Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ruotsin kielen perusopinnot, lähiopetus, Joensuu, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
30 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Kielet ja viestintä
Toteutusmuoto:
Lähiopetus
Hinta:
450 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

HUOM! Ruotsin kielen perusopinnot jäävät tauolle avoimen yliopiston tarjonnasta lukuvuonna 2024-2025.

Ruotsin kielen opinnot sopivat erityisesti aineenopettajaksi opiskeleville sekä muille pohjoismaisista kielistä ja kulttuureista kiinnostuneille. Saat hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon sekä perehdyt kielitieteelliseen näkökulmaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Opetuskielenä on pääasiassa ruotsi.

Opinnot suoritetaan yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen integroidusti osallistuen. Suorittamistapoja ovat luennot, harjoitukset, oppimistehtävät ja kirjallisuustentit. Opetuskieli pääasiassa ruotsi, tarvittaessa myös suomi.

Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Tutustu ruotsin kielen perusopintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Pepin opinto-oppaassa (HUOM. avautuu uuteen välilehteen). Löydät Pepistä myös opintojaksojen aikataulut. Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen.

Ruotsin kielen perusopinnot sisältävät seuraavat opintojaksot:

Pakolliset ruotsin opinnot:

2132212 Suullinen viestintä ja ääntäminen (ruotsin kieli) 5 op
2132214 Ruotsin kielioppi 1 5 op
2132215 Kirjallinen viestintä 5 op
2132216 Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli) 5 op
2132217 Vahvistuvat tekstitaidot ja viestintä 5 op

Pakollisille opintojaksoille ilmoittautuminen tehdään yksittäisille opintojaksoille opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden saamisen jälkeen (maksulinkit koulutussihteeriltä).

Valitse yksi seuraavista:

Valinnaiset opintojaksot ovat vapaasti avoimen yliopiston opiskelijoiden opiskeltavissa. Näille opintojaksoille ilmoittaudutaan Jatkuvan oppimisen sivuilla tai Opintopolussa.

2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op) Avoin yo: Kirjallisuuden peruskurssi, luentokurssi, syksy 2023, Avoin yo: Kirjallisuuden peruskurssi, sähköinen tentti, lv. 2023-2024

2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op) Avoin yo: Kielitieteen peruskurssi, lähiopetus (luennot), lv 2023-2024, Avoin yo: Kielitieteen peruskurssi, sähköinen tentti, lv 2023-2024

2133209 Monikielinen viestintä (5 op) : Avoin yo: Monikielinen viestintä, luentokurssi, lv. 2023-2024, Avoin yo: Monikielinen viestintä, itsenäinen suoritustapa, lv. 2023-2024

(Linkit avautuvat uuteen välilehteen.)

Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024. Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu-ja perumisehtoihin.

Hakumenettely:

1. Haku sivuainekokeen perusteella:

Hakija ilmoittautuu sähköpostitse sivuainekokeen perusteella tehtävään valintaan, josta tarkemmat ohjeet Hakukohde-välilehdeltä.

2. Todistusvalinta ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella:

Hakija ilmoittautuu sähköpostitse ylioppilastutkinnon perusteella tehtävään valintaan, josta tarkemmat ohjeet Opintopolussa Hakukohde-välilehdellä ja Avoimen yliopiston koulutushakusivustolla alempana.

Ruotsin kielen perusopintoja suorittamaan avoimessa yliopistossa voidaan valita enintään viisi opiskelijaa. Opiskelijat voidaan valita todistusvalinnan tai sivuainekokeen perusteella. Todistusvalinnalla voidaan valita enintään kolme opiskelijaa ja sivuainekokeen perusteella enintään kaksi opiskelijaa. Jos valintatavan aloituspaikat eivät täyty, niitä voidaan siirtää toiseen valintamenettelyyn. Opintokokonaisuudelle myönnetty opiskeluoikeusaika Itä-Suomen avoimessa yliopistossa on kaksi vuotta (4 lukukautta). Mikäli aiot hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta, huomioithan, että perusopinnot tulee olla suoritettuna valintaperusteissa mainitulla tavalla.

Vieraiden kielten opintojen info opintoihin hakeneille järjestetään ti 5.9.2023 klo 16.30-18 Teams-tapaamisena. Liity mukaan tästä linkistä.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min). HUOM. ruotsin kielessä on käytössä erillinen haku, jonka vuoksi ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu pyytämällä koulutussihteeriltä opintojaksojen maksulinkit sen jälkeen kun opiskelija on saanut opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden.

Lue sivuiltamme ruotsia avoimessa yliopistossa, yhteistyöoppilaitoksessamme opiskelleen Leenan opiskelijatarina.

