Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pills

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmät tutuiksi

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto RATTI järjestää joulukuussa kolme aamupäivää (1.12., 8.12. ja 15.12. klo 8.30–12) kestävän etäkoulutuksen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmien perusteista.
  • Kirjaston tapahtuma
Alkamispäivä:
8:30
Päättymispäivä:
12:00
Lisää kalenteriin:

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti jatko-opiskelijoille ja tutkijoille mutta mukaan mahtuvat kaikki muutkin, jotka haluavat oppia miten katsauksia tehdään, luetaan ja tulkitaan (mm. tiedetoimittajat). Koulutus on maksuton.

Pääkouluttajana toimii tutkija Jani Ruotsalainen (Fimea). Janilla on 15 vuoden kokemus Cochrane-katsausten laadinnasta, toimittamisesta, vertaisarvioinnista ja julkaisemisesta Cochrane Work -ryhmän Managing Editorina Työterveyslaitoksella. Systemaattisesta kirjallisuushausta luennoi tietoasiantuntija Heikki Laitinen (UEF, kirjasto), meta-analyysin saloista Jesper Kivelä (Helsingin yliopisto) ja laadullisten tutkimusten vaatimista menetelmistä Kristiina Heikkilä (Hoitotyön tutkimussäätiö) sekä Mira Palonen (Tampereen yliopisto).

Halukkaat saavat kurssin jälkeen osallistumisestaan todistuksen, jonka avulla he voivat itse hakea kurssista opintopisteitä. Kurssin järjestäjät ovat arvioineet opetuskokonaisuuden olevan noin kahden opintopisteen arvoinen suoritus.

Kurssilla opetuksen punaisina lankoina ovat tehokkuus ja laatu

Rajallisesta käytettävissä olevasta opetusajasta tullaan ottamaan kaikki teho irti. Tämä tarkoittaa, että osallistujien odotetaan tekevän ennen kurssin alkamista joukon ennakkotehtäviä, joiden tekemiseen menee karkeasti arvioituna yhteensä noin kaksi työpäivää. Saadakseen kurssista todistuksen opintopisteiden hakemista varten, tulee ennakkotehtävät suorittaa ja lähettää pääkouluttajalle viimeistään 24.11.2023. Ennakkotehtävien tekeminen helpottaa kurssin seuraamista. Jos tekee tehtävät vain oman oppimisensa tueksi, niin niitä ei tarvitse lähettää.

Tehokkuus tarkoittaa myös sitä, että kurssi tulee olemaan sisällöltään melkein kuin Wikipedia-artikkeli eli täynnä linkkejä. Tarkoitus on antaa osallistujille yleisnäkymä siitä, mikä on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, ja riittävä opastus siitä, mistä löytyy lisätietoa kustakin työvaiheesta ja osa-alueesta ja siihen soveltuvista työvälineistä.

Viimeisenä tehokkuus tarkoittaa, että aikarajoitteista johtuen kurssilla ei voida käsitellä kaikkia erilaisista tutkimuskysymyksistä ja -menetelmistä johtuvia eroavaisuuksia katsauksen laadinnassa. Kurssilla tullaan käsittelemään kaksi systemaattisen katsauksen perustyyppiä: määrällinen ja laadullinen. Määrällistä dataa tarkastelevat esimerkiksi jonkinlaisen terveyttä edistävän intervention vaikuttavuutta selvittävät katsaukset, joihin usein sisällytetään vain satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (RCT). Tyypillinen esimerkki tästä ovat mm. Cochrane-katsaukset. Laadullista dataa sen sijaan tarkastellaan usein mm. Joanna Briggs Instituten tuottamissa katsauksissa.

Kurssilla keskustellaan laadusta systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kontekstissa kolmella eri tasolla, jotka ovat: koko katsauksen taso, jokaisen katsaukseen sisällytettävän tutkimuksen taso, sekä synteesin tuloksena syntyvän näytön taso. 

Ilmoittaudu kurssille tämän linkin kautta viimeistään 9.11.2023. (Webropol)

Kaikki ennakkotehtävät ja linkit niiden suorittamista edesauttaviin videoihin ja dokumentteihin löytyvät kurssin ohjelmasta.

Perehdy kurssin ohjelmaan (pdf).

Lue lisää RATTI-verkoston toiminnasta Fimean verkkosivuilla.

Lisätiedot: Jani Ruotsalainen, tutkija, p. 029 522 3533, jani.ruotsalainen@fimea.fi