Takaisin

Ratkaisukeskeinen osaamisen johtaminen (1 op)

Koulutus toteutetaan ratkaisukeskeistä valmentamista hyödyntäen.Näin osallistujat pääsevät osallistumaan ratkaisukeskeiseen valmennukseen, jonka tavoitteena on laatia suunnitelma osaamisen johtamisen toteuttamiseksi omalla työpaikalla. Koulutuksessa esitellään eri vaihtoehtoja osaamisen johtamisen toteuttamiseksi. Koulutuksen vetäjä, valmentaja, oivalluttaa osallistujia valitsemaan työpaikkalleen hyödyllisimmät osaamisen johtamisen ratkaisut. Näin tuloksena syntyy suunnitelma osaamisen johtamisen kokonaisuudesta ja sen kehittämisestä.

Koulutukseen osallistujat saavat sellaiset tiedot ja taidot, jotta he voivat
suunnitella oman työpaikkansa osaamisen johtamisen kokonaisuuden
ja vastata kysymyksiin:

  • Mitä osaamista henkilöstöllä tulee olla, jotta voimme saavuttaa strategiset tavoitteemme?
  • Miten tämä strateginen osaaminen määritellään sekä ketkä tähän työhön osallistuvat?
  •  Kuinka kartoitetaan, onko henkilöstöllä strategista osaamista?
  • Miten osaamista kartoitetaan yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla?
  • Kuinka laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelmat yksilö-, ryhmäja organisaatiotasoille?
  • Kuinka strategista osaamista ylläpidetään ja jaetaan?
  • Kuinka strategista osaamista hankitaan ja kehitetään?

Kenelle?

Esimiestehtävissä ja HR-tehtävissä toimivat henkilöt.

Kesto, laajuus ja rakenne

Sisältää kaksi koulutuspäivää ja etätehtäviä. Enintään 20 osallistujaa.

Hinta, osallistujamäärä

Koulutuksen hinta on 480 €/henkilö + alv 24 %, verollinen myyntihinta 595,20 €. Kysy seuraavan koulutuksen ajankohta Artulta!

Tilauskoulutuksena 5 200 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 6 448 €. Kouluttajan matka- ja/tai majoituskustannukset lisätään hintaan.

 

Yhteystiedot

Arttu Puhakka
eOsmo – Osaamisen hallinnan työkirjan kirjoittaja
arttu.puhakka@uef.fi
050 406 4310, www.aducate.fi
@arttucoach (Twitter)
weaducate (FB)
arttupuhakka.com
LinkedIn

Lisätietoja

LUE LISÄÄ MYÖS BLOGISTAMME
weaducate.wordpress.com

Referenssit

Puhakan pitämiin koulutuksiin ja valmennuksiin on ollut yli 6000 osallistujaa. Saatujen palautteiden keskiarvo on 9 asteikolla 4–10.

Linkki blogiin