Ruotsin kielen oppiaineessa koulutetaan kielen asiantuntijoita työelämän eri aloille. Kielen asiantuntijan taitoihin kuuluu hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito, teoreettiset tiedot kielestä, kyky analysoida kielen rakennetta ja käyttöä, taito käyttää alan kirjallisuutta sekä tieteellisen tutkimuksen perustaidot. Lisäksi ruotsin kielen asiantuntijan taitoihin kuuluu tuntemus ruotsalaisesta kielialueesta ja kielialueen kulttuurista ja historiasta. Opinnoissa kehitetään kielitaidon ja kielitiedon lisäksi monia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten vuorovaikutus-, viestintä- ja digitaitoja sekä projekti- ja ongelmanratkaisutaitoja. Lisäksi omaksutaan myös tiedonhankinnan ja kriittisen ajattelun sekä jatkuvan oppimisen periaatteet.

Oppiaineessa annettava opetus perustuu opetussuunnitelmaan. Siinä kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskeltavat asiasisällöt, opiskelutavat ja opintosuoritusten arviointi. Opintojaksojen tarjonta kattaa useimmat alueet, jotka ovat tyypillisiä ruotsin oppiaineille yliopistoissa.

HAKU OPINTOIHIN:

1) Avoin yo: Ruotsin kielen perusopinnot, lähiopetus, Joensuu, lv. 2023-2024, todistusvalinta

Hakuaika: 1.8.2023 klo 9.00 - 15.8.2023 klo 15.00.

Ruotsin perusopintoja suorittamaan avoimessa yliopistossa voidaan hyväksyä ilman sivuainekoetta hakija, joka on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB- tai IB-tutkinnon tai Suomessa RP/DIA-tutkinnon seuraavin ehdoin:

· YO-tutkinto: Pitkä tai keskipitkä ruotsi vähintään arvosanalla M tai ruotsi äidinkielenä tai ruotsi toisena kielenä vähintään arvosanalla C.

· EB-tutkinto: L1-/L2-ruotsi vähintään arvosanalla 6.00 tai ONL-ruotsi vähintään arvosanalla 7.00 tai L3-ruotsi vähintään arvosanalla 7.00.

· IB-tutkinto: A-ruotsi vähintään arvosanalla 4 tai B-ruotsi vähintään arvosanalla 5.

· RP/DIA-tutkinto: Ruotsi B1-kielenä vähintään arvosanalla 8.

Mikäli yllämainitut ehdot täyttäviä hakijoita on enemmän kuin 3, pisteytetään ruotsin kielen arvosanat alla olevan taulukon mukaisesti ja hakijat laitetaan tämän pistemäärän mukaan järjestykseen. Mikäli kiintiön rajalla on hakijoita edellä mainitun pisteytyksen jälkeen tasapisteissä, laitetaan saman pistemäärän saaneet hakijat järjestykseen äidinkielen tai suomen kielen arvosanan perusteella alemman taulukon mukaisesti.

Ylioppilastutkinnon arvosana pisteinä:

Ylioppilastutkinnon oppiaine:

Ruotsi äidinkielenä tai toisena kielenä / IB: ruotsi A-kielenä / EB: ruotsi L1-kielenä:

L=4, E =4; M=3, C=2

Ruotsi, pitkä oppimäärä:

L=4, E= 3, M= 2

Ruotsi, keskipitkä oppimäärä:

L=4, E= 3, M= 2

Ylioppilastutkinnon oppiaine:

Äidinkieli: suomi, saame tai suomi toisena kielenä;

tai suomen kieli:

L=6, E=5, M=4, C=3, B=2, A=1

Ylioppilaskirjoitusten tuloksista saa olla kulunut enintään 10 vuotta.

Hakija ilmoittautuu sähköpostitse ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella tehtävään valintaan 1.–15.8.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen avoinyo_vieraat_kielet@uef.fi. Ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella opintoihin hakevan tulee jättää hakuaikana vapaamuotoinen hakemus.

Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:

· päiväys

· hakijan nimi ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)

· mihin opintoihin haetaan

· millä perusteella

· antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin. Asiointi tapahtuu hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

· Mukaan on liitettävä yo-todistuskopio.

Ylioppilaskokeen arvosanan perusteella tehtävästä sivuainevalinnasta tulos julkistetaan viimeistään 25.8.2023. Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli hakija ei tule valituksi ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella tehtävässä valinnassa, hän voi ilmoittautua ja osallistua sivuainekokeeseen.

2) Avoin yo: Ruotsin kielen perusopinnot, lähiopetus, Joensuu, lv. 2023-2024, valinta sivuainekokeen perusteella

Hakuaika: 1.8.2023 klo 9.00 - 15.8.2023 klo 15.00.

Hakija ilmoittautuu sähköpostitse sivuainekokeen perusteella tehtävään valintaan 1.–25.8.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen avoinyo_vieraat_kielet@uef.fi.

Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat: päiväys, hakijan nimi ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite), mihin opintoihin haetaan, millä perusteella, antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin.

Asiointi tapahtuu hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Sivuainekoe järjestetään Joensuun kampuksella tiistaina 29.8.2023 klo 10–12 salissa AG100.

