Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Sanan workshop kirjaimet kukin irrallisella lapulla roikkumassa naruista.

Tutkijoiden dataosaaminen ja -tarpeet esiin: työpaja tutkijoille

  • Kirjaston tapahtuma
Tapahtumapäivämäärä:
Aika:
13:00–15:00
Lisää kalenteriin:

Työpajassa pohditaan tutkimusaineistoihin ja niiden hallintaan liittyvää asiantuntemusta, osaamista ja tuen tarvetta tutkimuksen arjessa ja sen eri vaiheissa. Työpajassa kerättävää tietoa hyödynnetään tieteenalakohtaisten datanhallinnan tuen ja ohjeiden kehittämiseen. Työpaja on tutkijalle hyvä tilaisuus saada oman tieteenalan ääni kuuluviin datanhallinnan kysymyksissä.

Ilmoittautumisten perusteella ja tarpeen mukaan työpaja toteutetaan kaksikielisenä (suomi, englanti).

Työpajan tavoitteena on koota tutkijoiden näkemystä ja asiantuntemusta tutkimusaineistojen hallinnasta. Työpajassa avataan keskustelua hyvistä käytänteistä ja tavoista jakaa osaamista. Tavoitteena on yhteisen ymmärryksen ja osaamisen kartuttaminen.

Työpaja on keskeinen osa laajempaa hanketta (1.2.2021 - 31.1.2022), jossa yliopiston datatukea kehitetään yhdessä tutkijoiden, tiedekuntien ja tutkimusalojen sekä yliopiston tutkimuksen tuen asiantuntijoiden kanssa.

Työskennellään pienissä ryhmissä, joissa keskustellaan mm. tutkijoiden kokemuksista tutkimusdatasta ja sen hallinnasta, laitoksilla olevasta asiantuntemuksesta ja osaamisesta, tuen tarpeesta tutkimuksen eri vaiheissa ja ns. parhaiden käytänteiden muodostumisesta, jakamisesta ja käyttöönotosta. Työpajassa etsitään myös keinoja, joilla eri tutkimusalojen datanhallinnan yhteiset ongelmat ja ratkaisut saataisiin esiin ja hyödyttäisivät mahdollisimman laajaa joukkoa.

Työpaja on osa yliopiston datatuen kehittämishanketta ja osa kirjaston Open Access Week -ohjelmaa.