

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Kauppa ja hallinto

Nimi Suoritustapa Ajankohta
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 6 op oppimistehtävät   31.7.2020
Introduction to Tourism Studies 5 op   oppimistehtävät 31.7.2020
Johtajuus ja esimiestyö 6 op    oppimistehtävät 31.7.2020
Kansainvälinen laskentatoimi 6 op oppimistehtävät     31.7.2020
Kuluttajakäyttäytyminen 6 op     oppimistehtävät / verkkotentti  2.6.2020
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 6 op oppimistehtävät/ verkkotentti 2.6.2020 

Laskentatoimen perusteet 6 op

oppimistehtävät/ verkkotentti  2.6.2020
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op oppimistehtävät     31.7.2020
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op        oppimistehtävät 31.7.2020
Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op oppimistehtävät 31.7.2020 
Taloustieteen perusteet 6 op oppimistehtävät/ verkkotentti     31.7.2020
Tilintarkastus II 6 op oppimistehtävät 31.7.2020
Strategic Management 6 op oppimistehtävät 31.7.2020

Oikeustieteet

Nimi Suoritustapa Ajankohta  
Esitutkinta ja pakkokeinot 10 op oppimistehtävät 30.6.2020  
Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen 5 op oppimistehtävät 30.6.2020  
Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op oppimistehtävät 30.6.2020  
Kansainvälinen rikos- ja prosessioikeus 5 op oppimistehtävät 30.6.2020  
Oikeustaloustieteen perusteet 5 op verkkotentti 8.6.2020  
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op oppimistehtävät 30.6.2020  
Sääntelyteoria 6 op oppimistehtävät 30.6.2020  
Terveydenhuolto-oikeus 5 op oppimistehtävät      30.6.2020  
 

Terveys- ja hyvinvointiala

Nimi Suoritustapa Ajankohta
Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op verkko-opinnot  17.2.-31.8.2020
Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op verkko-opinnot 17.2.-31.8.2020
Orientoituminen aineopintoihin 2 op verkko-opinnot 12.6. - 2.8.2020
Results and Experiences of Community Intervention Programmes 2 op verkko-opinnot 31.7.2020  saakka
Ravitsemus ja terveys 5 op verkko-opinnot 1.6. - 31.7.2020
Ravitsemustieteen aineopintojen kirjallisuus 4 op oppimistehtävä 2.6.-31.7.2020
Ruokakulttuuri 2 op  verkkotentti 2.6.2020
Terveyden edistämisen johtaminen 5 op verkko-opinnot ja -tentti 1.-14.6.
Terveystieteelliset tutkimusongelmat ja tiedonhallinta 5 op verkko-opinnot 1.6.-31.7.2020
Terveyden edistämisen perusteet 5 op verkko-opinnot 12.6.-2.8.2020
Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä   verkko-opinnot 1.6.-10.8.2020

Yhteiskunnallinen ala

Nimi Suoritustapa Ajankohta
Antirasismin perusteet  verkko-opinnot 1.6.-31.8.2020
Etiikka 1 kirjallisuustentti     1.6. ja 24.8.2020
Filosofian menetelmät oppimistehtävät 31.5. ja 31.8.2020

Filosofian perusteet
verkkotentti 9.6. ja elokuu 2020

Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa

oppimistehtävät 1.6. - 31.8.2020
Hoivan käytännöt verkkotentti / oppimistehtävät 26.5. ja elokuu 2020
Johdatus filosofiaan kirjallisuustentti 1.6. ja 24.8.2020
Kehityspsykologian perusteet oppimistehtävät 1.6. - 31.8.2020
Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet oppimistehtävät 1.6. - 31.8.2020 
Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet      oppimistehtävät 1.6. - 31.8.2020
Käytännöllisen filosofian perusteet oppimistehtävät 31.5. ja 31.8.2020
Metafysiikka  oppimistehtävät 15.6. ja 31.8.2020
Minuus ja elämänkulku kirjallisuustentti 1.6. ja 24.8.2020
Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin kirjallisuustentti 1.6. ja 24.8.2020
Persoonallisuuspsykologian perusteet        oppimistehtävät 1.6. - 31.8.2020
Psykologisen tutkimuksen perusteet    oppimistehtävät 1.6. - 31.8.2020
Rasismin sosiologia oppimistehtävät 30.6.2020 mennessä
Ryhmät ja vuorovaikutus kirjallisuustentti 1.6. ja 24.8.2020
Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka  verkkotentti / oppimistehtävä 26.5. ja elokuu 2020
Sosiaalipedagogiikan perusteet verkkotentti 9.6. ja elokuu 2020
Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus kirjallisuustentti  1.6. ja 24.8.2020
Sosiaaliturvapolitiikka verkkotentti 26.5. ja elokuu 2020
Sosialipedagogiikka ja yhteiskunta verkkotentti / oppimistehtävä 26.5. ja elokuu 2020
Sosiologian perusteet verkkotentti / oppimistehtävä 9.6. ja elokuu 2020
Sosiologian teoriakirjallisuus, sivuaineopiskelijat   oppimistehtävät  30.6. ja 31.8.2020 
Suomalainen koulu oppimistehtävät 30.6. ja 31.8.2020
Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä, sivuaineopiskelijat kirjallisuustentti 1.6. ja 24.8.2020
Talouspoltiikka oppimistehtävät 30.6. ja 31.8.2020
Tasa-arvopolitiikka oppimistehtävät 30.6. ja 31.8.2020
Tieteenfilosofia 1 kirjallisuustentti 1.6. ja 24.8.2020
Tieteenfilosofian perusteet oppimistehtävät 15.6. ja 31.8.2020
Tytöstä naiseksi oppimistehtävät 30.6. ja 31.8.2020
Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä oppimistehtävät 1.6.-10.8.2020
Yhteiskuntafilosofia 1 kirjallisuustentti 1.6. ja 24.8.2020
Yhteiskuntapolitiikan perusteet verkkotentti / oppimistehtävät 9.6. ja elokuu 2020