Sivuainekokeen järjestelyistä ja ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Sivuainekokeen tulos julkistetaan viimeistään 11.9.2023. Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen sivuainekokeen pisteiden perusteella. Hyväksytyn koesuorituksen alaraja on 24 pistettä siten, että hakijan on saatava pisteitä kummastakin tehtäväosiosta. Sivuainekoe koostuu rakenneosiosta ja kirjoitelmasta. Rakenneosiossa testataan keskeisimpien kieliopillisten asioiden (esim. sanajärjestyksen, muoto-opin ja kongruenssin) ja sanaston hallintaa. Kirjoitelma muistuttaa ylioppilaskokeen vastaavaa testityyppiä, ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota ruotsin kielen luontevaan hallintaan. Suosituksena on, että hakijat kertaavat ruotsin kielen kieliopin, esim. teoksen Fiilin & Hakala: Fullträff igen! Ruotsin kielioppi aikuisille.

Opinnoista saat hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon sekä perehdyt kielitieteelliseen näkökulmaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Ruotsin kielen perusopintokokonaisuus painottuu kielitaidon parantamiseen. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan kieli ja viestintätaidot ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan vähintään tasolla B2.1.

Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

  • selviytyy vaivattomasti ruotsinkielisistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista, joiden aihepiirit ovat hänelle tuttuja
  • hallitsee ruotsin perusrakenteet
  • osaa käyttää apunaan sanakirjoja ja muita kielentuottamisessa tarvittavia apukeinoja
  • tuntee ruotsinkielistä kulttuurialuetta kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta
  • pystyy luontevasti hyödyntämään tietotekniikkaa suullisissa ja kirjallisissa töissään
  • on päämäärätietoinen opintojensa suhteen ja osaa suunnitella opintoihinsa liittyvää omaa toimintaansa (mm. ajanhallinta- ja priorisointitaidot)
  • osaa esiintyä ja kertoa aloittelevan asiantuntijan roolissa alansa asioista kuulijalle.

Opinnoissa kehitetään kielitaidon ja kielitiedon lisäksi monia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten vuorovaikutus-, viestintä- ja digitaitoja sekä projekti- ja ongelmanratkaisutaitoja. Lisäksi omaksutaan myös tiedonhankinnan ja kriittisen ajattelun sekä jatkuvan oppimisen periaatteet.

Ruotsin kielen opinnot sopivat erityisesti aineenopettajaksi opiskeleville (edellyttää perus- ja aineopintoja) sekä muille pohjoismaisista kielistä ja kulttuureista kiinnostuneille ja ruotsin kieltä opiskelemaan hakeville. Saat hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon sekä perehdyt kielitieteelliseen näkökulmaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen.

Ilmoittautuminen tehdään yksittäisille opintojaksoille opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden saamisen jälkeen (maksulinkit koulutussihteeriltä). 
Valinnaiset opintojaksot ovat vapaasti opiskeltavissa ilman myönnettyä opiskeluoikeutta ruotsin kielen perusopintoihin:

2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op)

2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op)
2133209 Monikielinen viestintä (5 op)
Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu-ja perumisehtoihin.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Päiväopetus

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti. Löydät Pepin opinto-oppaasta opintojaksojen aikataulut. Opetus on integroitu tutkinto-opetukseen, joten katso luento- ja harjoitusryhmien aikataulut. Avoimen yliopiston ilmoittaytymisryhmän tiedot sisältävät vain ilmoittautumisajakohdat.

Vieraiden kielten opintojen info opintoihin hakeneille järjestetään ti 5.9.2023 klo 16.30-18 Teams-tapaamisena. Liity mukaan tästä linkistä.

ruotsi

Ilmoittaudu

Avoin yo: Ruotsin kielen perusopinnot, lähiopetus, Joensuu, lv. 2023-2024, valinta sivuainekokeen perusteella

Hakija ilmoittautuu sähköpostitse sivuainekokeen perusteella tehtävään valintaan 1.–25.8.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen avoinyo_vieraat_kielet@uef.fi.

Sivuainekoe järjestetään Joensuun kampuksella tiistaina 29.8.2023 klo 10–12 salissa AG100.

Sivuainekokeen järjestelyistä ja ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Sivuainekokeen tulos julkistetaan viimeistään 11.9.2023. Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Ilmoittaudu

Avoin yo: Ruotsin kielen perusopinnot, lähiopetus, Joensuu, lv. 2023-2024, todistusvalinta

Hakija ilmoittautuu sähköpostitse ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella tehtävään valintaan 1.–15.8.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen avoinyo_vieraat_kielet@uef.fi. Ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella opintoihin hakevan tulee jättää hakuaikana vapaamuotoinen hakemus.

Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:

· päiväys

· hakijan nimi ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)

· mihin opintoihin haetaan

· millä perusteella

· antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin. Asiointi tapahtuu hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

· Mukaan on liitettävä yo-todistuskopio.

Ylioppilaskokeen arvosanan perusteella tehtävästä sivuainevalinnasta tulos julkistetaan viimeistään 25.8.2023. Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli hakija ei tule valituksi ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella tehtävässä valinnassa, hän voi ilmoittautua ja osallistua sivuainekokeeseen.