Takaisin

Ajankohtainen ympäristöoikeus IX -erikoistumisohjelma (30 op) 2020-2022, Hämeenlinna

Ajankohtainen ympäristöoikeus -ohjelma on suunniteltu työelämän vaatimuksia ajatellen. Tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva ympäristöoikeuden systematiikasta ja sen eri sektoreiden sääntelystä sekä antaa perustiedot sääntelyn ajankohtaisesta sisällöstä ja muutoksista. Osallistuja saa valmiudet ympäristöasioihin liittyvien oikeudellisten lähteiden käyttämiselle, kannanottojen oikeudelliselle perustelemiselle ja normien käytäntöön soveltamiselle. Erityistä huomiota kiinnitetään kykyyn hyödyntää itsenäisesti oikeudellisen tiedon lähteitä, kuten lainsäädäntöä, lainvalmisteluasiakirjoja ja oikeuskäytäntöä.
 

Kenelle?

Ympäristö- tai luonnontieteen alalla suoritettu tutkinto sekä muutaman vuoden työkokemus ovat hyvä osaamisperusta osallistuville. Edellytyksenä eivät ole oikeudelliset opinnot, ainoastaan kiinnostus oman oikeudellisen osaamisen kehittämiseen. Ohjelma on suunnattu erityisesti henkilöille, joilla ei ole oikeudellista koulutusta mutta, jotka soveltavat työssään oikeudellisia normeja.

Koulutus on tarkoitettu ympäristöasioiden tai luonnonvarojen ja kiinteistöjen käyttöön liittyvien asioiden parissa työskenteleville, kuten aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten työntekijöille, kuntien viranhaltijoille ja ympäristöalan asiantuntijayritysten työntekijöille. Etu- ja kansalaisjärjestöille on nykyisessä ympäristölainsäädännössä säädetty aiempaa laajempia mahdollisuuksia vaikuttaa päätösten sisältöön ja valvoa niiden lainmukaisuutta, joten ohjelma palvelee myös järjestöissä työskentelevien tarpeita.

Kesto, laajuus ja rakenne

  • Kaikille yhteiset opinnot 18 op
  • Ympäristöoikeuden valinnaiset opinnot (avoin yliopisto) 5 op
  • Ympäristöoikeuden kehittämistyö & seminaari 7 op


Opintojaksoihin sisältyy yhteensä 16 lähiopetuspäivää (to-pe) sekä etätyönä suoritettavia harjoitustehtäviä, joissa syvennetään ja sovelletaan käytäntöön lähiopetuksessa omaksuttua tietoa. Peräkkäiset lähiopetuspäivät muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden. Etätehtäviin annetaan tarvittaessa ohjausta sekä palaute.

Koulutuksessa on käytössä Moodle -verkko-opetusympäristö, jossa jaetaan mm. oppimateriaalia, tehtäviä sekä annetaan palautetta. Lähiopetusjaksot muodostavat perustan verkko-opetuksen hyödyntämiselle, joten lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. Lisäksi laaditaan kirjallinen seminaarityö, jonka tarkoitus on antaa valmiudet oikeustieteellisen tekstin, kuten erilaisten oikeudellisten selvitysten, laatimiselle. Opinnot ovat suoritettavissa kahden vuoden aikana työn ohella. Arvostelu on hyväksytty/hylätty, opintojaksoista saa vastaavuuksia suhteessa oikeustieteiden laitoksen ympäristöoikeuden opintojaksoihin.

Hinta, osallistujamäärä

Koko koulutusohjelman (30 op, sis. valinnainen opintojakso 5 op) hinta on 5750 + alv 24 %, 1380 €, verollinen myyntihinta on 7130 €, lisäksi peritään avoimen yliopiston kulloinkin voimassa oleva kurssimaksu, joka on 8.3.2019 60 € (alv 0 %). Maksu kolmessa erässä (1. erä 3930, 2. erä 3200, 3. erä 60, sis. alv). Hintaan sisältyvät opetus, luentomateriaali, oppimisympäristö, koulutusohjelman aloitus- ja lopetuskahvit. Koulutusohjelma toteutuu, jos osallistujia on vähintään 20.

