Erikoistumiskoulutuksen toteutus

Itä-Suomen yliopisto järjestää yhdessä Helsingin yliopiston kanssa uuden apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen, joka toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2016.

Erikoistumiskoulutuksessa opiskelet oman työsi ohella. Kyseessä on työelämälähtöinen koulutus, jossa yhdistyvät uuden teoriatiedon oppiminen ja sen soveltaminen käytäntöön omassa työyhteisössä.

Opiskelussa hyödynnetään laajasti erilaisia oppimismenetelmiä, joista pääosa on verkko-opiskelua. Lisäksi hyödynnämme satunnaisesti lähiopetuspäiviä sekä tuotamme projektitöitä, joista hyötyy myös oma työympäristösi. Verkko-opiskelua tuetaan verkkopohjaisella Moodle-oppimisympäristöllä, joka toimii tiedotus-, keskustelu-, ja etätehtävien työstö- ja palautusalustana. Lisäksi Moodleen kootaan koulutuksen aikana muodostuva materiaali. Opettajina toimivat aihealueiden kansalliset ja kansainväliset asiantuntijat.

Opinto-ohjelman strategisesta suunnittelusta vastaa asiantuntijajohtokunta, johon kuuluu edustajat farmasian erikoistumiskoulutuksissa mukana olevista yliopistoista, farmasian järjestöistä ja työelämästä.