Takaisin

Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op)

Opintojakson tavoitteena on muodostaa tulevaisuuteen vahvasti luotaava kokonaiskuva erityisesti puubiomassaa käyttävien biojalostamoiden ja puutuoteteollisuuden tuotteista, teollisista symbiooseista ja arvoverkoista.
Perinteisiä metsäteollisuustuotteita ja bioenergiaa tarkastellaan osana
kokonaisuutta, mutta päähuomio on uusien korkean jalostusasteen ympärille muodostuvien arvoverkkojen tuotteissa ja liiketoimintamahdollisuuksissa. Lisäksi hahmotetaan uusia metsien käytön monipuolistuvia ansaintamalleja ja arvoverkkoja. Koulutuksen läpäisevinä teemoina ovat T&K toiminnan johtaminen ja digitalisaation hyödyntäminen.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu erityisesti metsätalouden ja metsäbiomassoja jalostavan teollisuuden johtajille, esimiehille, asiantuntijoille, konsulteille, kouluttajille ja tutkijoille. Se antaa syventävää tietoa ja näkökulmia myös alan rahoittajille,
viranomaisille ja muille päätöksentekijöille.

Kesto, laajuus ja rakenne

Opintojakso koostuu kolmesta noin 3 tunnin koulutustilaisuudesta etäyhteydellä (myös tallenne katsottavissa) ja yhdestä lähiopetuspäivästä VTT:n tiloissa Helsingissä. Aluksi laaditaan orientoivaa aineistoa ja osallistujien omia kokemuksia/näkemyksiä hyödyntävä ennakkotehtävä, joka pohjustaa myös lähipäivän työskentelyä VTT:n Bioruukki -pilotointikeskuksessa. Koulutuksen loppuvaiheessa laaditaan syventävä kehittämistehtävä, jonka tuotoksia esitellään verkkotapaamisessa opintojakson lopuksi.

Koulutuksen mielekkääksi toteuttamiseksi tarvitaan vielä muutama osallistuja lisää. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, täytä oheinen alustavan ilmoittautumisen lomake. Siinä kysytään myös sinulle parhaiten sopivaa ajankohtaa ja toteutusmuotoa. Sovimme toteutuksen ajankohdat ja muodot sitten, kun on vähintään 10 osallistujaa tiedossa.

ALI HARLIN //  tutkimusprofessori, VTT

  • uudet selluloosamateriaalit ja prosessit

  • niiden tuotemahdollisuudet, kilpailutekijät ja haasteet

  • lisäarvoisten tuotteiden vaikutus teollisuuden rakenteeseen

HENRIK HERÄJÄRVI // professori, UEF

  • Puun rakenteen, ominaisuuksien ja käyttöolosuhteiden vuorovaikutus

  • Puutuotteiden ominaisuuksien räätälöinti (modifiointi, rakennepuutuotteet)

  • Puun käyttö rakentamisessa

Pia Qvintus // VTT

  • Teolliset symbioosit …

HEIKKI ILVESPÄÄ // tutkimus- ja kehitysjohtaja, UPM Biofuels

  • Biotaloustuotteiden T&K:n johtamisen haasteet

MIKKO KURTTILA // erikoistutkija, Luke
KAUKO KÄRKKÄINEN // resurssipäällikkö, Tornator Oyj

  • Metsien ei-puuaineisten tuotteiden/ekosysteemipalvelujen kaupallistaminen ja arvoverkot. Uusien tuotteiden vaikutusten ennakointi metsäbiomassan tuotantoon

Hinta, osallistujamäärä

1200 € + alv 24%, verollinen myyntihinta 1488 €.

Hintaan sisältyy luennot, koulutusmateriaali sähköisessä muodossa ja kahvitarjoilut. Koulutukseen voi osallistua samaan hintaan tarvittaessa myös etäyhteydellä. (Opintojakso toteutuu, mikäli vähintään 10 osallistujaa)

Mikäli samasta organisaatiosta yli 3 osallistujaa, koko ryhmän maksuista 20% alennus.

Yhteystiedot

Kari Pasanen
Suunnittelija, MMM
kari.pasanen@uef.fi   
050 528 4665 

Ilmoittautuminen

Täytä alustava ilmoittautumislomake. Toteutuksen ajankohdat ja sovitaan myöhemmin yhdessä ilmoittautuneiden kanssa. 

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoja

Koulutukseen pohjustava webinaari järjestettiin elokussa 2017
Lisää jalostusarvoa puusta:
asiantuntijoina tutkimusprofessori Ali Harlin (VTT) ja tutkimusjohtaja Niklas Von Weymarn (MetsäFibre). Katso tallenne

 

Kouluttajat

 
 Ali Harlin            


Heikki Ilvespää


 

 
 Mikko Kurttila         

 
Kauko Kärkkäinen      


Henrik Heräjärvi

 

Tämä opintojakso on osa Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen
-koulutusohjelmaa. Katso myös muut opintojaksot.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa.  Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.