Mikäli samasta yrityksestä/organisaatiosta osallistuu koko koulutusohjelmaan useampi henkilö, se huomioidaan osallistujamaksuissa seuraavasti:

  • 2 osallistujaa: alennus toisesta osallistujamaksusta - 10 %
  • 3 osallistujaa: alennus yhdestä osallistujamaksusta - 15 %
     

Myös yksittäisille jaksoille voi osallistua, opintojaksojen hinnat ovat (sis. opetus ja luentomateriaali):

  • yhden päivän opintojakso 560 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 694,40 €
  • kahden päivän opintojakso 910 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 1128,40 €
  • ympäristöoikeuden kehittämistyö, ohjaus ja yhteinen kehittämisseminaari/päivä 560 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 694,40 €


OPINTOJAKSOT

1. Ajankohtainen ympäristöoikeus (2 op), to-pe 12.-13.11.2020
professori, OTT Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto

2. Ympäristönsuojelulainsäädäntö (2 op), to 21.1.2021
yliopisto-opettaja Hilkka Heinonen, Itä-Suomen yliopisto

3. Ympäristönkäyttöhankkeiden ja -suunnitelmien vaikutusten arviointi (2 op), pe 22.1.2021
ympäristöoikeuden professori, HTT Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto

4. Kiertotalouden oikeus (2 op), to-pe 18.-19.3.2021
tutkijatohtori, ympäristöoikeus, OTT, Topi Turunen, Itä-Suomen yliopisto/Suomen ympäristökeskus

5. Ympäristö ja vastuukysymykset sekä ympäristörikokset (2 op), to-pe 20.-21.5.2021
professori, OTT Tapio Määttä, yliopistotutkija, HTT Leila Suvantola, Itä-Suomen yliopisto

6. Luonnonsuojelu-, vesi- ja luonnonvaraoikeus (2 op), to-pe 23.-24.9.2021
yliopisto-opettaja, HTM Kimmo Malin Itä-Suomen yliopisto, apulaisprofessori OTT Niko Soininen, Helsingin yliopisto

7. Kaavoitus ja rakentaminen (2 op), to-pe 25.-26.11.2021
ympäristöneuvos, HTM Susanna Wähä, Ympäristöministeriö

8. EU-ympäristöoikeus (2 op), to 20.1.2022
yliopistonlehtori, OTT Seita Romppanen, Itä-Suomen yliopisto

9. Ilmasto-oikeus (2 op), pe 21.1.2022
yliopistonlehtori, OTT Seita Romppanen, Itä-Suomen yliopisto


Ympäristöoikeuden kehittämistyö ja seminaari (7 op), 5/2022 (ajankohta tarkentuu myöhemmin)
Kouluttaja ja kehittämistöiden ohjaaja: professori, OTT Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto


Ympäristöoikeuden valinnaiset opinnot (5 op), syksy 2020–kevät 2022

Valinnainen opintojakso syventää osallistujan asiantuntemusta hänen työtehtäviin liittyvistä osaamistar-peista ja kiinnostuksen kohteista lähtien. Opintojakson voi valita vapaasti Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston ympäristöoikeuden perus- tai aineopintojen tarjonnasta.

Opintojaksoesimerkkejä:
•    Kaavoitus- ja rakentamisoikeus (5 op)
•    Kemikaalilainsäädäntö ja -hallinto (3 op)
•    Kiinteistöoikeus (5 op)
•    Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus (5 op)
•    Metsäoikeus (5 op)
•    Vesioikeus (5 op)
•    Ympäristönsuojeluoikeus (5 op)
•    Ympäristöoikeuden yleiset opit (5 op)
+ englannin kieliset opintojaksot


Valinnaisen opintojakson opintoneuvonta ja yhteyshenkilö; suunnittelija Seija Tuominen, 050 4678 433, seija.tuominen@uef.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koko ohjelmaan viimeistään 29.10.2020.
Ilmoittautuminen koko ohjelmaan tästä


Ilmoittaudu yksittäisiin opintojaksoihin viimeistään kuukausi ennen opetusta.
Ilmoittautuminen yksittäisiin jaksoihin tästä

 

 

Lisätietoja

suunnittelija Anne Keränen
050 309 2839

koulutussihteeri Timo Hyttinen
0505208069


sekä (kurssin ja jaksojen sisällöt yms. neuvonta)
suunnittelija OTT Lea Halonen
oikeustieteiden laitos

etunimi.sukunimi@uef.fi


 

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.